Ώρα να αναθεωρήσουμε τη Μάθηση

Η Επιτροπή της Εκπαίδευσης εκτίμησε ότι έως το 2030, περισσότερα από τα μισά παιδιά και νέους του κόσμου (800 εκατομμύρια) δε θα έχουν τις δεξιότητες και τα προσόντα που θα είναι απαραίτητα για να συμμετέχουν στο αναπτυσσόμενο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό.

Η ανάγκη για δια βίου μάθηση έχει γίνει εμφανής εδώ και χρόνια με βάση το ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης, την ολοένα και πιο δυναμική κοινωνία και την επίδραση της τεχνολογίας στην εργασία και τη ζωή μας. Ενώ οι θεμελιώδεις δεξιότητες είναι απαραίτητες, είναι όλο και πιο σημαντικό να επικεντρωθούμε συνολικά στο άτομο που μαθαίνει και να βοηθήσουμε τους μαθητές να αναπτύξουν ολιστικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανόμενων δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η επίλυση προβλημάτων κι η δημιουργικότητα. Αυτές οι δεξιότητες για ολιστική ανάπτυξη συνεισφέρουν επίσης στην επιτυχία και την ευτυχία στην προσωπική ζωή του καθενός.

Τα εκπαιδευτικά συστήματα είχαν αρχίσει να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες, αν και σε διαφορετικό βαθμό, ακόμη και πριν από την πανδημία. Οι πρωτοφανείς προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε πέρυσι ώθησαν τους εκπαιδευτικούς να εργαστούν μέσω εκτάκτου εξ αποστάσεως μάθησης αρχικά,
στη συνέχεια σταδιακά σε κάποια μορφή υβριδικής μάθησης και δια ζώσης μάθησης με περιορισμούς COVID-19, με εκατομμύρια μαθητές να εναλλάσσονται μεταξύ αυτών των σεναρίων. Το επίπεδο της αναστάτωσης ανέδειξε περαιτέρω τις ανισότητες και τις ανεπάρκειες στο εκπαιδευτικό σύστημα, δείχνοντάς μας πόσο άθλος είναι η μάχη για τη μάθηση για μερικούς μαθητές.

Τα διάφορα σενάρια μάθησης είχαν κι ένα άλλο ατυχές αποτέλεσμα. Οι μαθητές έχουν στερηθεί τον κοινωνικό και συναισθηματικό ιστό που είναι ο πιο σημαντικός κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών τους χρόνων.

Υπήρξαν μερικά ισχυρά παραδείγματα για το πώς οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας, αλλά υπάρχουν επίσης άφθονες
αποδείξεις ότι οι μαθητές παύουν να συμμετέχουν και δεν αναπτύσσονται σε καθαρά ψηφιακά περιβάλλοντα. Καθώς τα σχολεία επαναφέρουν τους μαθητές στις τάξεις, οι εκπαιδευτικοί παλεύουν με τη διαφύλαξη της συναισθηματικής ευημερίας των μαθητών, ξαναχτίζοντας την εμπιστοσύνη τους στη μάθηση και αποκαθιστώντας την αίσθηση της κοινότητάς τους μέσα από σημαντικές και συνεργατικές στιγμές. Όλο και περισσότερο γίνεται αντιληπτό ότι πέρα από την απλή αντιμετώπιση των κενών, τώρα είναι η ώρα να οδηγηθούμε σε μετασχηματιστικές αλλαγές στην εκπαίδευση από την προσχολική ηλικία μέχρι την ΣΤ’ Δημοτικού.

Για να φτάσουμε εκεί, πρέπει να Αναθεωρήσουμε τη Μάθηση. Η ανάγκη για καλλιέργεια νοοτροπίας ανάπτυξης και αγάπη για τη δια βίου μάθηση
επιταχύνεται ακόμη περισσότερο τώρα. Χρειαζόμαστε διδασκαλία και μάθηση που να προσελκύει όλους τους μαθητές και να εξασφαλίζει ισότιμα μαθησιακά αποτελέσματα για μαθητές όλων των κοινωνικών ταυτοτήτων και υπόβαθρων. Τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε τον τρόπο που διδάσκουμε; Και τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε την εμπειρία της φυσικής τάξης για αυτό που μπορεί να προσφέρει μοναδικά μέσω της κοινωνικής, συνεργατικής και παιχνιδιάρικης μάθησης – για να κάνουμε τη μάθηση πιο ευχάριστη, να δημιουργήσουμε ανθεκτικότητα και να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα που φυσικά υφαίνουν στη ζωή δεξιότητες; Η εστίαση στην ανάπτυξη ολόκληρου του
μαθητή με έναν διαπολιτισμικό τρόπο μπορεί να είναι τρομακτική. Αλλά μπορεί να γίνει. Έχουμε δει επιτυχίες ακόμη και στις σημερινές, δύσκολες
εποχές που δείχνουν πώς μπορεί να επιτευχθεί μια προσεκτική προσέγγιση που συνδυάζει μαθησιακά αποτελέσματα, δέσμευση και συνεργασία.

