LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Σχεδίαση για εσάς

Ασκήστε τη δημιουργικότητα, εξερευνήστε τη διαδικασία σχεδιασμού και επινοήστε έναν βοηθό γραφείου.

 

 

}

45 λεπτά

Τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού- Β’ Γυμνασίου

Αρχάριο

Υβριδικό

Επισκόπηση

 • Αυτό το μάθημα χρησιμοποιεί το LEGO® Education Personal Learning Kit Prime. Αν δεν έχετε πρόσβαση σε αυτό το κιτ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλα τουβλάκια LEGO ή υλικά που θα βρείτε για κάθε μαθητή.
 • Σε αυτό το μάθημα, οι μαθητές σας θα ακολουθήσουν τη διαδικασία μηχανολογικού σχεδιασμού για να κατασκευάσουν και να δοκιμάσουν ένα πρωτότυπο μιας εφεύρεσης για τη βελτίωση του χώρου εργασίας τους.

 

Μπορείτε να διδάξετε αυτό το μάθημα:

 • Ως εισαγωγικό μάθημα για την έναρξη της ενότητας “Ομάδα εφευρέσεων (Invention Squad)”.
 • Πριν από το μάθημα Σχεδίαση για κάποιον, για να προετοιμάσετε το έδαφος για το ανοιχτό σχέδιο.
 • Στο τέλος της ενότητας για να επεκτείνετε τη μάθηση και την καινοτομία των μαθητών σας.
 • Το Προσωπικό Κιτ Μάθησης (ΠΚΜ) είναι ένα κιτ για το σπίτι. Παρακαλείστε να ακολουθήσετε την πολιτική διανομής του σχολείου σας.
 • Μια οπτική παρουσίαση του μαθήματος παρέχεται στην ενότητα Πρόσθετοι πόροι αυτού του σχεδίου μαθήματος. Χρησιμοποιήστε αυτή την παρουσίαση για να ρυθμίσετε το μάθημά σας και να καθοδηγήσετε τους μαθητές σας σε κάθε ένα από τα 5 Es.
   

Έννοιες μηχανολογικού σχεδιασμού

 • Πρωτότυπο: Ένα πρωτότυπο είναι ένα δείγμα μοντέλου για τη δοκιμή μιας ιδέας.
 • Δοκιμή και αξιολόγηση: Μια διαδικασία μέτρησης του πόσο καλά λειτουργούν τα πράγματα. Δοκιμάζετε ένα πρωτότυπο και αξιολογείτε πόσο καλά λειτούργησε.

Συμμετοχή ( Engage )

(10 λεπτά)

Διευκολύνετε μια σύντομη συζήτηση σχετικά με το από πού προέρχονται οι ιδέες για εφευρέσεις.

 • Μέσω αυτής της συζήτησης, εσείς και οι μαθητές σας θα αναπτύξετε έναν κοινό ορισμό των εφευρέσεων και θα καθορίσετε τα κριτήρια για τη δραστηριότητα της εφεύρεσης.

Κάντε ερωτήσεις όπως αυτές:

 • Από πού προέρχονται οι ιδέες για εφευρέσεις; (Δείγμα απαντήσεων: θέλοντας να λύσουν ένα πρόβλημα, καταιγισμός ιδεών).
 • Ποιες είναι κάποιες χρήσιμες εφευρέσεις που χρησιμοποιείτε στην καθημερινή σας ζωή;
 • Από πού νομίζετε ότι προήλθε η ιδέα για αυτή την εφεύρεση; (Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να συσχετίσουν τις εφευρέσεις που κατονόμασαν με κάποιο πρόβλημα που αντιμετώπισαν. Αυτό θα τους ενθαρρύνει να “σχεδιάσουν για εσάς”).

Εμφανίστε τη σελίδα Συμμετοχή (Engage) της παρουσίασης του μαθήματος.

 • Αυτή η σελίδα παρουσιάζει δείγματα μοντέλων LEGO για “βοηθητικά μηχανήματα γραφείου”. Χρησιμοποιήστε αυτά τα μοντέλα για να βοηθήσετε στη συνέχιση της συζήτησης και για έμπνευση σχεδιασμού αργότερα στο μάθημα.

