LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Σκάφος μέσα στο βάλτο

Η Sofie βρήκε αυγά κροκόδειλου! Μπορεί να υπάρχουν κροκόδειλοι κοντά;

}

30-45 λεπτά

Τάξεις Γ-Ε Δημοτικού

Αρχάριοι

Προετοιμασία ( Prepare )

 • Επανεξετάστε το μάθημα Swamp Boat στην εφαρμογή LEGO® Education SPIKE™ App.
 • Εάν είναι απαραίτητο, διδάξτε εκ των προτέρων αυτές τις σχετικές λέξεις του λεξιλογίου: content, modifications, notify, observe και predict.
 • Λάβετε υπόψη τις ικανότητες και το υπόβαθρο όλων των μαθητών σας. Διαφοροποιήστε το μάθημα για να το κάνετε προσιτό σε όλους. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαφοροποίηση παρακάτω για προτάσεις.
 • Αν ο χρόνος το επιτρέπει, σχεδιάστε και διευκολύνετε την επέκταση των μαθηματικών. Ανατρέξτε στην ενότητα Επέκταση παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Συμμετοχή ( Engage )

(Ολόκληρη η τάξη, 5 λεπτά)

 • Διευκολύνετε μια γρήγορη συζήτηση σχετικά με την τροποποίηση ενός υπάρχοντος αντικειμένου για την επίτευξη ενός στόχου.
 • Συζητήστε με τους μαθητές σας για την ανάγκη να δουν τι υπάρχει κάτω από το νερό.
 • Κάντε ερωτήσεις, όπως: Τι θα μπορούσατε να αλλάξετε στα μάτια σας για να μπορέσουν να δουν κάτω από το νερό; Τι θα χρειαζόσασταν;
 • Παρουσιάστε στους μαθητές σας τους κύριους χαρακτήρες της ιστορίας και την πρώτη πρόκληση: να πείτε στη Sofie πότε η βάρκα της βρίσκεται κοντά σε έναν κροκόδειλο.
 • Μοιράστε σε κάθε ομάδα ένα σετ από τούβλα και μια συσκευή.

Ανακάλυψη ( Explore )

(Μικρές ομάδες, 30 λεπτά)

 • Βάλτε τους μαθητές σας να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή LEGO® Education SPIKE™ App για να τους καθοδηγήσει στην πρώτη τους πρόκληση:

Να δημιουργήσουν και να δοκιμάσουν το πρόγραμμα που λέει στη Sofie όταν η βάρκα της βρίσκεται κοντά σε έναν κροκόδειλο.

 • Βάλτε τους μαθητές σας να επαναλάβουν και να δοκιμάσουν τα μοντέλα τους για να ολοκληρώσουν τις επόμενες δύο προκλήσεις της εφαρμογής:

Τροποποιήστε το πρόγραμμα ώστε να ενημερώνει τη Sofie με διαφορετικό τρόπο όταν η βάρκα της βρίσκεται κοντά σε έναν κροκόδειλο.

 • Να αναβαθμίσουν τη βάρκα του βάλτου ώστε να βοηθήσει τη Sofie να βρει άλλα ζώα.
 • Μπορείτε να βρείτε υποστήριξη κωδικοποίησης και κατασκευής στην ενότητα Συμβουλές παρακάτω.

  Εξηγήστε το ( Explain )

  (Ολόκληρη η τάξη, 5 λεπτά)

  • Συγκεντρώστε τους μαθητές σας για να προβληματιστούν σχετικά με τις προκλήσεις που ολοκλήρωσαν.
  • Κάντε ερωτήσεις, όπως: Πώς κατάλαβε η Sofie ότι βρισκόταν κοντά σε έναν κροκόδειλο; Τι αλλάξατε στον τρόπο με τον οποίο η βάρκα του βάλτου έλεγε στη Sofie πότε βρισκόταν κοντά σε κροκόδειλο; Τι έκανε τότε η βάρκα του βάλτου;

   Εξελίξτε το ( Elaborate )

  (Ολόκληρη η τάξη, 5 λεπτά)

  • Προτρέψτε τους μαθητές σας να συζητήσουν και να προβληματιστούν σχετικά με την τροποποίηση ενός υπάρχοντος προγράμματος.
  • Κάντε ερωτήσεις, όπως: Γιατί είναι σημαντικό να μπορείτε να τροποποιήσετε ένα υπάρχον πρόγραμμα; Πώς αποφασίσατε ποια μπλοκ κωδικοποίησης να χρησιμοποιήσετε όταν τροποποιήσατε το πρόγραμμά σας;
  • Ζητήστε από τους μαθητές σας να καθαρίσουν τους σταθμούς εργασίας τους.

  Αξιολόγηση  ( Evaluate )

  (Συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος)

  • Κάντε καθοδηγητικές ερωτήσεις για να ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να “σκεφτούν δυνατά” και να εξηγήσουν τις διαδικασίες σκέψης και το σκεπτικό τους στις αποφάσεις που έλαβαν κατά την κατασκευή και τον προγραμματισμό.

