LEGO® Education > Σχέδια Μαθήματος > ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Βιότοπος

Η Sofie έμαθε για τα μέρη που ζουν οι καμηλοπαρδάλεις. Αναρωτιέται για τα άλλα ζώα που ζουν εκεί. Τι γίνεται σε άλλα μέρη; Μπορείτε να τη βοηθήσετε να μάθει;

}

45-90 λεπτά

Α' και Β' Δημοτικού

Ενδιάμεσο Επίπεδο

Προετοιμασία ( Prepare )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει μέρος Α και μέρος Β. Και τα δύο είναι σημαντικά για την πλήρη εκμάθησή του. Εάν ο χρόνος είναι περιορισμένος, επανεξετάστε και τα δύο μέρη για να επιλέξετε τα στοιχεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών σας.

 

Σε αυτό το μάθημα η κεντρική διαδικασία μάθησης είναι η παρατήρηση της ποικιλομορφίας της ζωής σε διαφορετικούς οικότοπους. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός μοντέλου είναι ένας διασκεδαστικός, πρακτικός τρόπος για να διδάξετε την ποικιλομορφία σε έναν οικότοπο, και να παρατηρήσετε τους οικότοπους των συμμαθητών σας για να συγκρίνετε την ποικιλομορφία.

Ενθαρρύνετε τους μαθητές να κατασκευάσουν τις ιδέες τους για έναν επιλεγμένο οικότοπο, με τα φυτά και τα ζώα που ζουν σε αυτόν. Τονίστε ότι δεν υπάρχει ένα μόνο σωστό μοντέλο.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να αναθέσετε έναν οικότοπο σε διάφορες ομάδες (ζεύγη). Κάθε ομάδα κατασκευάζει ένα ζώο από τον οικότοπο που της έχει ανατεθεί και κάθε ομάδα συνεργάζεται για να συνδυάσει τα ζώα της σε ένα ενιαίο μοντέλο βιοτόπου. Τέλος, συγκεντρώστε τους όλους μαζί για να συγκρίνετε όλα τα φυτά και τα ζώα ως τάξη.

 

Επιστημονικό υπόβαθρο – Βιότοποι:

 • Βιότοπος είναι το φυσικό σπίτι ενός φυτού ή ζώου. Κάθε είδος οικοτόπου υποστηρίζει μια ποικιλία τύπων φυτών και ζώων.
 • Για τα ζώα, ένας βιότοπος παρέχει την τροφή, το νερό, τις κλιματικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία) και το καταφύγιο που χρειάζονται για να επιβιώσουν.
 • Για τα φυτά, ένας βιότοπος παρέχει το είδος του φωτός, του εδάφους και τις κλιματικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία) που χρειάζονται.
 • Χερσαία περιβάλλοντα είναι η σαβάνα, το δάσος, η έρημος, το βουνό και τα λιβάδια. Οι υδάτινοι οικότοποι περιλαμβάνουν τους ωκεανούς, τα ποτάμια, τα ρυάκια, τις λίμνες και τους βάλτους/υγροτόπους.
 • Για τους μικρούς μαθητές μπορεί να θέλετε να ξεκινήσετε με πολύ απλούς και οικείους “οικοτόπους”, όπως παιδικές χαρές, αυλές, πάρκα ή κήπους, τους οποίους οι μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν προσωπικά.

Οικοδομήστε χρήσιμη γνώση – Βιότοποι:

Χρησιμοποιώντας το βασικό επιστημονικό υλικό σας, μοιραστείτε πληροφορίες, εικόνες και ορισμούς παράσχετε αναγκαίες βασικές γνώσεις.

 • Επανεξετάστε τι γνωρίζουν οι μαθητές για τους διάφορους οικότοπους στη Γη, και τα είδη φυτών και ζώων που ζουν σε καθέναν από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται κοντά στη σχολική σας κοινότητα. Οι μαθητές θα μάθουν περισσότερα για το θέμα μέσω αυτής της δραστηριότητας.
 • Εξετάστε συνηθισμένα φυτά και ζώα σε οικότοπους που έχει μελετήσει η τάξη ή που βρίσκονται κοντά στη σχολική σας κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων απλών οικοτόπων όπως πάρκα, λίμνες ή αυλές.
 • Βασικό λεξιλόγιο: βιότοπος, ποικιλομορφία

Εμπειρία κατασκευής και προγραμματισμού: 

Εξετάστε τις προτάσεις στο Σχέδιο Μονάδας. Για αυτό το μάθημα, ίσως θελήσετε επίσης να:

 • Υποστηρίξετε την διαδικασία χρησιμοποιώντας το βοήθημα για τον αισθητήρα χρώματος μέσα από το μενού έναρξης της εφαρμογής SPIKE
 • Χρησιμοποιήσετε τις ενότητες Event, Sensor (Color) και Sound Blocks του μενού Help > Icon Blocks στην εφαρμογή SPIKE για να παρέχετε περισσότερη υποστήριξη.

