Μαθηματικά – Απόσταση

Μαθηματικά – Απόσταση

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαθηματικά – Απόσταση Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές θα κατανοήσουν πώς να μετρούν την απόσταση, θα είναι σε θέση να συγκρίνουν αποστάσεις και θα μπορούν να κάνουν απλά μαθηματικά. } 30-45 λεπτά ...
Πίστα σε σχήμα Υ – Δηλώσεις υπό όρους

Πίστα σε σχήμα Υ – Δηλώσεις υπό όρους

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Πίστα σε σχήμα Υ – Δηλώσεις υπό όρους Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές θα εξερευνήσουν και θα κατανοήσουν ότι η τροχιά σχήματος Υ παρέχει επιλογές και θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να βελτιστοποιήσουν...
Μουσική – Συναυλία ζώων

Μουσική – Συναυλία ζώων

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μουσική – Συναυλία ζώων Με αυτό το μάθημα οι μαθητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν διαφορετικούς ήχους ζώων και να μπορούν να συνθέσουν μια απλή μελωδία χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. } 30-45...
Κάνοντας Λούπες σε κυκλικές διαδρομές

Κάνοντας Λούπες σε κυκλικές διαδρομές

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Κάνοντας Λούπες σε κυκλικές διαδρομές Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι οι μαθητές να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν τη χρήση της τροχιάς σχήματος Ο για επαναλαμβανόμενες ακολουθίες. } 30-45 λεπτά ...
Ήχος τρένου

Ήχος τρένου

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Ήχος τρένου Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές θα κατανοήσουν τη λειτουργία κάθε τουβλάκι δράσης και πώς να τα χρησιμοποιούν για την επίλυση προβλημάτων. } 0-30 λεπτά  Προσχολική ηλικία  Αρχάριοι Προετοιμασία (...