LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Αγώνας σκυταλοδρομίας

Σχεδιάστε, κατασκευάστε και δοκιμάστε μηχανισμούς που μπορούν να περάσουν αντικείμενα σε έναν συμπαίκτη σας, δημιουργώντας μια διασκεδαστική και συναρπαστική σκυταλοδρομία!

}

45-90 λεπτά

K-2

Προχωρημένο επίπεδο

Προετοιμασία ( Prepare )

 • Επανεξετάστε το ηλεκτρονικό υλικό για τους μαθητές. Χρησιμοποιήστε έναν βιντεοπροβολέα για να μοιραστείτε αυτό το υλικό με τους μαθητές σας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 • Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να διευκολυνθεί κατά τη διάρκεια δύο τουλάχιστον 45λεπτων διδασκαλιών. Το μέρος Α περιλαμβάνει τη συνεδρία 1 και το μέρος Β τη συνεδρία 2.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε καλύψει τις έννοιες των ωθήσεων, των έλξεων και της βαρύτητας σε ένα προηγούμενο μάθημα.
 • Λάβετε υπόψη τις ικανότητες και το υπόβαθρο όλων των μαθητών σας. Διαφοροποιήστε το μάθημα ώστε να είναι προσιτό σε όλους. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαφοροποίηση παρακάτω για προτάσεις.

Συμμετοχή ( Engage )

 • Διευκολύνετε μια συζήτηση σχετικά με το τι έμαθαν οι μαθητές για τις δυνάμεις ώθησης και έλξης.
 • Κάντε ερωτήσεις, όπως:
 • Τι μοντέλα θυμάστε να κατασκευάζετε;
 • Ποια από αυτά δούλεψαν καλύτερα για εσάς;
 • Θα θέλατε να κατασκευάσετε κάποιο από αυτά ξανά;
 • Αν οι μαθητές χρειάζονται λίγη καθοδήγηση, βοηθήστε τους ρωτώντας τους:
 • Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά που μάθατε για τις δυνάμεις ώθησης και έλξης για να φτιάξετε μια σκυταλοδρομία για την τάξη;
 • Πώς μπορείτε να μετακινήσετε ένα αντικείμενο χωρίς να το αγγίξετε με τα χέρια σας;
 • Τι ιδέες έχετε για μια σκυταλοδρομία;
 • Πείτε στους μαθητές ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτά που έχουν ήδη μάθει για τις δυνάμεις ώθησης και έλξης για να φτιάξουν μια σκυταλοδρομία για την τάξη. Παρουσιάστε τη δραστηριότητα:
 • Πείτε στους μαθητές να επιλέξουν ένα αντικείμενο που θα χρησιμοποιηθεί ως “σκυτάλη” που θα περάσει. Αυτό θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, ένα στοιχείο πίτσας LEGO^®^ ή μια τσαλακωμένη μπάλα χαρτί.
 • Ζητήστε τους να εφεύρουν έναν μηχανισμό που θα τους επιτρέπει να περνούν τη “σκυτάλη” με ένα σπρώξιμο ή ένα τράβηγμα, χωρίς να την αγγίζουν με τα χέρια τους.
 • Ζητήστε τους να σχεδιάσουν την ιδέα τους και στη συνέχεια να την κατασκευάσουν.
 • Εξηγήστε τους ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μοντέλα που έχουν κατασκευάσει σε προηγούμενα μαθήματα για έμπνευση ή να εφεύρουν κάτι νέο.
 • Μοιράστε ένα σετ σε κάθε ομάδα.