Εκπαιδευτικά βοηθήματα:

 • Εντοπίστε ηλικιακά κατάλληλα βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό ή διαδικτυακές πηγές για διαφορετικούς οικοτόπους (όρος αναζήτησης: βιότοποι)
 • Χρησιμοποιήστε ιστότοπους από κυβερνητικές υπηρεσίες, επιστημονικούς οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα μοιραστείτε τις πηγές σας με τους μαθητές.
 • Για να χρησιμοποιήσετε τη δραστηριότητα “Επέκταση”, εντοπίστε και παρέχετε εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με ζώα ή φυτά που απειλούνται με εξαφάνιση στα οικοσυστήματα που έχουν παρουσιαστεί από τους μαθητές.

ΜΕΡΟΣ Α (45 λεπτά)

Συμμετοχή ( Engage )

(Όλη η τάξη, 10 λεπτά)

Παρουσιάστε τον ή τους κύριους χαρακτήρες της ιστορίας και την πρώτη πρόκληση:

 • Η Sofie έμαθε για τα μέρη που ζουν οι καμηλοπαρδάλεις. Αναρωτιέται για τα άλλα ζώα που ζουν εκεί. Τι γίνεται σε άλλα μέρη; Μπορείτε να τη βοηθήσετε να μάθει;

Σκεφτείτε – Ξεκινήστε μια σύντομη συζήτηση σχετικά με τα θέματα του μαθήματος χρησιμοποιώντας την εικόνα της ιστορίας, αν θέλετε.

 • Τι είναι ο βιότοπος; (το φυσικό σπίτι ή περιβάλλον ενός ζώου, φυτού ή άλλου οργανισμού – οι βιότοποι φιλοξενούν πολλά διαφορετικά είδη ζωής).
 • Ποιοι είναι οι τύποι οικοτόπων; Τι υπάρχει στον οικότοπο κάθε ζώου; (δάση, λιβάδια, σαβάνες, βουνά, ωκεανοί, ή γλυκά νερά, όπως μια λίμνη ή ένα ρυάκι· έρημοι, πολικές περιοχές· κάθε βιότοπος περιέχει ό,τι χρειάζονται τα ζώα σε αυτόν για να επιβιώσουν, συμπεριλαμβανομένων των φυτών, όπως δέντρα, χόρτα, θάμνοι και ανθοφόρα φυτά, και ζώων, όπως σαύρες, σκίουροι, ψάρια και μύδια).
 • Πού ζουν οι καμηλοπαρδάλεις; Περιγράψτε το οικότοπό τους. (Οι καμηλοπαρδάλεις ζουν κυρίως σε σαβάνες. Οι σαβάνες είναι ανοιχτοί χώροι που έχουν κυρίως χόρτα και άλλα κοντά φυτά, αλλά οι σαβάνες μπορεί να έχουν και θάμνους ή δέντρα).
 • Ποια άλλα ζώα ή φυτά μπορεί να ζουν στον ίδιο οικότοπο με τις καμηλοπαρδάλεις; (ζέβρες, ελέφαντες, λιοντάρια κ.λπ., χόρτα, δέντρα, θάμνοι κ.λπ.)
 • Επιλέξτε έναν οικότοπο για να τον εξερευνήσετε και να τον κατασκευάσετε. Θα τον συγκρίνετε με τους οικοτόπους που κατασκευάζουν οι συμμαθητές σας.

Ανακάλυψη (Explore)

(Μικρές ομάδες, 25 λεπτά)

Καθώς οι μαθητές εργάζονται, σκεφτείτε να μοιραστείτε τα παρακάτω παραδείγματα ως υποστήριξη για την κατασκευή ή τον προγραμματισμό. Διευκρινίστε ότι οι εικόνες ναι μεν παρουσιάζουν ιδέες για ένα ζώο και έναν βιότοπο, αλλά ότι είναι αυτοί που θα πρέπει να κατασκευάσουν τα ζώα για τον βιότοπο που θα επιλέξουν.

Ζητήστε από τους μαθητές:

  • Να χρησιμοποιήσουν τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά υλικά για να μάθουν περισσότερα για έναν επιλεγμένο οικότοπο
  • Να χρησιμοποιήσουν το βασικό μοντέλο για να ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ έναν οικότοπο (που τους έχει ανατεθεί ή που έχουν επιλέξει οι ίδιοι), συμπεριλαμβανομένων των φυτών και των ζώων του
  • να ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΟΥΝ το μοντέλο τους, για να δείξουν πώς ζουν τα ζώα στον οικότοπο

Διευκολύνετε τον καταιγισμό ιδεών σχετικά με το πώς να συνδυάσουν το βασικό σετ SPIKE™ με διαφορετικά υλικά χειροτεχνίας για τη δημιουργία ενός οικοτόπου.

