Προστασία με κωδικό πρόσβασης

Προστασία με κωδικό πρόσβασης

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Προστασία με κωδικό πρόσβασης Δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τούβλα για να εξερευνήσετε τα μέτρα ασφαλείας. } 45 λεπτά  Τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού- Β’ Γυμνασίου  Αρχάριοι Ερωτήσεις προς...
Κάντε το φυσικά ασφαλές

Κάντε το φυσικά ασφαλές

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Κάντε το φυσικά ασφαλές Χρησιμοποιήστε δηλώσεις υπό όρους για να δημιουργήσετε ένα φυσικά προστατευμένο μέρος για την αποθήκευση πληροφοριών. } 45 λεπτά  Τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού- Β’ Γυμνασίου  Αρχάριοι...
Κάντε το φυσικά ασφαλές

Κάντε ένα ασφαλέστερο χρηματοκιβώτιο

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Κάντε ένα ασφαλέστερο χρηματοκιβώτιο Διερευνήστε τη χρήση σύνθετων δηλώσεων υπό όρους με λογικούς τελεστές για να δημιουργήσετε ένα φυσικά προστατευμένο μέρος για την αποθήκευση πληροφοριών. } 45-90 λεπτά ...
Κάντε το φυσικά ασφαλές

Ασφάλεια που λειτουργεί με Λογική

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Ασφάλεια που λειτουργεί με Λογική Διερευνήστε πώς να χρησιμοποιήσετε λογικούς τελεστές για να δημιουργήσετε έναν συναγερμό ασφαλείας χρησιμοποιώντας αισθητήρες. } 45-90 λεπτά  Τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού- Β’...
Κάντε το φυσικά ασφαλές

Δωμάτιο απόδρασης

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Δωμάτιο απόδρασης Οι μαθητές θα δημιουργήσουν και θα προγραμματίσουν το δικό τους σύστημα ασφαλείας δωματίου διαφυγής. } 90-120 λεπτά  Τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού- Β’ Γυμνασίου  Προχωρημένο Ερωτήσεις προς...