LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Αγάπη για τα φυτά

Χρησιμοποιήστε ζωντανά δεδομένα πρόγνωσης για να αποφασίσετε αν τα φυτά ντομάτας θα πρέπει να ποτιστούν αυτή την εβδομάδα.

 

 

}

30 - 45 λεπτά

Ε’ Δημοτικού - Α’ Γυμνασίου

Ενδιάμεσο Επίπεδο

Προετοιμασία ( Prepare )

 • Διαβάστε το υλικό για τους μαθητές στην εφαρμογή LEGO® Education SPIKE™ App.
 • Προγραμματίστε αναλόγως, αυτό το έργο έχει σχεδιαστεί για να εκτελεστεί σε πολλαπλές συνεδρίες.

 

 

Συμμετοχή ( Engage )

(Ολόκληρη η τάξη, 5 λεπτά)

 • Χρησιμοποιήστε τις ιδέες στην ενότητα “Εμπνεύστε μια συζήτηση” παρακάτω για να εμπλέξετε τους μαθητές σας σε μια συζήτηση σχετική με αυτό το μάθημα.
 • Εξηγήστε το μάθημα

Ανακάλυψη ( Explore )

(Μικρές ομάδες, 15 λεπτά)

 • Βάλτε τους μαθητές σας να εργαστούν σε ζευγάρια για να κατασκευάσουν το μοντέλο του ντοματομέτρου.
 • Ζητήστε τους να παίξουν το πρόγραμμα. Παρατηρήστε τις αντιδράσεις τους. Υπενθυμίστε τους ότι πρέπει να εισέλθουν σε μια πόλη για να λειτουργήσει το πρόγραμμα.
 • Αφήστε τους μαθητές σας να σκεφτούν πώς θα μετακινήσουν τη βελόνα ανάλογα με την ποσότητα της βροχόπτωσης που προβλέπεται.

  Εξηγήστε το ( Explain )

  (Ολόκληρη η τάξη, 5 λεπτά)

  Βάλτε τις ομάδες να σχηματίσουν ζευγάρια με άλλες ομάδες αν χρειάζονται βοήθεια για τη βαθμονόμηση του ντοματομετρητή τους.

   Εξελίξτε το ( Elaborate )

  (Μικρές Ομάδες, 15 λεπτά)

  • Βάλτε τους μαθητές σας να προσπαθήσουν να εμφανίσουν την πρόγνωση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα. Η απεικόνιση μιας τιμής σε μια κλίμακα είναι διαφορετική εργασία από την απεικόνιση του αθροίσματος των προβλεπόμενων βροχοπτώσεων για μια εβδομάδα.
  • Μην ξεχάσετε να αφήσετε λίγο χρόνο για τον καθαρισμό

  Αξιολόγηση  ( Evaluate )

  (Ολόκληρη η τάξη, 15 λεπτά)

  • Δώστε ανατροφοδότηση για την απόδοση κάθε μαθητή.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρουμπρίκες αξιολόγησης που παρέχονται για να απλοποιήσετε τη διαδικασία.

   Ξεκινήστε μια συζήτηση

   Ξεκινήστε μια συζήτηση σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του τρόπου καλλιέργειας των λαχανικών, τις ανάγκες και τις διαφορές τους. Κάντε σχετικές ερωτήσεις, όπως:

   • Μπορείτε να εξηγήσετε την περίοδο ανάπτυξης για κάποια λαχανικά;
   • Γιατί τα λαχανικά δεν μπορούν να αναπτυχθούν όλο το χρόνο σε ορισμένες περιοχές;
   • Τι είναι η αναλογική σχέση;

   Ζητήστε από τους μαθητές σας να παρακολουθήσουν αυτό το βίντεο για να δουν τι πρόκειται να κάνουν.