Στα μισά του χρόνου εργασίας, βάλτε τους μαθητές να ανταλλάξουν ιδέες χρησιμοποιώντας μια οικεία διαδικασία της τάξης και στη συνέχεια να ενημερώσουν τα μοντέλα τους με βάση την έμπνευση από την ανταλλαγή.

Παραδείγματα

Εξηγήστε το (Explain)

(Ολόκληρη η τάξη, 10 λεπτά)

Συγκεντρώστε τους μαθητές για ανταλλαγή απόψεων.  Ζητήστε τους να παρατηρήσουν τα διαφορετικά είδη φυτών και ζώων που υπάρχουν σε κάθε οικότοπο που παρουσιάζεται από τους υπόλοιπους και να τα καταγράψουν.

  Ζητήστε από κάθε ομάδα να χρησιμοποιήσει το μοντέλο της για να το επιδείξει και να το περιγράψει:

  • Πώς είναι ο οικότοπός τους.
  • Ποια φυτά και ζώα ζουν στον οικότοπο.

  Αφού παρουσιάσουν όλες οι ομάδες, ζητήστε από τους μαθητές να μοιραστούν αυτά που παρατήρησαν.

  • Πώς είναι οι βιότοποι που κατασκεύασαν οι άλλες ομάδες;
  • Ποια φυτά και ζώα ζουν σε αυτούς;
  • Τι είναι παρόμοιο στα φυτά και τα ζώα στους διάφορους οικοτόπους; Τι είναι διαφορετικό;

  Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε με το Μέρος Β – Εξήγηση, βάλτε τους μαθητές να κρατήσουν τα μοντέλα τους άθικτα.

  ΜΕΡΟΣ Α (45 λεπτά)

  Εξηγήστε το (Explain)

  (Ολόκληρη η τάξη, 5 λεπτά)

  • Επαναλάβετε τα βήματα από το “Μέρος Α – Εξηγήστε το” ώστε να εισάγετε περισσότερες ομάδες, που θα παρουσιάσουν και θα μιλήσουν για το τι έμαθαν.

  Εξελίξτε το (Elaborate)

  (Ολόκληρη η τάξη, 35 λεπτά)

  (5 λεπτά)

  •  Οργανώστε μια τρόπος ανταλλαγής των εντυπώσεων, όπως ένας Περίπατος Τέχνης (οι παρατηρητές περιοδεύουν γύρω από τους τους δημιουργούς) ή τις Γωνίες (χρησιμοποιήστε κάθε γωνιά του δωματίου για την παρουσίαση ενός βιοτόπου και βάλτε τους μαθητές να κυκλοφορήσουν στην τάξη για να δουν πολλαπλά παραδείγματα).
  • Βάλτε τους μαθητές να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους χρησιμοποιώντας προ-δομημένες προτάσεις (“Είδα ζώα όπως…. Είδα φυτά όπως…”) σε ένα διάγραμμα Τ (Φυτά | Ζώα) για κάθε τύπο οικοτόπου, με ήχο/βίντεο ή με σχολιασμένες φωτογραφίες.

   

  (25 λεπτά) Βάλτε τους μαθητές σας να επαναλάβουν και να δοκιμάσουν τα μοντέλα τους για να ολοκληρώσουν την επόμενη πρόκληση στην εφαρμογή:

  • Συγκρίνετε την ποικιλομορφία των φυτών και των ζώων σε διαφορετικούς οικοτόπους. Χρησιμοποιήστε ό,τι παρατηρήσατε.
  • Προγραμματίστε ένα από τα φυτά ή τα ζώα της ομάδας για να δείξετε έναν τρόπο με τον οποίο ο βιότοπος είναι ίδιος ή διαφορετικός από άλλους βιότοπους.

   

  (5 λεπτά) Ζητήστε από τους μαθητές να μοιραστούν γνώσεις, ιδέες ή δεξιότητες που:

  • Τους βοήθησαν να ολοκληρώσουν την πρόκληση.
  • Έμαθαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

   

  Ζητήστε από τους μαθητές να καθαρίσουν τα σκηνικά και τους χώρους εργασίας.

    Αξιολόγηση  (Evaluate)

    (Συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος)

    Κάντε καθοδηγητικές ερωτήσεις για να ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να “σκεφτούν δυνατά” και να εξηγήσουν τις διαδικασίες σκέψης και το σκεπτικό τους στις αποφάσεις που έλαβαν κατά την κατασκευή και τον προγραμματισμό.

