Smart House: Go Green

Smart House: Go Green

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Smart House: Go Green Σχεδιάστε, κατασκευάστε και προγραμματίστε μια έξυπνη οικιακή λειτουργία για την ελαχιστοποίηση των ανθρώπινων επιπτώσεων στο περιβάλλον. } 45-90 λεπτά  Τάξεις Ε’ Δημοτικού- Α’...
Προστατέψτε τα προϊόντα μας

Προστατέψτε τα προϊόντα μας

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Προστατέψτε τα προϊόντα μας Εφαρμόστε τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα για να σχεδιάσετε μια λύση που συλλέγει προϊόντα από ένα δέντρο, χωρίς να προκαλεί ζημιές από τη σύγκρουση. } 45-90 λεπτά  Τάξεις Ε’...