Σούπερ καθαρισμός

Σούπερ καθαρισμός

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Σούπερ καθαρισμός Δοκιμάστε την αποδοτικότητα δύο διαφορετικών σχεδίων δαγκάνας και καθορίστε το καλύτερο σχέδιο με βάση συγκεκριμένα κριτήρια δοκιμής. } 30-45 λεπτά  Τάξεις E Δημοτικού - A Γυμνασίου ...
Παρακολουθήστε τα πακέτα σας

Παρακολουθήστε τα πακέτα σας

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Παρακολουθήστε τα πακέτα σας Δημιουργείστε στοίβες προγραμματισμού για τη χρήση μιας συσκευής εντοπισμού στους άξονες Χ-Υ για την παρακολούθηση μιας διαδρομής σε ένα κομμάτι χαρτί. } 90-120 λεπτά  Τάξεις E...
Σχεδίαση για εσάς

Σχεδίαση για εσάς

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Σχεδίαση για εσάς Ασκήστε τη δημιουργικότητα, εξερευνήστε τη διαδικασία σχεδιασμού και επινοήστε έναν βοηθό γραφείου.     } 45 λεπτά  Τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού- Β’ Γυμνασίου  Αρχάριο  Υβριδικό Επισκόπηση...
Σχεδίαση για κάποιον

Σχεδίαση για κάποιον

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Σχεδίαση για κάποιον Χρησιμοποιήστε την πλήρη διαδικασία σχεδιασμού για την επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος που σχετίζεται με προθέσεις. } 120+ λεπτά  Τάξεις ΣΤ Δημοτικού - Β Γυμνασίου  Ενδιάμεσο...
Φόρτιση ρινόκερου

Φόρτιση ρινόκερου

LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Φόρτιση ρινόκερου Οι μαθητές θα εξερευνήσουν τη χρήση του αισθητήρα δύναμης για τον έλεγχο της κίνησης. } 45 λεπτά  Τάξεις E’ Δημοτικού- Α’ Γυμνασίου  Αρχάριοι Ερωτήσεις προς διερεύνηση Πώς μπορεί να...