LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Παιχνίδι με το μυαλό

Καταγράψτε πολλαπλές τιμές ταυτόχρονα σε έναν πίνακα (λίστα) και συγκρίνετε τις τιμές.

 

}

45-90 λεπτά

Ενδιάμεσο επίπεδο

Τάξεις Ε’ Δημοτικού- Α’ Γυμνασίου

Σχέδιο Μαθήματος

Προετοιμασία ( Prepare )

 • Διαβάστε το υλικό για τους μαθητές στην εφαρμογή LEGO® Education SPIKE™ App.

Συμμετοχή ( Engage ) 5 λεπτά

 • Χρησιμοποιήστε τις ιδέες στην ενότητα “Εμπνεύστε μια συζήτηση” παρακάτω για να εμπλέξετε τους μαθητές σας σε μια συζήτηση σχετική με αυτό το μάθημα.
 • Εξηγήστε το μάθημα.

Ανακάλυψη ( Explore ) 15 λεπτά

 • Βάλτε τους μαθητές σας να δουλέψουν σε ζευγάρια για να κατασκευάσουν το μοντέλο του παιχνιδιού του εγκεφάλου.
 • Ζητήστε τους να παίξουν το πρόγραμμα για να βεβαιωθούν ότι το μοντέλο τους λειτουργεί σωστά. Θα πρέπει να δουν ότι ο Game Master υποδεικνύει τη θέση του κόκκινου τούβλου σε ένα καραμελένιο ραβδί.

Εξηγήστε το ( Explain ) 10  λεπτά

 • Ζητήστε από τους μαθητές σας να προγραμματίσουν την ανίχνευση ενός δεύτερου κόκκινου τούβλου σε ένα δεύτερο καραμελόξυλο (παίκτης 2), χρησιμοποιώντας μια δεύτερη συστοιχία.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές σας κατανοούν και μπορούν να εξηγήσουν την έννοια του πίνακα.

  Εξελίξτε το ( Elaborate ) 10 λεπτά

  • Ζητήστε από τους μαθητές σας να προγραμματίσουν την ανίχνευση ενός δεύτερου κόκκινου τούβλου σε ένα δεύτερο καραμελόξυλο (παίκτης 2), χρησιμοποιώντας μια δεύτερη συστοιχία.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές σας κατανοούν και μπορούν να εξηγήσουν την έννοια του πίνακα.

  Αξιολόγηση  ( Evaluate )

  • Δώστε ανατροφοδότηση για την απόδοση κάθε μαθητή.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρουμπρίκες αξιολόγησης που παρέχονται για να απλοποιήσετε τη διαδικασία.

  Ξεκινήστε μια συζήτηση

  Ξεκινήστε μια συζήτηση σχετικά με το παιχνίδι μνήμης και τη σημασία του να κρατάτε το μυαλό σας ενεργό. Κάντε σχετικές ερωτήσεις, όπως:

  • Γιατί είναι σημαντικό να κρατάτε το μυαλό σας ενεργό;
  • Τι είναι μια συστοιχία;
  • Πώς θα χρησιμοποιηθεί ένας πίνακας στο παιχνίδι μνήμης μας;
  • Πώς μπορούν τα παιχνίδια να βελτιώσουν τη μνήμη των ηλικιωμένων;

  Παρουσιάστε το βίντεο στους μαθητές σας σχετικά με αυτό που πρόκειται να κάνουν

  Συμβουλές κατασκευής

  Κατασκευή Tandem

  Χωρίστε τα καθήκοντα κατασκευής κάθε ομάδας για να διασφαλίσετε ότι όλοι συμμετέχουν ενεργά:

  • Φοιτητής Α: Επικεφαλής του Game Master
  • Φοιτητής Β: Game Master Body

  Χρήση του αισθητήρα χρώματος

  Ανατρέξτε στην ενότητα βοήθειας στην εφαρμογή SPIKE για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του αισθητήρα χρώματος.

  Κανόνες παιχνιδιού εγκεφάλου

  Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να δημιουργήσετε τον κώδικα για ένα παιχνίδι μνήμης.

  Ακολουθούν οι κανόνες:

  • Ο παίκτης 1 δίνει ένα ζαχαροκάλαμο στον Game Master, ο οποίος καταγράφει την ακολουθία των χρωμάτων σε έναν πίνακα.
  • Ο παίκτης 2 τροφοδοτεί ένα άλλο ζαχαρωτό στον Game Master, ο οποίος καταγράφει την ακολουθία των χρωμάτων σε έναν δεύτερο πίνακα.
  • Το πρόγραμμα συγκρίνει τους 2 πίνακες και ανάβει ένα LED σε μια σειρά για να δείξει πού ταιριάζουν τα χρώματα 2 τούβλων. 
  • Ο παίκτης 2 μπορεί να αναδιατάξει ξανά τα τούβλα του για να προσπαθήσει να ταιριάξει με την ακολουθία των τούβλων του παίκτη 1.

