LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Τι είναι αυτό;

Καθορίστε, προσαρμόστε και επικοινωνήστε τη χρήση ενός νέου “πράγματος”.

 

}

30-45 λεπτά

Αρχάριοι

Τάξεις Ε’ Δημοτικού- Α’ Γυμνασίου

Σχέδιο Μαθήματος

Προετοιμασία ( Prepare )

 • Διαβάστε το υλικό για τους μαθητές στην εφαρμογή LEGO® Education SPIKE™ App.
 • Αν θεωρείτε ότι χρειάζεται, σχεδιάστε ένα μάθημα χρησιμοποιώντας το υλικό για την αρχή στην εφαρμογή. Αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές σας να εξοικειωθούν με το LEGO® Education SPIKE™ Prime.

Συμμετοχή ( Engage ) 3 λεπτά

 • Χρησιμοποιήστε τις ιδέες στην ενότητα “Εμπνεύστε μια συζήτηση” παρακάτω για να εμπλέξετε τους μαθητές σας σε μια συζήτηση σχετική με αυτό το μάθημα.
 • Χρησιμοποιήστε το βίντεο για να εξηγήσετε το μάθημα.

Ανακάλυψη ( Explore ) 10 λεπτά

 • Βάλτε τους μαθητές σας να δουλέψουν σε ζευγάρια για να φτιάξουν “το πράγμα”.
 • Ζητήστε τους να παίξουν το πρόγραμμα για να πάρουν μια ιδέα για το πώς λειτουργεί.

Εξηγήστε το ( Explain ) 10 λεπτά

 • Δώστε στους μαθητές σας λίγο χρόνο για να σκεφτούν έναν σκοπό για “το πράγμα”.
 • Βάλτε τους να κάνουν αλλαγές στο μοντέλο ή το πρόγραμμα έτσι ώστε “το πράγμα” να εκπληρώνει το σκοπό του.
 • Βεβαιωθείτε ότι μπορούν να εξηγήσουν τη σκέψη τους.

  Εξελίξτε το ( Elaborate ) 15 λεπτά

  • Βάλτε τις ομάδες να παρουσιάσουν εναλλάξ την εκδοχή τους για το “πράγμα”.
  • Βεβαιωθείτε ότι επικοινωνούν με σαφήνεια γιατί είναι τόσο ωραίο.
  • Μην ξεχάσετε να αφήσετε λίγο χρόνο για το καθάρισμα.

  Αξιολόγηση  ( Evaluate )

  • Δώστε ανατροφοδότηση για την απόδοση κάθε μαθητή.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρουμπρίκες αξιολόγησης που παρέχονται για να απλοποιήσετε τη διαδικασία.

  Αναζωπυρώστε μια συζήτηση

   Ξεκινήστε μια συζήτηση για την ομαδική εργασία ζητώντας από τους μαθητές σας να δώσουν παραδείγματα για το πώς μοιάζει η καλή ομαδική εργασία. Εστιάστε την προσοχή των μαθητών σας σε ορισμένα βασικά στοιχεία των διαφόρων μοντέλων ομαδικής εργασίας.

   Αυτά θα μπορούσαν να είναι τα εξής:

   Κάθε μέλος της ομάδας να αναλαμβάνει μια συγκεκριμένη ευθύνη στην προσπάθεια για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

   ▷ Παράδειγμα: Κατά την οικοδόμηση, κάποιοι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την εύρεση των απαραίτητων τούβλων και άλλοι για τη συναρμολόγησή τους. Αυτό μπορεί επίσης να αναφέρεται στην εξειδίκευση της εργασίας.

   Η επίτευξη του στόχου της ομάδας σημαίνει την επιτυχία κάθε μέλους της ομάδας.

   ▷ Παράδειγμα: Σε μια σκυταλοδρομία, κάθε μέλος της ομάδας έχει την ίδια αποστολή και η ομάδα θα επιτύχει μόνο αν εργαστεί συλλογικά για να βελτιώσει τα αποτελέσματά της. Αυτό σημαίνει ότι όλοι πρέπει να είναι καλοί στην ίδια εργασία.

   Κάθε μέλος της ομάδας συνεισφέρει μια μικρή βελτίωση που βοηθά την ομάδα του να επιτύχει τον στόχο της.

   ▷ Παράδειγμα: Στην αθλητική ομάδα ή σε ένα εταιρικό περιβάλλον, οι ομάδες γίνονται καλύτερες καθώς κάθε μέλος καλείται ξεχωριστά να επιτύχει νέους στόχους.

   Βάλτε τους μαθητές σας να παρακολουθήσουν αυτό το βίντεο για να δουν τι πρόκειται να κάνουν.

   Συμβουλές κατασκευής

   Μια ενδιαφέρουσα κατασκευή
   Αυτό το “πράγμα” χρησιμοποιεί ένα μοτέρ για να περιστρέψει κάτι από τη μία πλευρά στην άλλη. Εναπόκειται στους μαθητές σας να καταλάβουν τι είναι και πώς να το χρησιμοποιήσουν!

   Προσθήκη λειτουργιών

   Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε αισθητήρες για να διαφοροποιήσετε αυτό το μάθημα:

   • Χρησιμοποιήστε έναν αισθητήρα δύναμης για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την κίνηση του “πράγματος”.
   • Χρησιμοποιήστε έναν αισθητήρα απόστασης για να ανιχνεύσετε την κίνηση και να ενεργοποιήσετε την κίνηση “του πράγματος”.

   Συμβουλές κώδικα

   Κύριο πρόγραμμα

       Πιθανή λύση

           Άλλα προγράμματα

               Διαφοροποίηση

               Απλοποιήστε αυτό το μάθημα με:

               • Ανάθεση μιας περιοχής εστίασης (π.χ. ένα συγκεκριμένο περιβάλλον ή ένα παιχνίδι). Αυτό θα προσφέρει πλαίσιο και θα βελτιώσει τις διαδικασίες σκέψης των μαθητών σας.

