Κείμενο με Λίστες

Κείμενο με Λίστες

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Κείμενο με Λίστες Δημιουργήστε μια λίστα και εμφανίστε τα γράμματα στο Spike hub.   } 45 λεπτά  Τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού- Β’ Γυμνασίου  Αρχάριο Ερωτήσεις προς διερεύνηση Γιατί πρέπει να δώσουμε...
Κείμενο με Λίστες

Τεντώστε τους μύες σας και λίστες

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Τεντώστε τους μύες σας και λίστες Χρησιμοποιήστε λίστες για να καθορίσετε τις κινήσεις που πρέπει να κάνετε.   } 90-120 λεπτά  Τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού- Β’ Γυμνασίου  Ενδιάμεσο Ερωτήσεις προς διερεύνηση...
Κείμενο με Λίστες

Παιχνίδια μυαλού

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Παιχνίδια μυαλού Χρησιμοποιήστε και συγκρίνετε πολλαπλές λίστες   } 90-120 λεπτά  Τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού- Β’ Γυμνασίου  Ενδιάμεσο Ερωτήσεις προς διερεύνηση Πώς μπορεί η ευρετηρίαση να συγκρίνει δύο λίστες για...
Κείμενο με Λίστες

Χοροπηδώντας από χαρά για λίστες!

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Χοροπηδώντας από χαρά για λίστες! Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί λίστες για την καταγραφή δεδομένων φυσικής απόδοσης } 90-120 λεπτά  Τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού- Β’ Γυμνασίου  Ενδιάμεσο Ερωτήσεις προς...
Κείμενο με Λίστες

Παιχνίδια λέξεων με λίστες

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Παιχνίδια λέξεων με λίστες Δημιουργήστε λίστες για να ολοκληρώσετε μια ιστορία βασισμένη σε ένα παιχνίδι λέξεων   } 90-120 λεπτά  Τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού- Β’ Γυμνασίου  Προχωρημένο Ερωτήσεις προς...