Δοκιμή Προτοτύπων

Δοκιμή Προτοτύπων

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Δοκιμή πρωτότυπων Εξερευνήστε τη διαδικασία μηχανολογικού σχεδιασμού. } 45 λεπτά  Τάξεις Ε’ Δημοτικού- Α’ Γυμνασίου  Αρχάριο Επίπεδο Ερωτήσεις προς διερεύνηση Πώς οι μηχανικοί παίρνουν μια ιδέα και τη...
Δοκιμή Προτοτύπων

Πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων Εξασκηθείτε στην αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού και προγραμμάτων σχεδιάζοντας και προγραμματίζοντας ένα νέο μοντέλο. } 45 λεπτά  Τάξεις Ε’ Δημοτικού- Α’ Γυμνασίου  Ενδιάμεσο...
Δοκιμή Προτοτύπων

Ιδέες για να βοηθήσετε με την αποσφαλμάτωση

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Ιδέες για να βοηθήσετε με την αποσφαλμάτωση Εξασκηθείτε στο να δίνετε και να χρησιμοποιείτε ανατροφοδότηση από άλλους. } 45 λεπτά  Τάξεις Ε’ Δημοτικού- Α’ Γυμνασίου  Ενδιάμεσο Επίπεδο Ερωτήσεις προς...
Δοκιμή Προτοτύπων

Δοκιμές για προβλήματα

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Δοκιμές για προβλήματα Διερεύνηση στρατηγικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού } 90-120 λεπτά  Τάξεις Ε’ Δημοτικού- Α’ Γυμνασίου  Ενδιάμεσο Επίπεδο Ερωτήσεις προς διερεύνηση Πώς οι μηχανικοί...
Δοκιμή Προτοτύπων

Χορεύουμε στο ρυθμό;

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Χορεύουμε στο ρυθμό; Διερεύνηση στρατηγικών για την αποσφαλμάτωση προγραμμάτων } 45 λεπτά  Τάξεις Ε’ Δημοτικού- Α’ Γυμνασίου  Αρχάριοι Ερωτήσεις προς διερεύνηση Πώς εντοπίζουν οι μηχανικοί λογισμικού τα...