ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Εξοπλισμός Ρομποτικής και STEM για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι λύσεις LEGO® Education συνδέουν τις οδηγίες STEAM με πραγματικές εμπειρίες με διαισθητικό και διασκεδαστικό τρόπο. Οι μαθητές ασχολούνται με τη μηχανική, την ανάλυση δεδομένων και την επικοινωνία, αναπτύσσοντας δεξιότητες όπως κριτική σκέψη και συνεργασία.

Εισάγετε τη Ρομποτική και το STEM στην τάξη ή συνεχίστε την εκπαίδευση στο σπίτι σας με τα πακέτα WeDo 2.0 και το νέο BricQ Motion Essential.