LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Βοήθεια!

Ορίστε ένα πρόβλημα παρατηρώντας ένα σενάριο.

}

30-45 λεπτά

Τάξεις E Δημοτικού - A Γυμνασίου

Αρχάριο

Σχέδιο Μαθήματος

 1. Προετοιμασία ( Prepare ) 
  • Διαβάστε το υλικό για τους μαθητές στην εφαρμογή LEGO® Education SPIKE™ App.
  • Αν θεωρείτε ότι χρειάζεται, σχεδιάστε ένα μάθημα χρησιμοποιώντας το υλικό για την αρχή στην εφαρμογή. Αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές σας να εξοικειωθούν με το LEGO® Education SPIKE™ Prime.
 2. Συμμετοχή ( Engage ) (5 λεπτά)
  • Χρησιμοποιήστε τις ιδέες στην ενότητα “Εμπνεύστε μια συζήτηση” παρακάτω για να εμπλέξετε τους μαθητές σας σε μια συζήτηση σχετική με αυτό το μάθημα.
  • Χρησιμοποιήστε το βίντεο για να εξηγήσετε το μάθημα.
 3. Ανακάλυψη ( Explore ) (20 λεπτά)
  • Βάλτε τους μαθητές σας να εργαστούν σε ζευγάρια για να κατασκευάσουν το μοντέλο του σκύλου Κίκι.
  • Ζητήστε τους να παίξουν την πρώτη στοίβα προγραμματισμού και να περιγράψουν τι νομίζουν ότι συμβαίνει.
  • Βάλτε τους να παίξουν τη δεύτερη στοίβα προγραμματισμού.
  • Δώστε τους ένα λεπτό για να φτιάξουν έναν κατάλογο με όλα τα πιθανά προβλήματα που θα μπορούσε να έχει η Κίκι με τους νέους ήχους.
 4. Εξηγήστε το ( Explain ) (10 λεπτά)
  • Βάλτε κάθε ομάδα σε ζευγάρια με μια άλλη ομάδα για να συγκρίνουν και να συζητήσουν τις λίστες τους. Καθοδηγήστε τη συζήτηση προς τον ορισμό ενός προβλήματος.
 5. Εξελίξτε το ( Elaborate ) (25 λεπτά)
  • Ζητήστε από τις ομάδες να δημιουργήσουν μια νέα “ιστορία” και να ορίσουν νέα προβλήματα επιλέγοντας τους δικούς τους ήχους και ενημερώνοντας ανάλογα τα προγράμματά τους.
  • Μην ξεχάσετε να αφήσετε λίγο χρόνο για καθαρισμό.
 6. Αξιολόγηση  ( Evaluate )
  • Δώστε ανατροφοδότηση για την απόδοση κάθε μαθητή.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρουμπρίκες αξιολόγησης που παρέχονται για να απλοποιήσετε τη διαδικασία.

Αναζωπυρώστε μια συζήτηση

Ξεκινήστε μια συζήτηση για τα κατοικίδια ζώα ρωτώντας τους μαθητές σας αν έχουν κάποιο κατοικίδιο στο σπίτι τους.Μιλήστε εν συντομία για τη συμπεριφορά των ζώων τους, εστιάζοντας τη συζήτηση στο πώς μπορούν να εντοπίσουν προβλήματα που μπορεί να έχει το κατοικίδιό τους, για παράδειγμα:

 • Έχει κάνει ποτέ η γάτα τους έναν περίεργο ήχο;
 • Γαβγίζει ή γρυλίζει ο σκύλος τους;

Ζητήστε από τους μαθητές σας να παρακολουθήσουν αυτό το βίντεο για να δουν τι πρόκειται να κάνουν.

Συμβουλές κατασκευής

(Μικρές ομάδες, 25 λεπτά)

  Πώς λειτουργεί;

  Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα χρώματος για να ανιχνεύει και να αντιδρά στο χρώμα των αντικειμένων. Ο αισθητήρας χρώματος μπορεί να ανιχνεύσει διάφορους χρωματικούς τόνους. Μάθετε περισσότερα για τον Αισθητήρα χρώματος στην ενότητα βοήθειας της εφαρμογής SPIKE.