Συνεχίστε τη συζήτηση χρησιμοποιώντας σημεία συζήτησης και ερωτήσεις όπως αυτές:

 • Πείτε στους μαθητές σας ότι αυτά τα μοντέλα LEGO είναι πρωτότυπα των “βοηθητικών εργαλείων γραφείου”.
 • Τι είναι το πρωτότυπο; (Δείγμα απάντησης: Το πρωτότυπο είναι ένα πρόχειρο παράδειγμα που έχει κατασκευαστεί για να δείξει μια σχεδιαστική ιδέα).

Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να αποκαλύψουν ότι οι εφευρέσεις γεννιούνται από την ανάγκη. Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις και σημεία συζήτησης όπως αυτές:

 • Περιγράψτε το χώρο εργασίας σας.
 • Τι είδους δραστηριότητες κάνετε στο χώρο εργασίας σας;
 • Τι χρειάζεται ο χώρος εργασίας σας;
 • Τι θα μπορούσατε να εφευρετε για να βελτιώσετε το χώρο εργασίας σας;
   

Συμβουλές υβριδικής μάθησης για τη φάση εμπλοκής

Σύγχρονη

 • Διευκολύνετε μια εικονική συζήτηση ολόκληρης της τάξης κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου χρόνου του μαθήματός σας. Περιορίστε την ομιλία σας στο ελάχιστο. 
 • Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να απαντήσουν ή να θέσουν τις δικές τους ερωτήσεις. 
 • Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα διαδικτυακό εργαλείο ψηφοφορίας ή μια λειτουργία συνομιλίας για να συμμετάσχουν όλοι.

Ασύγχρονη

 • Εμφανίστε τη σελίδα Engage της παρουσίασης του μαθήματος και επιλέξτε αν οι μαθητές σας θα πρέπει να απαντήσουν απευθείας σε εσάς ατομικά ή συλλογικά σε έναν πίνακα συζητήσεων της τάξης. Οι διαδικτυακοί πίνακες συζητήσεων είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή μεταξύ ομοτίμων χωρίς να απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία όλων των μαθητών.

Ανακάλυψη ( Explore )

(15 λεπτά)

 • Ζητήστε από τους μαθητές σας να ανοίξουν τα Προσωπικά Μαθησιακά Κουτιά τους και να εξερευνήσουν τα τούβλα.
 • Εξηγήστε ότι θα εργαστούν ανεξάρτητα για να κατασκευάσουν ένα πρωτότυπο ενός “βοηθού γραφείου”.
 • Δεν υπάρχουν οδηγίες κατασκευής. Οι μαθητές σας μπορούν να ανατρέξουν στις εμπνευσμένες εικόνες του μοντέλου στη σελίδα Engage της Παρουσίασης του μαθήματος ή να κατασκευάσουν τις δικές τους ιδέες.
 • Εμφανίστε τον κύκλο σχεδιασμού στη σελίδα Explore της παρουσίασης του μαθήματος. Βάλτε τους μαθητές σας να κάνουν καταιγισμό ιδεών για τους “βοηθούς της επιφάνειας εργασίας”, στη συνέχεια να δημιουργήσουν πρωτότυπα και να δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν τις εφευρέσεις τους. Μπορεί να χρειαστεί να περάσουν τον κύκλο σχεδιασμού δύο ή τρεις φορές προκειμένου να καταλήξουν σε μια βιώσιμη λύση.
 • Υπενθυμίστε στους μαθητές σας ότι φτιάχνουν πρωτότυπα και όχι γυαλισμένα μοντέλα. Ενθαρρύνετε όλα τα στυλ κατασκευής.

Συμβουλές υβριδικής μάθησης για τη φάση διερεύνησης
Κάντε αυτόν τον χρόνο κοινωνικό. Οι μαθητές απολαμβάνουν να κατασκευάζουν με μια κοινότητα.

Σύγχρονη

 • Εάν οι μαθητές σας συμμετέχουν διαδικτυακά, μπορούν να χτίσουν μαζί σε μια αίθουσα συνεδριάσεων ή σε μικρές ομάδες σε αίθουσες διαλείμματος.