Αναθεωρήστε Πώς Μαθαίνουν Οι Μαθητές με Σκόπιμο Παιχνίδι

Το σκόπιμο παιχνίδι έχει τις ρίζες του στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις όπως η μάθηση βάσει project, οι οποίες είναι γνωστό ότι αυξάνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών και, ταυτόχρονα, επιτρέπουν την αγάπη για τη μάθηση. Ενθαρρύνει τους μαθητές να εξερευνούν συστηματικά, να πειραματίζονται και να επαναλαμβάνουν συνεχώς.

Οι μαθητές επωφελούνται από ευκαιρίες σύνδεσης ιδεών, καλλιέργειας δημιουργικότητας και εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Οι παιχνιδιάρικες μαθησιακές εμπειρίες παρέχουν έναν τρόπο στους μαθητές να ανακαλύψουν φυσικά και να συμμετάσχουν σε αυτές τις μαθησιακές εμπειρίες. Και όταν οι μαθητές συμμετέχουν, η μάθηση γίνεται πιο ενθαρρυντική, αξέχαστη και ουσιαστική. Οι μαθητές αισθάνονται δυνατοί να μάθουν και να εξερευνήσουν χωρίς να ανησυχούν για λάθος απάντηση ή να βρουν τη σωστή απάντηση. Για να αναθεωρήσουμε τη μαθησιακή εμπειρία, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα δημιουργήσουμε με συνέπεια συναρπαστικές, παιχνιδιάρικες εμπειρίες στις τάξεις.

Η προετοιμασία των παιδιών για μια δια βίου επιτυχία μέσω του παιχνιδιού δεν επιτυγχάνεται κάνοντας μόνο μία ή δύο αλλαγές. Επιτυγχάνεται με την αναθεώρηση της προσέγγισής μας στη μάθηση και την κατανόηση ότι η μάθηση μέσω σκόπιμου παιχνιδιού, είτε κατά την πρώιμη παιδική ηλικία είτε στην εφηβεία, είναι αυτό που θα βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους μεταφέρουν στο μέλλον. Το σκόπιμο παιχνίδι χρησιμοποιεί παιδαγωγικές που είναι εσκεμμένες σχετικά με τις εμπειρίες στην τάξη και που προάγουν την περιέργεια, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν στους μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να μάθουν. Αυτές οι προσεγγίσεις επιτρέπουν στους μαθητές να μάθουν κάνοντας και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους. Μια πρόσφατη μελέτη από την Lucas Education Research δείχνει ότι οι μαθητές σε τάξεις μάθησης βάσει projects στις Ηνωμένες Πολιτείες υπερέβησαν σημαντικά τους μαθητές σε τυπικές αίθουσες διδασκαλίας.

Με το σκόπιμο παιχνίδι, τα σχολεία μπορούν να αντιμετωπίσουν τη μάθηση μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που υφαίνεται σε όλη τη μαθησιακή εμπειρία. Μια έκθεση του Ινστιτούτου Brookings συνδέει την παιχνιδιάρικη μάθηση με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, δείχνοντας ότι η εστίαση στο παιχνίδι προσελκύει τους μαθητές, αναπτύσσει δεξιότητες και προωθεί επιτυχώς τη μάθηση.

Πολλοί εκπαιδευτικοί αναμένουν ότι η πανδημία θα έχει μόνιμες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των μαθητών, σύμφωνα με ομιλίες ειδικών από την Παγκόσμια Εβδομάδα Εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν αδυναμία συγκέντρωσης, άγχος, έλλειψη φιλίας και, για τα μικρότερα παιδιά, αδυναμία να εκφράσουν πώς αισθάνονται – όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά την αυτοπεποίθηση των παιδιών και, τελικά, την ικανότητά τους να μαθαίνουν. Οι σκόπιμες, συνεργατικές εμπειρίες παιχνιδιού μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να αισθανθούν ότι είναι ξανά μέρος μιας κοινότητας, χτίζοντας τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες μέσω αλληλεπιδράσεων με συνομηλίκους. Επιπλέον, η ενσωμάτωση της επιλογής του μαθητή στη διαδικασία μάθησης έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον αποκλεισμό, αποτρέπει την εξουθένωση των εκπαιδευτικών και αυξάνει τα μαθησιακά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μαθημάτων. Ακόμα καλύτερα, το σκόπιμο παιχνίδι βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν την αγάπη για τη δια βίου μάθηση.

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν αδυναμία συγκέντρωσης, άγχος, έλλειψη φιλίας και, για τα μικρότερα παιδιά, αδυναμία να εκφράσουν πώς αισθάνονται – όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά την αυτοπεποίθηση των παιδιών και, τελικά, την ικανότητά τους να μαθαίνουν. Οι σκόπιμες, συνεργατικές εμπειρίες παιχνιδιού μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να αισθανθούν ότι είναι ξανά μέρος μιας κοινότητας, χτίζοντας τις
κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες μέσω αλληλεπιδράσεων με συνομηλίκους. Επιπλέον, η ενσωμάτωση της επιλογής του μαθητή στη διαδικασία μάθησης έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον αποκλεισμό, αποτρέπει την εξουθένωση των εκπαιδευτικών και αυξάνει τα μαθησιακά
αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μαθημάτων. Ακόμα καλύτερα, το σκόπιμο παιχνίδι βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν την αγάπη για τη δια βίου μάθηση.

