Μαθήματα

Ο κώδικάς μου, το πρόγραμμά μας

Ο κώδικάς μου, το πρόγραμμά μας

Ώρα για αναβάθμιση

Ώρα για αναβάθμιση

Εκπαίδευση στην αποστολή: Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων

Εκπαίδευση στην αποστολή: Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων

Training Camp 3: Αντιδρώντας στις γραμμές

Training Camp 3: Αντιδρώντας στις γραμμές

Training Camp 2: Παίζοντας με αντικείμενα

Training Camp 2: Παίζοντας με αντικείμενα

Training Camp 1: Οδηγώντας τριγύρω

Training Camp 1: Οδηγώντας τριγύρω

Έτοιμοι για αποστολή

Έτοιμοι για αποστολή

Συναρμολόγηση μιας προηγμένης βάσης οδήγησης

Συναρμολόγηση μιας προηγμένης βάσης οδήγησης