  Λίστα ελέγχου παρατήρησης

  • Μετρήστε την επάρκεια των μαθητών σας στην τροποποίηση ενός υπάρχοντος προγράμματος.
  • Δημιουργήστε μια κλίμακα που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Για παράδειγμα:
  1. Χρειάζεται πρόσθετη υποστήριξη
  2. Μπορεί να εργαστεί ανεξάρτητα
  3. Μπορεί να διδάξει άλλους

  Αυτοαξιολόγηση

  • Ζητήστε από κάθε μαθητή να επιλέξει το τουβλάκι που πιστεύει ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα την απόδοσή του.
  • Κίτρινο: Νομίζω ότι μπορώ να τροποποιήσω ένα υπάρχον πρόγραμμα.
  • Μπλε: Μπορώ να τροποποιήσω ένα υπάρχον πρόγραμμα.
  • Πράσινο: Μπορώ να τροποποιήσω ένα υπάρχον πρόγραμμα και μπορώ να βοηθήσω έναν φίλο μου να το κάνει επίσης..

  Ανατροφοδότηση από ομότιμους

   • Στις μικρές ομάδες τους, βάλτε τους μαθητές σας να συζητήσουν τις εμπειρίες τους από τη συνεργασία τους.
   • Ενθαρρύνετέ τους να χρησιμοποιήσουν δηλώσεις όπως αυτές:

   Μου άρεσε όταν…

   Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα για το πώς…

    Συμβουλές

    Συμβουλή κώδικα 

    • Αφού οι μαθητές σας ολοκληρώσουν την πρώτη τους πρόκληση, θα τους δοθούν τρία μπλοκ κωδικοποίησης Inspiration Coding Blocks για να τους βοηθήσουν να τροποποιήσουν τα προγράμματά τους.
    • Τα μπλοκ κωδικοποίησης έμπνευσης έχουν σκοπό να κεντρίσουν τη φαντασία τους καθώς πειραματίζονται για να βρουν τις δικές τους λύσεις.

     

    Συμβουλή Μοντέλου

    Αφού οι μαθητές σας ολοκληρώσουν τη δεύτερη πρόκληση, θα τους δοθούν τρεις Εικόνες Έμπνευσης και μια ανοιχτή προτροπή για τη βελτίωση των μοντέλων τους.

    Οι Εικόνες Έμπνευσης θα τους βοηθήσουν να πυροδοτήσουν τη φαντασία τους καθώς πειραματίζονται και αλλάζουν τα μοντέλα τους.

    Δεν υπάρχουν οδηγίες κατασκευής για αυτή την πρόκληση.

    Διαφοροποίηση

    Απλοποιήστε αυτό το μάθημα με:

    • Διαβάζετε δυνατά στους μαθητές σας την ιστορία του Swamp Boat και τις οδηγίες από την εφαρμογή LEGO® Education SPIKE™ App.
    • Επιλογή μιας εικόνας έμπνευσης για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να αλλάξουν τα μοντέλα τους

    Αυξήστε τη δυσκολία έτσι ώστε:

    • Εξερεύνηση νέων και διαφορετικών μπλοκ κωδικοποίησης στο πρόγραμμα
    • Παρακίνηση των μαθητών σας να τροποποιήσουν ο ένας τα προγράμματα του άλλου για να βελτιώσουν ο ένας τη δουλειά του άλλου

     

    Επέκταση

    • Βάλτε τους μαθητές σας να παρακολουθούν τον αριθμό των ζώων που εντοπίζει το σκάφος της Sofie. Ζητήστε τους να δημιουργήσουν ένα ραβδόγραμμα και να υπολογίσουν πόσα περισσότερα και πόσα λιγότερα από κάθε ζώο συνάντησε η βάρκα.

    Εάν διευκολυνθείτε, αυτό θα επεκταθεί πέρα από το 45λεπτο μάθημα.

    Γλωσσικές τέχνες: CCSS.MATH.CONTENT.3.MD.B.3

    Υποστήριξη εκπαιδευτικών

    Οι μαθητές θα:

    • Προσδιορίσουν του τμήματος ενός υπάρχοντος προγράμματος που πρέπει να τροποποιηθούν
    • Εκτελέσουν δοκιμές για τον εντοπισμό των σημείων στα οποία μπορεί να τροποποιηθεί ένα πρόγραμμα
    • Αφηγηθούν μια εμπειρία χρησιμοποιώντας σχετικά γεγονότα και περιγραφικές λεπτομέρειες
    Πράγματα που θα χρειαστείτε

    (ένα για κάθε δύο μαθητές)

    • LEGO® Education SPIKE™ Essential Set
    • Συσκευή με εγκατεστημένη την εφαρμογή LEGO® Education SPIKE™ App
    Εκπαιδευτικά πρότυπα
    • CSTA 1B-AP-12
    • NGSS 3-5-ETS 1-3
    • ISTE 1.5d
    • CCSS.ELA-LITERACY.SL.3.4

    Επέκταση γλωσσικών τεχνών

    • CCSS.MATH.CONTENT.3.MD.B.3