Δημιουργία ισότιμου μαθησιακού περιβάλλοντος μέσω του παιχνιδιού

Η πανδημία έχει εκθέσει βαθιές θεσμικές ανισότητες που είναι πλέον αδύνατο να αγνοηθούν. Χρειαζόμαστε νέους τρόπους διαισθητικούς, χωρίς αποκλεισμούς και προσαρμόσιμους για να προσελκύσουν τους μαθητές, ανεξάρτητα από τις μαθησιακές τους ικανότητες ή την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση. Ένας από τους πολλούς τρόπους αντιμετώπισης αυτών των ανισοτήτων είναι μέσω του σκόπιμου παιχνιδιού. Μια έκθεση του Ιδρύματος LEGO δείχνει ότι η μάθηση μέσω του παιχνιδιού μπορεί να καλύψει τα κενά επίτευξης μεταξύ παιδιών από όλο και λιγότερο προνομιούχες ομάδες, βοηθώντας όλα τα παιδιά να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες που θα χρειαστούν για να επιτύχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής.

Όλοι οι μαθητές μπορούν να πετύχουν στο παιχνίδι. Και όλοι οι μαθητές μπορούν να απολαύσουν τα οφέλη της μάθησης όταν παίζουν, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων ισότητας. Η δημιουργία καταστάσεων όπου οι μαθητές μπορούν να μάθουν μέσω του παιχνιδιού στο σχολείο παρέχει χώρο στους μαθητές να δημιουργήσουν τρόπους σκέψης – όπως τον τρόπο αντιμετώπισης της αβεβαιότητας – που θα τους ωφελήσει σε όλη τους τη ζωή.

Πράγματι, η κοινωνική συμμετοχή είναι βασική για την ανθρώπινη φύση. Όπως διαπίστωσε το Ινστιτούτο Brookings, η κοινωνική δέσμευση περιλαμβάνει όλα όσα κάνουμε για να τα πάμε καλά με τους άλλους, να ελέγχουμε τις παρορμήσεις μας, να οικοδομήσουμε κοινότητες και να
προωθήσουμε ποικίλους πολιτισμούς. Η μάθηση μέσω συνεργατικού και κοινωνικού παιχνιδιού θα βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν αυτές τις κρίσιμες δεξιότητες.

Το σκόπιμο παιχνίδι αναπτύσσει μια δια βίου αγάπη για τη μάθηση

Ήρθε η ώρα να επανεξετάσουμε τη μάθηση και πώς ενδυναμώνουμε τους μαθητές να αναλάβουν την ευθύνη της μάθησής τους. Τα καλά νέα είναι ότι οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις που αποτελούν μέρος της μάθησης μέσω παιχνιδιού αποδεδειγμένα οδηγούν σε βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Το γεγονός ότι δημιουργούν επίσης ενθουσιασμό, κίνητρο και μια δια βίου αγάπη για τη μάθηση
σημαίνει ότι χρωστάμε στα παιδιά μας να τα ενσωματώσουν στην προσέγγισή μας στη μάθηση.

Αυτό το αποτέλεσμα είναι αυτό που ωθεί τη LEGO® Education να αναπτύξει μια συστηματική προσέγγιση στη μάθηση STEAM που στοχεύει στην ανάπτυξη ολόκληρου του παιδιού. Στους εκπαιδευτικούς παρέχονται πρακτικές λύσεις εκμάθησης STEAM που περιλαμβάνουν πλούσιες επιλογές επαγγελματικής μάθησης, σχέδια μαθημάτων βασισμένα σε πρότυπα και υλικά LEGO Education, τα οποία επιτρέπουν από κοινού στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν μια εμπειρία στην τάξη που βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω τους.

Γνωρίζουμε ότι η αλλαγή εκπαιδευτικών πρακτικών μπορεί να είναι τρομακτική, γι’ αυτό δημιουργήσαμε επαγγελματική ανάπτυξη βασισμένη στις ικανότητες έτσι ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να επωφεληθούν ελεύθερα από τις δεξιότητες που χρειάζονται για να είναι επιτυχημένοι. Το αποτέλεσμα είναι μια μαθησιακή εμπειρία που πραγματικά χαροποιεί τόσο τους δασκάλους όσο και τους μαθητές, όπου η γνώση αναπτύσσεται, οι δεξιότητες ανθίζουν και οι μαθητές ερωτεύονται τη μάθηση.

Δωρεάν Συμβουλευτική

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού με έναν LEGO Education Expert και βρείτε STEAM λύσεις
με τα πιο εξελιγμένα και παγκοσμίως αγαπημένα LEGO σετ!