Ασύγχρονη

 • Με τη βοήθεια της οικογένειας, ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να δημιουργήσουν έναν καθορισμένο χώρο εργασίας για δραστηριότητες στο σπίτι. Μια καλά φωτισμένη, επίπεδη, καθαρή επιφάνεια χωρίς ακαταστασία αποτελεί τη βέλτιστη επιφάνεια κατασκευής και δοκιμής. Λάβετε υπόψη σας ότι η κατάσταση στο σπίτι κάθε μαθητή θα είναι διαφορετική.

Εξηγήστε το ( Explain )

(10 λεπτά)

 • Ζητήστε από τους μαθητές σας να μοιραστούν και να εξηγήσουν τις εφευρέσεις τους σε έναν συνεργάτη.
 • Η σελίδα “Εξηγήσεις (Explain)” της Παρουσίασης του μαθήματος παρέχει προτροπές συζήτησης για να βοηθήσουν τους μαθητές να δώσουν και να λάβουν ανατροφοδότηση.
 • Υπενθυμίστε στους μαθητές σας να χρησιμοποιούν οπτική επαφή, φιλικό τόνο φωνής και να εστιάζουν σε συγκεκριμένα παραδείγματα όταν δίνουν ανατροφοδότηση. Ενθαρρύνετε τους να προβληματιστούν σχετικά με το πώς μπορούν να βελτιώσουν τις εφευρέσεις τους με βάση την ανατροφοδότηση που λαμβανουν.

Ακολουθούν ορισμένες προτεινόμενες προτροπές για την παροχή ανατροφοδότησης:

 • Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος με….
 • Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για…
 • Είχα την ίδια ιδέα…
 • Είχα μια διαφορετική ιδέα…
 • Προτείνω…

Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για τη λήψη ανατροφοδότησης:

 • Σκεφτείτε για ποιο μέρος της εφευρεσης σας θα θέλατε ανατροφοδότηση.
 • Πείτε μου τις σκέψεις σας για…
 • Πώς νομίζετε ότι μπορώ να βελτιώσω την εφεύρεσή μου;
 • Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να μου πείτε;

Αφού οι μαθητές σας μοιραστούν ανατροφοδότηση, ζητήστε τους να εξηγήσουν τη διαδικασία σχεδιασμού της μηχανικής τους. Κάντε ερωτήσεις όπως αυτές:

 • Πώς ορίσατε το πρόβλημα που έπρεπε να λύσετε στο χώρο εργασίας σας;
 • Πώς προχωρήσατε στον καταιγισμό ιδεών;
 • Πώς δοκιμάσατε και αξιολογήσατε τις εφευρέσεις σας;

Συμβουλές υβριδικής μάθησης για τη φάση εξήγησης

Σύγχρονη

 • Εάν οι μαθητές συμμετέχουν διαδικτυακά, επανεξετάστε τις προτροπές για συζήτηση ανατροφοδότησης στη σελίδα Explain της παρουσίασης του μαθήματος και βάλτε τους να δίνουν και να λαμβάνουν ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο σε μικρές ομάδες σε αίθουσες διαλείμματος.
 • Επισκεφθείτε τις αίθουσες διαλείμματος και ελέγξτε την κατανόηση των μαθητών, ζητώντας από κάθε ομάδα να μοιραστεί ένα κομμάτι συγκεκριμένης ανατροφοδότησης.
 • Απαντήστε στις ερωτήσεις των μαθητών σας και απευθυνθείτε άμεσα στις παρανοήσεις για να αναπτύξετε μια βαθύτερη κατανόηση της συγκεκριμένης έννοιας.

Ασύγχρονη

 • Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να προβληματιστούν σχετικά με την ανατροφοδότησή τους, ανταλλάσσοντας απόψεις με όλη την ομάδα ή δημοσιεύοντας ένα σχόλιο στη συνομιλία της ομάδας.

  Εξελίξτε το ( Elaborate )

  (5 λεπτά)

  • Ζητήστε από τους μαθητές σας να εξηγήσουν πώς θα βελτίωναν τις εφευρέσεις τους και πώς τους βοήθησε η ανατροφοδότηση από τους συμμαθητές τους.
  • Η σελίδα Επεξεργασία στην Παρουσίαση του μαθήματος δείχνει παραδείγματα για το πώς θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν τα μοντέλα έμπνευσης LEGO. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη σελίδα για να εμπνεύσετε τους μαθητές σας να βρουν τρόπους να βελτιώσουν τις εφευρέσεις τους.
  • Αν έχετε ήδη εισαγάγει το LEGO Education SPIKE™ Prime στην τάξη σας, μπορείτε να ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να σκεφτούν και να σχεδιάσουν πώς θα μπορούσαν να μετατρέψουν τις εφευρέσεις τους σε μοντέλα SPIKE Prime.

