Μετρώντας τα βήματά σας

Μετρώντας τα βήματά σας

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μετρώντας τα βήματά σας   Διερευνήστε τη χρήση μεταβλητών και δεδομένων ενώ μετράτε τα  βήματά σας.   } 45 λεπτά  Τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού- Β’ Γυμνασίου  Αρχάριο Ερωτήσεις προς διερεύνηση Πώς μπορείτε να...
Μετρώντας τα βήματά σας

Μετακινηθείτε για να αποκτήσετε δεδομένα

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μετακινηθείτε για να αποκτήσετε δεδομένα Διερεύνηση της συλλογής, εμφάνισης και χρήσης δεδομένων.  } 45 λεπτά  Τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού- Β’ Γυμνασίου  Αρχάριο Ερωτήσεις προς διερεύνηση Πώς μπορείτε να...
Μετρώντας τα βήματά σας

Ποδηλασία για δεδομένα

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μετακινηθείτε για να αποκτήσετε δεδομένα Διερεύνηση της συλλογής, εμφάνισης και χρήσης δεδομένων.  } 45 λεπτά  Τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού- Β’ Γυμνασίου  Αρχάριο Ερωτήσεις προς διερεύνηση Πώς μπορούμε να...
Μετρώντας τα βήματά σας

Κάντε το να κινηθεί

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Κάντε το να κινηθεί Διερευνήστε πώς ένα μοντέλο που μοιάζει με αυτοκίνητο μπορεί να κινείται προς τα εμπρός και να αλλάζει κατευθύνσεις χρησιμοποιώντας μαθηματικές συναρτήσεις.   } 45 λεπτά  Τάξεις ΣΤ’...
Μετρώντας τα βήματά σας

Χώρος στάθμευσης

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Χώρος στάθμευσης Διερεύνηση του προγραμματισμού ενός οχήματος για αυτόνομη στάθμευση   } 90-120 λεπτά  Τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού- Β’ Γυμνασίου  Προχωρημένο Ερωτήσεις προς διερεύνηση Πώς μπορούν οι...