LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Σχεδίαση για κάποιον

Χρησιμοποιήστε την πλήρη διαδικασία σχεδιασμού για την επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος που σχετίζεται με προθέσεις.

}

120+ λεπτά

Τάξεις ΣΤ Δημοτικού - Β Γυμνασίου

Ενδιάμεσο

Σχέδιο Μαθήματος

 1. Προετοιμασία ( Prepare ) 
  • Διαβάστε το υλικό για τους μαθητές στην εφαρμογή LEGO® Education SPIKE™ App.
  • Προγραμματίστε αναλόγως, αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να εκτελεστεί σε πολλαπλές συναντήσεις.

ΜΕΡΟΣ Α

 1. Συμμετοχή ( Engage ) (15 λεπτά)
  • Χρησιμοποιήστε τις ιδέες στην ενότητα “Εμπνεύστε μια συζήτηση” παρακάτω για να εμπλέξετε τους μαθητές σας σε μια συζήτηση σχετική με αυτό το μάθημα.
  • Χρησιμοποιήστε το βίντεο για να εξηγήσετε το μάθημα.
 2. Ανακάλυψη ( Explore ) (30 λεπτά)
  • Αφήστε χρόνο στους μαθητές σας να κάνουν καταιγισμό ιδεών.
  • Βάλτε τους να εργαστούν σε ζευγάρια για να επιλέξουν 2 ιδέες που θα ήθελαν να δοκιμάσουν.

ΜΕΡΟΣ Β

 1. Εξηγήστε το ( Explain ) (45 λεπτά)
  • Βάλτε κάθε ζεύγος μαθητών να κατασκευάσει και να δοκιμάσει τις 2 επιλεγμένες λύσεις.
  • Βεβαιωθείτε ότι μπορούν να δημιουργήσουν τους δικούς τους πίνακες για να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με τη μέθοδο δοκιμής τους.

ΜΕΡΟΣ Γ

 1. Εξελίξτε το ( Elaborate ) (45 λεπτά)
  • Οργανώστε μια συνεδρία ανταλλαγής απόψεων με κάθε ομάδα να παρουσιάζει τα αποτελέσματά της.
 2. Αξιολόγηση  ( Evaluate )
  • Δώστε ανατροφοδότηση για την απόδοση κάθε μαθητή.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρουμπρίκες αξιολόγησης που παρέχονται για να απλοποιήσετε τη διαδικασία.

Εμπνεύστε μια συζήτηση

Ξεκινήστε μια συζήτηση σχετικά με την προσθετική και τι θα έκαναν οι μαθητές σας αν έπρεπε να αντικαταστήσουν το χέρι κάποιου με μια νέα λειτουργία.

 • Βάλτε τους να σκεφτούν κάποιον που του λείπει ένα άκρο και τι θα ήθελαν περισσότερο να κάνουν με ένα προσθετικό μέλος.
 • Ζητήστε τους να τρελαθούν και να σκεφτούν την επανεφεύρεση ενός χεριού. Τι θα ήθελε να έχει ένας σεφ, ένας μηχανικός ή ακόμα και ένας μαθητής σαν κι αυτούς αντί για ένα χέρι;
David Aguilar Amphoux

Συμβουλές κατασκευής

Ανοιχτές λύσεις
Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε κάθε μαθητής ή ομάδα να έχει μια μοναδική λύση.

Παράδειγμα λύσης
Δώστε σε όλους τους μαθητές σας το ίδιο σημείο εκκίνησης, βάζοντάς τους να κατασκευάσουν αυτόν τον βραχίονα. Ζητήστε τους να το κάνουν δικό τους, σχεδιάζοντας μια συγκεκριμένη λειτουργία, όπως το πιάσιμο αρκετά μεγάλων αντικειμένων.

Ακολουθεί μια ιδέα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως απόδειξη της ιδέας.

Συμβουλές κώδικα

Κύριο πρόγραμμα

Διαφοροποίηση

Απλοποιήστε αυτό το μάθημα:

 • Χρησιμοποιώντας το προτεινόμενο παράδειγμα λύσης ως σημείο εκκίνησης για όλους τους μαθητές
 • Περιορισμός της εργασίας σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, όπως το μάζεμα ενός κομματιού φρούτου ή το γύρισμα ενός χερουλιού πόρτας.

