Ράμπες

Ράμπες

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Ράμπες Σε αυτό το μάθημα, τα παιδιά θα μάθουν πώς και γιατί κυλούν τα πράγματα και θα προβλέψουν και θα μετρήσουν αποστάσεις χρησιμοποιώντας μη τυποποιημένες μονάδες. } 0-30 λεπτά  Προσχολική ηλικία ...
Μετακίνηση στο νερό

Μετακίνηση στο νερό

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μετακίνηση στο νερό Σε αυτό το μάθημα, τα παιδιά θα μάθουν πώς και γιατί τα πράγματα επιπλέουν και θα σχεδιάσουν και θα δοκιμάσουν πανιά. } 0-30 λεπτά  Προσχολική ηλικία  Αρχάριοι Η επιστήμη πίσω από το...
Πιθανότητα

Πιθανότητα

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Πιθανότητα Σε αυτό το μάθημα, τα παιδιά θα μάθουν για τις πιθανότητες, την πραγματοποίηση προβλέψεων και την καταγραφή δεδομένων. } 0-30 λεπτά  Προσχολική ηλικία  Αρχάριοι Τα μαθηματικά πίσω από το έργο...
Τέχνες του θεάματος

Τέχνες του θεάματος

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Τέχνες του θεάματος Σε αυτό το μάθημα, τα παιδιά θα μάθουν για τις διάφορες μορφές τέχνης και θα δημιουργήσουν και θα παίξουν ρόλους σε μια παράσταση. } 0-30 λεπτά  Προσχολική ηλικία  Αρχάριοι Σύνδεση (...
Εργαλεία

Εργαλεία

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Εργαλεία Σε αυτό το μάθημα, τα παιδιά θα μάθουν πώς λειτουργούν τα γρανάζια. } 0-30 λεπτά  Προσχολική ηλικία  Αρχάριοι Η επιστήμη πίσω από το έργο (Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς) Τα γρανάζια είναι ένα...