    

   Συμβουλές κατασκευής

   Τοποθέτηση του χαρτιού

   Μπορείτε να τοποθετήσετε οποιονδήποτε τύπο χαρτιού στο ντοματομετρητή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PDF που παρέχεται για αυτό το μάθημα ή να ζητήσετε από τους μαθητές σας να δημιουργήσουν το δικό τους

   Συμβουλές Προγραμματισμού

   Κύριο πρόγραμμα

   Πιθανή λύση

   Διαφοροποίηση

   Απλοποιήστε αυτό το μάθημα με:

   • Ξοδεύοντας επιπλέον χρόνο για να εξηγήσετε πώς να χρησιμοποιείτε τον αισθητήρα απόστασης

   Πηγαίνετε αυτό το μάθημα στο επόμενο επίπεδο με:

   • Αφήστε τους μαθητές σας να δημιουργήσουν τη δική τους κάρτα “αναγκών σε νερό” για να την τοποθετήσουν στο ντοματόμετρο.
   • Χρησιμοποιώντας διαφορετικές κάρτες “αναγκών σε νερό” μεταξύ της τάξης ή εντός της ίδιας ομάδας και επικυρώνοντας πόσο γρήγορα μπορούν να αναβαθμίσουν το ντοματομετρητή τους.

    

   Ευκαιρίες αξιολόγησης

   Λίστα ελέγχου παρατήρησης από τον εκπαιδευτικό

   Δημιουργήστε μια κλίμακα που ταιριάζει στις ανάγκες σας, για παράδειγμα:

   1. Εν μέρει επιτευχθεί
   2. Πλήρως ολοκληρωμένη
   3. Υπερβολικά επιτυχής

   Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κριτήρια επιτυχίας για να αξιολογήσετε την πρόοδο των μαθητών σας:

   • Οι μαθητές μπορούν να βαθμονομήσουν έναν μετρητή ανάλογα με την τιμή που προσπαθούν να μετρήσουν.
   • Οι μαθητές μπορούν να κάνουν τη σύνδεση μεταξύ του χειρισμού των δεδομένων που έκαναν και της σχετικής κατάστασης της πραγματικής ζωής.
   • Οι μαθητές μπορούν να εμφανίσουν μια τιμή στην κλίμακα τους (επαναβαθμονόμηση).

   Αυτοαξιολόγηση

   Ζητήστε από κάθε μαθητή να επιλέξει το τούβλο που πιστεύει ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα την απόδοσή του.

   • Μπλε: Μπορώ να κάνω το ντοματομετρητή μου να κινείται ανάλογα με την ποσότητα της βροχόπτωσης.
   • Κίτρινο: Μπορώ να εμφανίσω σωστά το ποσό της βροχόπτωσης που προβλέπεται για την επόμενη εβδομάδα.
   • Βιολετί: Μπορώ να εμφανίζω με ακρίβεια τις θερμοκρασίες σε κλίμακα.

    

   Αξιολόγηση από ομότιμους

   Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να παρέχουν ανατροφοδότηση στους άλλους με:

   • Βάζοντας έναν μαθητή να βαθμολογήσει την απόδοση ενός άλλου χρησιμοποιώντας την παραπάνω κλίμακα με τα χρωματιστά τούβλα.
   • Ζητώντας τους να παρουσιάσουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο, ώστε να βελτιώσουν την απόδοση της ομάδας τους κατά τη διάρκεια του επόμενου μαθήματος.

    

   Επέκταση

   Επέκταση γλωσσικών τεχνών

   Να ενσωματώσει την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων:

   • Βάλτε τους μαθητές σας να επανασχεδιάσουν το παιχνίδι και να βρουν τους δικούς τους κανόνες. Ζητήστε τους να γράψουν τους κανόνες και να δημιουργήσουν υποστηρικτικές εικόνες Βάλτε τις ομάδες να προκαλέσουν η μία την άλλη.

   Σημείωση: Αυτό θα κάνει το μάθημα μεγαλύτερο σε διάρκεια.

    

   Επέκταστάσεις Μαθηματικών

   Για να ενσωματώσετε την ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων:

   • Βάλτε τους μαθητές σας να χρησιμοποιήσουν την ίδια κλίμακα για να βαθμονομήσουν διαφορετικές τιμές:

   ▷ Ταχύτητα ανέμου με την πάροδο του χρόνου

   ▷ Θερμοκρασία με την πάροδο του χρόνου

   • Βάλτε τους να ορίσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει η βαθμονόμηση.

   Σημείωση: Αυτό θα κάνει το μάθημα μεγαλύτερο.

    

   Βασικοί στόχοι

   Οι μαθητές θα:

   • Βαθμονομήσουν μιας ζυγαριά για την εμφάνιση ακριβών δεδομένων με χρήσιμο και αξιόπιστο τρόπο
   Πράγματα που θα χρειαστείτε

   (ένα για κάθε δύο μαθητές)

   • LEGO® Education SPIKE™ Prime Set