Πηγαίνετε αυτό το μάθημα στο επόμενο επίπεδο:

 • Να προσκαλέσετε έναν ειδικό από το τμήμα προσθετικής σε ένα κολέγιο, νοσοκομείο ή πανεπιστήμιο να μιλήσει στην τάξη σας.
 • Να συνεργαστείτε με έναν ειδικό για να προσπαθήσετε να σχεδιάσετε μια πραγματική λύση για κάποιον.
 • Χρήση τρισδιάστατα εκτυπωμένων ή κομμένων με λέιζερ εξαρτημάτων, αν έχετε στη διάθεσή σας αυτά τα εργαλεία.

Ευκαιρίες αξιολόγησης

Λίστα ελέγχου παρατήρησης από τον εκπαιδευτικό

Δημιουργήστε μια κλίμακα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, για παράδειγμα:

 1. Εν μέρει επιτυχής
 2. Πλήρως επιτυχής
 3. Εκπληκτικά επιτυχής

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κριτήρια επιτυχίας για να αξιολογήσετε την πρόοδο των μαθητών σας:

 • Οι μαθητές μπορούν να αναγνωρίσουν τα βασικά στοιχεία ενός προβλήματος.
 • Οι μαθητές αναπτύσσουν αυτόνομα μια λειτουργική και δημιουργική λύση.
 • Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν με σαφήνεια τις ιδέες τους.

Αυτοαξιολόγηση

Ζητήστε από κάθε μαθητή να επιλέξει το τούβλο που πιστεύει ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα την απόδοσή του.

 • Μπλε: Δημιούργησα με επιτυχία ένα νέο χέρι.
 • Κίτρινο: Δημιούργησα με επιτυχία ένα νέο χέρι που έχει έναν δημιουργικό τρόπο εκτέλεσης της επιθυμητής λειτουργίας.
 • Βιολετί: Έχω δημιουργήσει με επιτυχία ένα νέο χέρι που έχει έναν δημιουργικό τρόπο εκτέλεσης της επιθυμητής λειτουργίας και έχω παρουσιάσει τις ιδέες μου με τρόπο που είναι σαφής και εύκολα κατανοητός.

Αξιολόγηση από συναδέλφους

Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να παρέχουν ανατροφοδότηση στους άλλους με τα εξής μέσα:

 • Βάζοντας έναν μαθητή να βαθμολογήσει την απόδοση ενός άλλου χρησιμοποιώντας την παραπάνω κλίμακα με τα χρωματιστά τούβλα.
 • Ζητώντας τους να παρουσιάσουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο, ώστε να βελτιώσουν την απόδοση της ομάδας τους κατά τη διάρκεια του επόμενου μαθήματος.

  Επέκταση γλωσσικών τεχνών

  Να ενσωματώσει την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων:

  • Για να καταγράψουν τη διαδικασία σχεδιασμού τους, δημιουργώντας ένα σημειωματάριο εφευρέσεων για να τεκμηριώσουν το έργο τους.
  • Βάλτε τους να παρουσιάσουν το έργο τους σε ένα ευρύτερο κοινό (π.χ. κατά τη διάρκεια μιας επιστημονικής έκθεσης).

  Σύνδεσμοι καριέρας

  Οι μαθητές που απόλαυσαν αυτό το μάθημα μπορεί να ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν αυτές τις επαγγελματικές διαδρομές:

   • Βιοϊατρική
   • Επιστήμες υγείας (Ιατρικές και υγειονομικές σταδιοδρομίες)
   • Επιστήμες υγείας (ιατρικοί βοηθοί και παραϊατρικά)
   • Παραγωγή και μηχανική
   Υποστήριξη εκπαιδευτικών

   Οι μαθητές θα:

   • Χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία σχεδιασμού για να δημιουργήσετε μια λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα
    Πράγματα που θα χρειαστείτε
    • Σετ LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
    Εκπαιδευτικά πρότυπα

    NGSS
    MS-ETS1-2
    Αξιολογούν ανταγωνιστικές σχεδιαστικές λύσεις χρησιμοποιώντας μια συστηματική διαδικασία για να καθορίσουν πόσο καλά ανταποκρίνονται στα κριτήρια και τους περιορισμούς του προβλήματος.

    Κοινός πυρήνας
    CCSS.ELA-LITERACY.SL.6.4
    Παρουσίαση ισχυρισμών και ευρημάτων, με λογική αλληλουχία των ιδεών και χρήση σχετικών περιγραφών, γεγονότων και λεπτομερειών για την ανάδειξη των κύριων ιδεών ή θεμάτων- χρήση κατάλληλης οπτικής επαφής, επαρκούς έντασης και καθαρής προφοράς.