     

    Λίστα ελέγχου παρατήρησης

    Μετρήστε την επάρκεια των μαθητών σας στην ανάπτυξη μιας ακολουθίας για την επίλυση ενός προβλήματος. Δημιουργήστε μια κλίμακα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Για παράδειγμα:

    • Χρειάζεται πρόσθετη υποστήριξη
    • Μπορεί να εργαστεί ανεξάρτητα 
    • Μπορεί να διδάξει άλλους

    Αυτοαξιολόγηση

    Ζητήστε από κάθε μαθητή να επιλέξει το τουβλάκι από την λίστα που ακολουθεί, που πιστεύει ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα την απόδοσή του. 

    • Κίτρινο: Νομίζω ότι μπορώ να αναπτύξω μια ακολουθία για την επίλυση ενός προβλήματος. 
    • Μπλε: Μπορώ να αναπτύξω μια ακολουθία για την επίλυση ενός προβλήματος. 
    • Πράσινο: Μπορώ να αναπτύξω μια ακολουθία για την επίλυση ενός προβλήματος και μπορώ να βοηθήσω έναν φίλο μου να το κάνει επίσης.

    Ανατροφοδότηση συμμαθητών

    Στις μικρές ομάδες τους, βάλτε τους μαθητές σας να συζητήσουν τις εμπειρίες τους από τη συνεργασία τους. Ενθαρρύνετέ τους να χρησιμοποιήσουν δηλώσεις όπως αυτές:

    • “Μου άρεσε όταν…”
    • “Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα για το πώς…”

    Διαφοροποίηση

    Απλοποιήστε το μάθημα:

    • Οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν ένα μοντέλο με ένα συγκεκριμένο ζώο ή φυτό που ζει σε έναν οικότοπο, να προσδιορίσουν έναν οικότοπο που έχει μελετήσει η τάξη ή να ορίσουν έναν οικότοπο ως έναν τοπικό οικότοπο που έχει παρατηρηθεί προηγουμένως, όπως μια κοντινή λίμνη ή ένα πάρκο.

    Αυξήστε τη δυσκολία:

    • Επεκτείνοντας το στάδιο “Εξελίξτε το (Elaborate)” ώστε οι ομάδες μαθητών να προγραμματίσουν δύο από τα ζώα τους ώστε να αλληλεπιδρούν με κάποιο τρόπο ή καλώντας πολλαπλές ομάδες να κατασκευάσουν γειτονικούς οικοτόπους μεταξύ των οποίων μπορούν να μετακινηθούν τα ζώα.

    Επέκταση

    • Παρέχετε εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με ζώα ή φυτά που απειλούνται με εξαφάνιση στους οικοτόπους που παρουσιάζονται στην τάξη. Ζητήστε από τους μαθητές να επιλέξουν ένα παράδειγμα και να το εξερευνήσουν. Ζητήστε τους να γράψουν ή να μιλήσουν, ζητώντας αλλαγή με τη μορφή 1) μιας κάρτας του ζώου, 2) μιας γραπτής ή ηχογραφημένης ανακοίνωσης δημόσιας υπηρεσίας (PSA) ή 3) μιας επιστολής στη σχολική εφημερίδα.
    Υποστήριξη εκπαιδευτικών

    Οι μαθητές θα:

    • Αναπτύξουν έναν μηχανοκίνητο ανεμιστήρα που μπορεί να φυσήξει πάνω από έναν πύργο χαρτιού σε μικρή απόσταση.
    • Εξηγήσουν ότι αν και τα σωματίδια του αέρα είναι πολύ μικρά για να τα δουν, ωθούνται από τον ανεμιστήρα προς το χαρτί για να το αναποδογυρίσουν.
    Πράγματα που θα χρειαστείτε

    (ένα για κάθε δύο μαθητές)

    • LEGO® Education SPIKE™ Essential Set
    • Συσκευή με εγκατεστημένη την εφαρμογή LEGO Education SPIKE
    • Βλέπε Προετοιμασία – Υλικά
    Εκπαιδευτικά πρότυπα
    • NGSS 5-PS1-1: Αναπτύξτε ένα μοντέλο για να περιγράψετε ότι η ύλη αποτελείται από σωματίδια πολύ μικρά για να τα δούμε.
    • CSTA 1B-AP-15
    • NGSS 3-5-ETS1-1
    • ISTE 1.4c
    • CCSS.ELA-LITERACY.SL.5.1

    Επέκταση γλωσσικών τεχνών
    CCSS.ELA-LITERACY.W.5.1