   Συμβουλές κώδικα

   Κύριο πρόγραμμα

   Πιθανή λύση

   Άλλα προγράμματα

   Διαφοροποίηση

   Απλοποιήστε αυτό το μάθημα:

   • Εξηγώντας την έννοια του πίνακα(λίστας) ξεκινώντας με μια δραστηριότητα χωρίς σύνδεση.
   • Παίζοντας το παιχνίδι χρησιμοποιώντας ένα ξυλάκι από καραμέλες με 3 τούβλα (αντί για 5) για να ξεκινήσετε

    Πηγαίνετε αυτό το μάθημα στο επόμενο επίπεδο:

    • Ζητώντας από τους μαθητές σας να βελτιώσουν το παιχνίδι με διάφορους τρόπους (π.χ. χρησιμοποιώντας περισσότερα από 5 χρώματα ή αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η λυχνία LED ανταποκρίνεται σε μια σωστή ή λανθασμένη ακολουθία χρωμάτων).
    • Προσθέτοντας μια λειτουργία όπου ο παίκτης 2 έχει μόνο 5 ευκαιρίες να μαντέψει τη σωστή ακολουθία
    • Αφήνοντας τους μαθητές σας να εξερευνήσουν διάφορες θεωρίες διατεταγμένων λιστών που χρησιμοποιούνται συνήθως στην πληροφορική

     Ευκαιρίες αξιολόγησης

     Λίστα ελέγχου παρατήρησης από τον εκπαιδευτικό

     Δημιουργήστε μια κλίμακα που ταιριάζει στις ανάγκες σας, για παράδειγμα:

     1. Εν μέρει επιτευχθεί
     2. Πλήρως ολοκληρωμένη
     3. Υπερβολικά επιτυχής

     Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κριτήρια επιτυχίας για να αξιολογήσετε την πρόοδο των μαθητών σας:

     • Οι μαθητές μπορούν να περιγράψουν με ακρίβεια την έννοια του πίνακα (λίστα).
     • Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν σωστά έναν πίνακα (λίστα) σωστά στα προγράμματά τους.
     • Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν πολλαπλούς πίνακες (λίστες) στα προγράμματά τους, συγκρίνοντας την τιμή κάθε δείκτη.

     Αυτοαξιολόγηση

     Ζητήστε από κάθε μαθητή να επιλέξει το τούβλο που πιστεύει ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα την απόδοσή του.

     • Μπλε: Χρησιμοποίησα έναν πίνακα (λίστα) στο πρόγραμμά μου.
     • Κίτρινο: Δημιούργησα έναν δεύτερο πίνακα (λίστα) στο πρόγραμμά μου.
     • Μωβ: Είμαι κυρίαρχος των συστοιχιών! Μπορώ να εκτελώ πολλαπλές πράξεις σε πίνακες (λίστα). Δώστε μου οποιαδήποτε πρόκληση για πίνακα και θα την λύσω!

     Αξιολόγηση από ομότιμους

     Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να παρέχουν ανατροφοδότηση στους άλλους:

     • Βάζοντας έναν μαθητή να βαθμολογήσει την απόδοση ενός άλλου χρησιμοποιώντας την παραπάνω κλίμακα με τα χρωματιστά τούβλα.
     • Ζητώντας τους να παρουσιάσουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο, ώστε να βελτιώσουν την απόδοση της ομάδας τους κατά τη διάρκεια του επόμενου μαθήματος.

     Επέκταση γλωσσικών τεχνών

     Να ενσωματώσει την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων:

     • Ζητήστε από τους μαθητές σας να ετοιμάσουν μια παρουσίαση για να εξηγήσουν το παιχνίδι, φροντίζοντας να χρησιμοποιούν σωστά τεχνικούς όρους, όπως:

     ▷ Πιθανότητα

     ▷ Μέσος όρος

     ▷ Μέσος όρος

     ▷ Συστοιχία

     ▷ Δείκτης του πίνακα

     Σημείωση: Αυτό θα κάνει το μάθημα μεγαλύτερο.

     Επέκταση μαθηματικών

     Να ενσωματώσει την ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων:

     • Εξερευνήστε διάφορες στατιστικές έννοιες.

     ▷ Συλλέξτε διμεταβλητά δεδομένα (π.χ. την ώρα που παίχτηκε το παιχνίδι και τον αριθμό των δοκιμών που χρειάστηκαν οι μαθητές για να βρουν τη σωστή ακολουθία χρωμάτων και διερευνήστε τη σχέση μεταξύ των τιμών).

     Σημείωση: Αυτό θα κάνει το μάθημα μεγαλύτερο.

     Σύνδεσμοι καριέρας

     Οι μαθητές που απόλαυσαν αυτό το μάθημα μπορεί να ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν αυτές τις επαγγελματικές διαδρομές:

     • Υγεία (Συμμαχική Υγεία)
     • Επιστήμη της Υγείας (Ιατρικές και υγειονομικές καριέρες)
     • Επιστήμες υγείας (ιατρικός βοηθός)
     • Τεχνολογία πληροφοριών (Προγραμματισμός υπολογιστών)
     • Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά (Επιστήμη και Μαθηματικά)
     Υποστήριξη εκπαιδευτικών

     Οι μαθητές θα:

     • Εξερευνήσουν τρόπους αποθήκευσης τιμών σε έναν πίνακα και χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για έναν συγκεκριμένο σκοπό
     •  Αναπτύξουν την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν μοτίβα και να δημιουργούν αποτελεσματικά προγράμματα
     Πράγματα που θα χρειαστείτε
     • LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
     Εκπαιδευτικά πρότυπα

     CSTA

     2-DA-08

     Συλλογή δεδομένων με χρήση υπολογιστικών εργαλείων και μετασχηματισμός των δεδομένων ώστε να καταστούν πιο χρήσιμα και αξιόπιστα.

     2-AP-11 6-8

     Να δημιουργούν μεταβλητές με σαφή ονόματα που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τύπους δεδομένων και να εκτελούν πράξεις στις τιμές τους.