                Πηγαίνετε αυτό το μάθημα στο επόμενο επίπεδο με:

                • Ζητώντας από κάθε ομάδα να συμπεριλάβει τουλάχιστον έναν αισθητήρα στο τελικό της μοντέλο. Αφήστε τους να επιλέξουν τον αισθητήρα.
                • Χρήση αυτού του μαθήματος δύο φορές στη σειρά, με τον περιορισμό ότι οι μαθητές σας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδέες από την προηγούμενη τάξη.
                • Ενσωμάτωση της επέκτασης των γλωσσικών τεχνών.

                 Ευκαιρίες αξιολόγησης

                 Λίστα ελέγχου παρατήρησης από τον εκπαιδευτικό

                 Δημιουργήστε μια κλίμακα που ταιριάζει στις ανάγκες σας, για παράδειγμα:

                 1. Εν μέρει επιτευχθεί
                 2. Πλήρως ολοκληρωμένη
                 3. Υπερβολικά επιτυχής

                 Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κριτήρια επιτυχίας για να αξιολογήσετε την πρόοδο των μαθητών σας:

                 • Οι μαθητές μπορούν να περιγράψουν τη λειτουργία ενός αντικειμένου.
                 • Οι μαθητές μπορούν να περιγράψουν το όφελος των χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου έναντι των αναγκών.
                 • Οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν αποτελεσματικά επιχειρήματα.

                  Αυτοαξιολόγηση

                  Ζητήστε από κάθε μαθητή να επιλέξει το τούβλο που πιστεύει ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα την απόδοσή του.

                  • Μπλε: Μπορώ να περιγράψω πώς λειτουργούν τα πράγματα.
                  • Κίτρινο: Μπορώ να περιγράψω λεπτομερώς πώς λειτουργούν τα πράγματα και μπορώ να επισημάνω τι είναι καλό.
                  • Βιολετί: Μπορώ να πείσω κάποιον ότι έχω εφεύρει το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο.

                  Αξιολόγηση από ομότιμους

                  Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να παρέχουν ανατροφοδότηση στους άλλους:

                  • Βάζοντας έναν μαθητή να βαθμολογήσει την απόδοση ενός άλλου χρησιμοποιώντας την παραπάνω κλίμακα με τα χρωματιστά τούβλα.
                  • Ζητώντας τους να παρουσιάσουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο, ώστε να βελτιώσουν την απόδοση της ομάδας τους κατά τη διάρκεια του επόμενου μαθήματος.

                   Επέκταση γλωσσικών τεχνών

                   Να ενσωματώσει την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων:

                   • όπου κάθε ομάδα πρέπει να επικοινωνήσει αποτελεσματικά τις ιδέες της μπροστά σε ένα διαφορετικό ακροατήριο. Βρείτε το καλύτερο “πράγμα” στο σχολείο σας!
                   • Διοργανώστε έναν διαγωνισμό “προώθησης της ιδέας σας”. Βάλτε ορισμένους μαθητές να παίξουν το ρόλο των επιχειρηματιών και άλλους να παίξουν το ρόλο των χορηγών. Στη συνέχεια, αλλάξτε ρόλους.
                   • Σημείωση: Αυτό θα κάνει το μάθημα μεγαλύτερο σε διάρκεια.

                   Σύνδεσμοι καριέρας

                   Οι μαθητές που απόλαυσαν αυτό το μάθημα μπορεί να ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν αυτές τις επαγγελματικές διαδρομές:

                   • Επιχειρήσεις και Χρηματοοικονομικά (Επιχειρηματικότητα)
                   • Εκπαίδευση και κατάρτιση (διδασκαλία)
                   • Μέσα ενημέρωσης και επικοινωνιακές τέχνες (Τεχνολογία ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών)
                    Υποστήριξη εκπαιδευτικών

                    Οι μαθητές θα:

                    • Αναπτύσουν επικοινωνιακών δεξιοτήτων και εφαρμογή τους στην πράξη
                    Πράγματα που θα χρειαστείτε

                    LEGO® Education SPIKE™ Prime Set

                    Εκπαιδευτικά πρότυπα

                    NGSS

                    MS-ETS1-1

                    Καθορισμός των κριτηρίων και των περιορισμών ενός προβλήματος σχεδιασμού με επαρκή ακρίβεια ώστε να εξασφαλίζεται μια επιτυχημένη λύση, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές επιστημονικές αρχές και τις πιθανές επιπτώσεις στους ανθρώπους και το φυσικό περιβάλλον που μπορεί να περιορίζουν τις πιθανές λύσεις.

                    MS-ETS1-2

                    Αξιολογούν ανταγωνιστικές σχεδιαστικές λύσεις χρησιμοποιώντας μια συστηματική διαδικασία για να καθορίσουν πόσο καλά ανταποκρίνονται στα κριτήρια και τους περιορισμούς του προβλήματος.

                    Κοινός πυρήνας

                    CCSS.ELA-LITERACY.SL.6.4

                    Παρουσίαση ισχυρισμών και ευρημάτων, με λογική αλληλουχία των ιδεών και χρήση σχετικών περιγραφών, γεγονότων και λεπτομερειών για την ανάδειξη των κύριων ιδεών ή θεμάτων.

                    CCSS.ELA-LITERACY.SL.6.5

                    Συμπεριλαμβάνουν στοιχεία πολυμέσων (π.χ. γραφικά, εικόνες, μουσική, ήχο) και οπτικές απεικονίσεις σε παρουσιάσεις για να αποσαφηνίζουν τις πληροφορίες.