Ανακάλυψη ( Explore )

(Μικρές ομάδες, 30 λεπτά)

 • Πείτε στους μαθητές να συζητήσουν, να σχεδιάσουν και να επισημάνουν τις ιδέες τους πριν αρχίσουν να κατασκευάζουν.
 • Κάθε μαθητής θα πρέπει να κατασκευάσει τον δικό του μηχανισμό για να δίνει τη “σκυτάλη” στον σύντροφό του.
 • Αν κάποιοι από τους μαθητές τελειώσουν νωρίτερα την κατασκευή, μπορούν να εξασκηθούν στην παράδοση της “σκυτάλης”, να βοηθήσουν τον σύντροφό τους να ολοκληρώσει το μοντέλο τους ή να σημειώσουν τις γραμμές εκκίνησης και τερματισμού.
 • Μπορείτε να βρείτε υποστήριξη για την κατασκευή στην ενότητα Συμβουλές παρακάτω.

  Εξηγήστε το ( Explain )

  (Ολόκληρη η τάξη, 5 λεπτά)

  • Συγκεντρώστε τους μαθητές για να επανεξετάσουν και να συζητήσουν τι έχουν κατασκευάσει.
  • Κάντε ερωτήσεις, όπως:
  • Πώς το μοντέλο σας σπρώχνει ή τραβάει τη “σκυτάλη”;
  • Ποια μοντέλα σας ενέπνευσαν;
  • Ποια μέρη του μοντέλου σας είναι ίδια με το σκίτσο σας; Τι είναι διαφορετικό;
  • Τι θα μπορούσατε να αλλάξετε;

  Μέρος Β (45 λεπτά)

   Εξελίξτε το ( Elaborate )

  (Ολόκληρη η τάξη, 5 λεπτά)

  • Κάντε ερωτήσεις, όπως:
  • Ποιο μέρος αυτού του μαθήματος ήταν διασκεδαστικό;
  • Τι ήταν πρόκληση;
  • Ποια μοντέλα μαθητών σας ενέπνευσαν;
  • Τι άλλα είδη σκυταλοδρομιών θα μπορούσαμε να φτιάξουμε;
  • Αφήστε χρόνο στους μαθητές να αποσυναρμολογήσουν τα μοντέλα τους, να ταξινομήσουν τα τούβλα πίσω στους δίσκους και να καθαρίσουν τις θέσεις εργασίας τους.

  Αξιολόγηση  ( Evaluate )

  (Συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος)

  • Κάντε καθοδηγητικές ερωτήσεις για να ενθαρρύνετε τους μαθητές να “σκεφτούν φωναχτά” και να εξηγήσουν τις διαδικασίες σκέψης και τη συλλογιστική τους στις αποφάσεις επίλυσης προβλημάτων που έλαβαν κατά την κατασκευή των μοντέλων τους.

  Λίστα ελέγχου παρατήρησης

   • Μετρήστε την επάρκεια των μαθητών σας στην περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι δυνάμεις ώθησης και έλξης μπορούν να μετακινήσουν αντικείμενα.
   • Δημιουργήστε μια κλίμακα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, για παράδειγμα:
   1. Χρειάζεται πρόσθετη υποστήριξη
   2. Μπορεί να εργαστεί ανεξάρτητα
   3. Μπορεί να διδάξει άλλους

   Αυτοαξιολόγηση

   • Ζητήστε από κάθε μαθητή να επιλέξει το τούβλο που πιστεύει ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα την απόδοσή του:
   • Πράσινο: Νομίζω ότι μπορώ να περιγράψω τι σημαίνει “σπρώξιμο” και “τράβηγμα”.
   • Μπλε: Μπορώ να περιγράψω τι σημαίνει “σπρώξιμο” και “τράβηγμα”.
   • Μωβ: Μπορώ να περιγράψω και να εξηγήσω τι σημαίνει “σπρώξιμο” και “τράβηγμα” και μπορώ να βοηθήσω και έναν φίλο να καταλάβει.

   Ανατροφοδότηση από ομότιμους

    • Ζητήστε από τους μαθητές να συζητήσουν στις μικρές τους ομάδες τις εμπειρίες τους από την εργασία τους ως ομάδα.
    • Ενθαρρύνετέ τους να χρησιμοποιήσουν δηλώσεις όπως:
    • Μου άρεσε όταν εσύ….
    • Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα για το όταν εσύ….