  Συμβουλές υβριδικής μάθησης για την φάση της εξέλιξης

  Σύγχρονη

  • Διοργανώστε μια προγραμματισμένη διαδικτυακή συνεδρία ανταλλαγής στην οποία οι μαθητές σας μοιράζονται τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να αναθεωρήσουν τις λύσεις τους
    

  Ασύγχρονη

  • Οργανώστε έναν εικονικό περίπατο στην γκαλερί όπου οι μαθητές σας μπορούν να μοιραστούν τις εργασίες τους. Ενθαρρύνετε τους να δημοσιεύουν φωτογραφίες και βίντεο της εργασίας τους και να ελέγχουν τις εργασίες των συμμαθητών τους.

  Αξιολόγηση  ( Evaluate )

  (5 λεπτά)

  • Ζητήστε από κάθε μαθητή να μοιραστεί ένα παράδειγμα για το πώς η εφεύρεσή του βοήθησε στη βελτίωση του χώρου εργασίας του και πώς βελτίωσε την αρχική του ιδέα.
    

  Ζητήστε από τους μαθητές σας να σηκώσουν ένα χρωματιστό τουβλάκι για να αυτοαξιολογήσουν την απόδοσή τους:

  • Κόκκινο τούβλο: Με λίγη βοήθεια, μπορώ να ορίσω ένα πρόβλημα και να αξιολογήσω διαφορετικές σχεδιαστικές λύσεις για το πρόβλημα.
  • Κίτρινο τούβλο: Μπορώ να εξηγήσω πώς να ορίσω ένα πρόβλημα και να εξηγήσω πώς να αξιολογήσω διαφορετικές σχεδιαστικές λύσεις για το πρόβλημα.
  • Πράσινο τούβλο: Μπορώ να διδάξω σε άλλους πώς να ορίσουν ένα πρόβλημα και να διδάξω σε άλλους πώς να αξιολογήσουν διαφορετικές σχεδιαστικές λύσεις για το πρόβλημα.

   

  Συμβουλές υβριδικής μάθησης για τη φάση αξιολόγησης
  Έχετε πολλές επιλογές για την αξιολόγηση- μια γραπτή εργασία, μια ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη προφορική παρουσίαση ή ένα σχέδιο που δείχνει την κατανόηση των μαθητών σας.

  Σύγχρονη

  • Διευκολύνετε μια εικονική συζήτηση ολόκληρης της τάξης κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου χρόνου του μαθήματός σας.

  Ασύγχρονη

  • Ζητήστε από τους μαθητές σας να αναστοχαστούν σχετικά με την εργασία τους, δημοσιεύοντας μια γραπτή εργασία, μια ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη προφορική παρουσίαση ή ένα σχέδιο που δείχνει την κατανόησή τους.

  Υποστήριξη εκπαιδευτικών

  Οι μαθητές θα:

  • Καθορίσουν κριτήρια και περιορισμούς για την επίλυση ενός σχεδιαστικού προβλήματος
  • Αξιολογήσουν διαφορετικές σχεδιαστικές λύσεις
  • Αναλύσουν και επικοινωνήσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ σχεδιαστικών λύσεων
  • Προσδιορίσουν πιθανών βελτιώσεις στις επιλεγμένες λύσεις
  Πράγματα που θα χρειαστείτε
  • LEGO Education Personal Learning Kit Prime (1 ανά μαθητή) ή άλλα τουβλάκια LEGO ή υλικά για κάθε μαθητή
  • Παρουσίαση του μαθήματος (βλ. Πρόσθετοι πόροι)
  • Χαρτί (2 τεμάχια ανά μαθητή)
  • Εργαλεία γραφής/σχεδιασμού (στυλό, μολύβια, μαρκαδόροι)
  Επιπρόσθετοι Πόροι
  Πηγές υβριδικής μάθησης