LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Πίστα σε σχήμα Υ – Δηλώσεις υπό όρους

Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές θα εξερευνήσουν και θα κατανοήσουν ότι η τροχιά σχήματος Υ παρέχει επιλογές και θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να βελτιστοποιήσουν λύσεις.

}

30-45 λεπτά

Προσχολική ηλικία

Ενδιάμεσο Επίπεδο

Προετοιμασία ( Prepare )

 • Ελέγξτε αυτό το σχέδιο μαθήματος και επιλέξτε ό,τι χρειάζεστε από το πλαίσιο Υποστήριξη για τον εκπαιδευτικό.
 • Εάν είναι απαραίτητο, διδάξτε εκ των προτέρων αυτές τις σχετικές λέξεις του λεξιλογίου: δήλωση αν-τότε, αγωγός, σήμα, ένδειξη, διακόπτης.
 • Λάβετε υπόψη τις ικανότητες και το υπόβαθρο όλων των μαθητών σας και αποφασίστε πότε και πώς θα εισαγάγετε και θα διαφοροποιήσετε το περιεχόμενο, τις δραστηριότητες ή τις έννοιες του μαθήματος.
 • Έννοια κώδικα: Δήλωση υπό συνθήκη – δηλώσεις αν-τότε που τροποποιούν τον τρόπο εκτέλεσης του κώδικα.

Συμμετοχή ( Engage )

 • Πείτε στους μαθητές ότι θα παίξουν το παιχνίδι “χρωματιστά εισιτήρια”. Επιλέξτε τουλάχιστον τρία σημεία γύρω από την τάξη για να γίνουν “στάσεις τρένων”.
 • Αφήστε τους μαθητές να βοηθήσουν να τους δώσουν ονόματα από τα αγαπημένα τους μέρη (π.χ. παιδική χαρά, λούνα παρκ).
 • Τοποθετήστε τούβλα διαφορετικού χρώματος σε κάθε στάση και χρησιμοποιήστε τα τούβλα του ίδιου χρώματος ως “εισιτήρια”.
 • Μπορείτε να ενεργήσετε ως εισπράκτορας, δίνοντας στους μαθητές εισιτήρια ανάλογα με το πού θα ήθελαν να πάνε.
 • Καθώς μοιράζετε τα εισιτήρια, εισαγάγετε τη χρήση των δηλώσεων “αν-τότε” (π.χ., αν έχετε ένα κόκκινο εισιτήριο, τότε πηγαίνετε στο…).
 • Ζητήστε από τους μαθητές να περπατήσουν προς τους προορισμούς τους και να ελέγξουν αν το χρώμα του τούβλου είναι ίδιο με το χρώμα του “εισιτηρίου” τους.

Aνακάλυψη

 • Τώρα οι μαθητές θα φτιάξουν το δικό τους παιχνίδι με χρωματιστά εισιτήρια!
 • Δείξτε τους την πίστα σε σχήμα Υ και την πίστα με τον διακόπτη.
 • Ζητήστε τους να κατασκευάσουν μια παρόμοια πίστα σε σχήμα Υ και τουλάχιστον δύο στάσεις κατά μήκος της πίστας (δείτε την παρακάτω εικόνα για ένα παράδειγμα).
 • Εξηγήστε τους ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τούβλα διαφορετικού χρώματος για να υποδείξουν τις στάσεις που έχτισαν- όπως ακριβώς και στο παιχνίδι που μόλις έπαιξαν.
 • Επιλέξτε έναν μαθητή να είναι ο ελεγκτής που μοιράζει τούβλα που θα χρησιμοποιηθούν ως “εισιτήρια τρένου”.
 • Βάλτε κάθε μαθητή να βάλει μια φιγούρα LEGO® DUPLO® στο τρένο, στέλνοντάς το στον προορισμό που αντιστοιχεί στο “εισιτήριό” του. Μην ξεχάσετε να ρωτήσετε κάθε μαθητή πού πηγαίνει η φιγούρα του.

Συμβουλή: Υπενθυμίστε στους μαθητές ότι πρέπει να κατευθύνουν το τρένο μετακινώντας τον κόκκινο διακόπτη στην τροχιά. Επίσης, υπενθυμίστε τους να χρησιμοποιούν τούβλα δράσης για να κάνουν το τρένο να σταματήσει. Χρησιμοποιήστε τον όρο “αν-τότε” αφού δοθεί σε κάθε μαθητή το εισιτήριό του.