     Συμβουλές

     Συμβουλή μοντέλου

      • Αν κάποιος από τους μαθητές σας κολλήσει, βοηθήστε τους με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, όπως:
      • Ποια είναι η ιδέα σας;
      • Τι έχετε δοκιμάσει;
      • Τι θα μπορούσατε να δοκιμάσετε στη συνέχεια;
      • Υπάρχει κάποιο μοντέλο που έχετε ήδη φτιάξει σε άλλο μάθημα που μπορεί να ωθήσει τη “σκυτάλη”;
      • Ορισμένοι μαθητές μπορεί να έχουν ιδέες που είναι πολύ μεγάλες για να κατασκευαστούν μέσα στον διαθέσιμο χρόνο. Ενθαρρύνετέ τους να σκεφτούν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να απλοποιήσουν την ιδέα τους πριν από το επόμενο μάθημα. Ενισχύστε τη δημιουργικότητά τους, εξηγώντας ότι πολλοί σχεδιαστές παίρνουν χρόνο μακριά από ένα έργο για να ξανασκεφτούν και να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους.
      • Οι φωτογραφίες που ακολουθούν παρουσιάζουν δείγματα λύσεων. Ωστόσο, συνιστούμε να μην τις μοιραστείτε με τους μαθητές σας, εκτός αν δυσκολεύονται να σκεφτούν ιδέες, επειδή τείνει να περιορίσει τη δημιουργικότητά τους.

      Διαφοροποίηση

      Απλοποιήστε αυτό το μάθημα με:

      Να αναμειγνύουν οι μαθητές επιλεγμένα μοντέλα (π.χ. το μοντέλο εξάσκησης χόκεϊ ή τον εκτοξευτή Push Car) αντί να κατασκευάσουν ένα εντελώς νέο μοντέλο.

      Αυξήστε τη δυσκολία έτσι ώστε:

      • Ανάθεση σε κάθε μαθητή είτε ενός μηχανισμού ώθησης είτε ενός μηχανισμού έλξης, έτσι ώστε η σκυταλοδρομία να εναλλάσσεται μεταξύ ενός αντικειμένου που ωθείται και ενός αντικειμένου που έλκεται.

      Επέκταση

      (Σημείωση: Αυτό θα απαιτήσει επιπλέον χρόνο.)

      Για να ενσωματώσετε την ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων, ζητήστε από κάθε ομάδα να εκτιμήσει το χρόνο, σε δευτερόλεπτα, που θα χρειαστεί το δικό της σκέλος του αγώνα για να ολοκληρωθεί. Ως τάξη, προσθέστε όλες τις εκτιμήσεις χρόνου για να προσδιορίσετε τον εκτιμώμενο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση ολόκληρου του αγώνα. Μετατρέψτε αυτή την εκτίμηση σε λεπτά και δευτερόλεπτα και συγκρίνετε την με τους πραγματικούς χρόνους της σκυταλοδρομίας.

      CCSS.MATH.PRACTICE.MD1

       Υποστήριξη εκπαιδευτικών

       Οι μαθητές θα:

       • Εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις επιδράσεις των διαφορετικών δυνάμεων ώθησης και έλξης στην κίνηση ενός αντικειμένου.
       • Σκέφτονται, σχεδιάζουν,κατασκευάζουν, δοκιμάζουν, επαναλαμβάνουν, ανακατασκευάζουν και θα πειραματίζονται για να δημιουργήσουν το δικό τους τμήμα ενός μεγαλύτερου μηχανικού μαραφέτι σκυταλοδρομίας.
       Πράγματα που θα χρειαστείτε
       • LEGO® Education BricQ Motion Essential Sets (ένα για κάθε δύο μαθητές)
       Εκπαιδευτικά πρότυπα
       • NGSS K-PS2-1
       • NGSS K-2-ETS1-2
       • ISTE: 7c
       • CCSS.ELA-LITERACY.SL.1.2

       Επέκταση μαθήματος CCSS.MATH. CONTENT.2.O.A

       • CCSS.MATH.PRACTICE.MD1