  Κάντε το δικό σας

  Επιτρέψτε στους μαθητές να εξατομικεύσουν τα μοντέλα τους προσθέτοντας τούβλα και άλλα στοιχεία από όλη την αίθουσα.

  Ζητήστε από τους μαθητές σας να συζητήσουν τις ακόλουθες ερωτήσεις. Οι πιθανές απαντήσεις εμφανίζονται σε παρένθεση.

  • Τι πρόβλημα παρατηρήσατε;
   (Η Κική δεν μπορεί να περπατήσει.)
  • Πώς θα μπορούσατε να λύσετε το πρόβλημα της Κικής;
   (Θα χρειαστώ έναν ή δύο κινητήρες.)
  •  Σκεφτείτε τι θα θέλατε να επιτύχετε με τη λύση σας. Μπορείτε να κάνετε ένα λεπτομερές σχέδιο;
  • (Θα ήθελα να βοηθήσω την Κική να περπατήσει αργά για περίπου πέντε λεπτά. Θα χρησιμοποιήσω δύο μοτέρ για να φτιάξω δύο πόδια για την Κική. Θα ορίσω ταχύτητα και διάρκεια περπατήματος στο πρόγραμμά μου, θα ορίσω μια περιοχή για να περπαάταει μέσα η Κική και θα φροντίσω να προγραμματίσω την Κική να μείνει σε αυτήν την περιοχή.)
  • Ποιοι είναι οι πιθανοί περιορισμοί της προτεινόμενης λύσης σας;
   (Η Κική μπορεί να έχει μόνο δύο πόδια, επειδή κάθε κινητήρας μπορεί να ελέγχει μόνο ένα πόδι. Η Κική δεν μπορεί να στρίψει εάν η διαμόρφωση κίνησης των κινητήρων είναι η ίδια. Ωστόσο, εάν οι δύο κινητήρες είναι ρυθμισμένοι χωριστά, μπορείτε να κάνετε την Κική να στρίβει.)

  Η πρόκληση θα είναι δύσκολη για τους μαθητές στην αρχή. Επισημάνετέ τους ότι όσο πιο λεπτομερείς πληροφορίες παρέχουν στο σχέδιό τους, τόσο πιο εύκολο θα είναι να επιτύχουν τους στόχους τους.

  Θα βρείτε ένα PDF που περιέχει τρεις πιθανές λύσεις στην ενότητα Πρόσθετοι πόροι στο μπλε μενού στα δεξιά αυτής της ιστοσελίδας.

  Συμβουλές κώδικα
   

  Κύριο πρόγραμμα

  Ζητήστε από τους μαθητές σας να γράψουν ψευδοκώδικα ή να περιγράψουν προφορικά τι κάνει κάθε γραμμή του προγράμματος πριν το τρέξουν στο ρομπότ.

  Εάν οι μαθητές σας χρειάζονται άλλα μπλοκ προγραμματισμού με περισσότερη λειτουργικότητα, κάντε κλικ στο Μάθημα και, στη συνέχεια, επιλέξτε SPIKE Prime. Αυτό θα τους δώσει πρόσβαση στα κρυφά μπλοκ προγραμματισμού.

  Διαφοροποίηση

   

  Απλοποιήστε αυτό το μάθημα:

  • Ζητώντας από κάθε ομάδα να επιλέξει ένα από τα προβλήματα από τη λίστα της και να γράψει ένα κριτήριο επιτυχίας για την επίλυσή τους
  • Χρήση των Τριών πιθανών λύσεων PDF.

  Αυξήστε τη δυσκολία:

  • Αφού αναπτύξετε μια πρόταση σχεδίασης, ζητήστε από τους μαθητές σας να περάσουν από την πλήρη διαδικασία σχεδιασμού:
   • Δοκιμάστε και αξιολογήστε τις λύσεις τους
   • Βελτιώστε τα σχέδιά τους
   • Δημιουργήστε τις τελικές τους εκδόσεις.
  • Ενσωμάτωση της επέκτασης γλωσσικών τεχνών

  Ευκαιρίες αξιολόγησης

  Λίστα ελέγχου παρατήρησης από τον εκπαιδευτικό

  Δημιουργήστε μια κλίμακα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, για παράδειγμα:

  1. Εν μέρει επιτυχής
  2. Πλήρως επιτυχής
  3. Υπερβολικά επιτυχής

  Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κριτήρια επιτυχίας για να αξιολογήσετε την πρόοδο των μαθητών σας:

  • Οι μαθητές μπορούν να ορίσουν προβλήματα με βάση διάφορες παρατηρήσεις.
   • Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνήσουν τις λεπτομέρειες του προβλήματος που παρατήρησαν.
   • Οι μαθητές μπορούν να ορίσουν κριτήρια επιτυχίας για τις λύσεις τους.
   • Οι μαθητές μπορούν να δουν τη διαφορά μεταξύ του ορισμού ενός προβλήματος και του ορισμού μιας λύσης.

  Αυτοαξιολόγηση

  Ζητήστε από κάθε μαθητή να επιλέξει το τούβλο που πιστεύει ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα την απόδοσή του.

  • Μπλε: Εντόπισα ένα πρόβλημα σε κάθε μια από τις ιστορίες της Κικής.
  • Κίτρινο: Εντόπισα πολλαπλά προβλήματα σε κάθε μια από τις ιστορίες της Κίκι.
  • Βιολετί: Εντόπισα πολλαπλά προβλήματα σε κάθε μια από τις ιστορίες της Κίκι και τα περιέγραψα όλα λεπτομερώς.

   

  Αξιολόγηση από συναδέλφους

  Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να παρέχουν ανατροφοδότηση στους άλλους με τα εξής μέσα:

  • Βάζοντας έναν μαθητή να βαθμολογήσει την επίδοση ενός άλλου χρησιμοποιώντας την παραπάνω κλίμακα με τα χρωματιστά τούβλα.
  • Ζητώντας τους να παρουσιάσουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο, ώστε να βελτιώσουν την απόδοση της ομάδας τους κατά τη διάρκεια του επόμενου μαθήματος.

   Επέκταση γλωσσικών τεχνών

   Για να ενσωματώσετε την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων:

   • Βάλτε τους μαθητές σας να μοιραστούν τις λίστες τους με διάφορους τρόπους:
      ▷ Ως παρουσίαση στην τάξη
      ▷ Ως μέρος μιας συζήτησης στην τάξη
      ▷ Σε μικρές ομάδες των 8-10 μαθητών
   • Ζητήστε από τους μαθητές να δώσουν θετική και εποικοδομητική ανατροφοδότηση στις άλλες ομάδες.

   Σημείωση: Αυτό θα κάνει το μάθημα μεγαλύτερο σε διάρκεια.

    Σύνδεσμοι καριέρας

    Οι μαθητές που απόλαυσαν αυτό το μάθημα μπορεί να ενδιαφερθούν να εξερευνήσουν αυτές τις επαγγελματικές καριέρες:

      • Κατασκευές και αρχιτεκτονική
      • Επιχειρήσεις και χρηματοοικονομικά
      • Παραγωγή και μηχανική
     Υποστήριξη εκπαιδευτικών

     Οι μαθητές θα:

     • Ορίσουν ένα πρόβλημα
     • Αρχίσουν να καθορίζουν κριτήρια που θα οδηγήσουν τελικά σε μια λύση
      Πράγματα που θα χρειαστείτε
      • LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
      Επιπρόσθετοι πόροι
      Εκπαιδευτικά πρότυπα

       

      • NGSS: MS-ETS1-1 Μηχανικός σχεδιασμός: Καθορισμός των κριτηρίων και των περιορισμών ενός σχεδιαστικού προβλήματος με επαρκή ακρίβεια ώστε να εξασφαλίζεται μια επιτυχημένη λύση, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές επιστημονικές αρχές και τις πιθανές επιπτώσεις στους ανθρώπους και το φυσικό περιβάλλον που μπορεί να περιορίζουν τις πιθανές λύσεις.
      • Κοινός πυρήνας: CCSS.ELA-LITERACY.SL.6.1: Συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια σειρά από συνεργατικές συζητήσεις (ατομικές, ομαδικές και υπό την καθοδήγηση του δασκάλου) με διαφορετικούς εταίρους για θέματα, κείμενα και ζητήματα της 6ης τάξης, αξιοποιώντας τις ιδέες των άλλων και εκφράζοντας με σαφήνεια τις δικές τους.