Εξηγήστε το ( Explain )

 • Πείτε στους μαθητές ότι τα τρένα δίνουν σήματα για να δείξουν πού θέλουν να πάνε.
 • Εξηγήστε ότι αυτό δεν διαφέρει πολύ από το πώς μόλις χρησιμοποίησαν χρωματιστά εισιτήρια για να δηλώσουν πού ήθελαν να πάνε.
 • Συζητήστε με τους μαθητές για το πώς τα τρένα δίνουν σήματα.

Κάντε ερωτήσεις όπως:

 • Τι σήματα μπορούν να δώσουν τα τρένα; (Κάντε έναν ήχο “τσαφ-τσουφ”).
 • Μπορούν τα τρένα να δίνουν σήματα χωρίς να βγάζουν ήχους; (π.χ. αναβοσβήνοντας τα φώτα τους, δίνοντας ένα χρωματικό σήμα ή με τον τρόπο που είναι διακοσμημένα)
 • Ποιος τύπος σήματος νομίζετε ότι είναι ο καλύτερος; Γιατί;

Εξελίξτε το ( Elaborate )

 • Ενθαρρύνετε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν και τους δύο διακόπτες για να κατασκευάσουν μια πίστα με τρία άκρα ή σε σχήμα Q.
 • Συζητήστε για την υλικοτεχνική υποδομή της λειτουργίας ενός τρένου σε αυτόν τον τύπο τροχιάς.

Κάντε ερωτήσεις όπως:

 • Πώς θα δίνετε σήματα τώρα που θα έχετε περισσότερους προορισμούς;
 • Πώς θα βοηθήσετε το τρένο να γυρίσει πίσω και να επισκεφθεί άλλες στάσεις (χρησιμοποιώντας το πράσινο τούβλο δράσης).

Αξιολόγηση  ( Evaluate )

 • Κάντε ερωτήσεις-οδηγούς για να αναδείξετε τη σκέψη των μαθητών και τις αποφάσεις τους κατά τη διάρκεια της ιδέας, της κατασκευής και του προγραμματισμού.

Λίστα ελέγχου παρατήρησης

 • Επανεξετάστε τους μαθησιακούς στόχους και τα εκπαιδευτικά πρότυπα που εξετάζονται σε αυτό το μάθημα (πλαίσιο υποστήριξης του εκπαιδευτικού).
 • Μοιραστείτε συγκεκριμένες αντιδράσεις και συμπεριφορές των μαθητών σε διαφορετικά επίπεδα κατάκτησης.

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω κατάλογο ελέγχου για να παρατηρήσετε την πρόοδο των μαθητών:

 • Οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν μια πίστα σε σχήμα y και μπορούν να περιγράψουν ότι το τρένο έχει περισσότερες από μία διαδρομές να ακολουθήσει.
 • Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν μια δήλωση υπό συνθήκη χρησιμοποιώντας τα σήματα της διαδρομής για να υποδείξουν ποια συνθήκη ή επιλογή της διαδρομής πρέπει να ακολουθήσει.
 • Οι μαθητές μπορούν να περιγράψουν τα γεγονότα του ταξιδιού, με προτροπή και υποστήριξη, ως διαφορετικά με βάση τους διαφορετικούς όρους των σημάτων.
Υποστήριξη εκπαιδευτικών

Οι Μαθητές θα:

 • Κατανοήσουν ότι η διαδρομή σε σχήμα Υ παρέχει επιλογές
 • Σχεδιάσουν και βελτιστοποιήσουν λύσεις
 • Είναι σε θέση να συγκρίνουν διαφορετικά σχήματα τροχιάς τρένου και τις χρήσεις τους (π.χ. ακολουθία, βρόχος και δηλώσεις υπό όρους)
Πράγματα που θα χρειαστείτε
 • Coding Express Set (45025)
Επιπρόσθετοι πόροι
Εκπαιδευτικά πρότυπα

Εκπαιδευτικά πρότυπα

 • CSTA 1A-AP-10 Ανάπτυξη προγραμμάτων με ακολουθίες και απλούς βρόχους, για να εκφράσουν ιδέες ή να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα.

Επέκταση

 • CCSS.ELA-LITERACY.SL.K.4 Περιγράψτε οικεία πρόσωπα, μέρη, πράγματα και γεγονότα και, με προτροπή και υποστήριξη, δώστε πρόσθετες λεπτομέρειες.