Δήλωση Ο3 Για Την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 1. Εισαγωγή

Η παρούσα Δήλωση για την Προστασία των Δεδομένων σας Προσωπικού Χαρακτήρα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τον Νόμο 4624/2019 και σας ενημερώνει ως προς τον τρόπο που συλλέγουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, για τους σκοπούς επεξεργασίας τους και για τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον νόμο. Θα πρέπει να αναγνώσετε την παρούσα Δήλωση για να κατανοήσετε πλήρως τη νομική βάση για τη συλλογή των άνω δεδομένων σας, τον τρόπο χρήσης τους, τη διαβίβασή τους σε τρίτα πρόσωπα και τα δικαιώματα που έχετε. Επιπλέον πολιτικές απορρήτου ενδέχεται να εφαρμόζονται σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, πέραν της παρούσας (όπως για παράδειγμα η πολιτική για τα cookies). Πριν πλοηγηθείτε στον διαδικτυακό τόπο ή κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί Μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε την παρούσα Δήλωση και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε και με τους όρους και προϋποθέσεις που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. H παρούσα Δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Αγορών και Χρήσης και των λοιπών πολιτικών Μας.

 1. Δέσμευση για την Προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Η ασφάλεια και προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν προτεραιότητα για Εμάς. Για τον λόγο αυτό αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να χειριζόμαστε υπεύθυνα τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και να προστατεύουμε το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα, σύμφωνα με τον νόμο εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουμε και να διενεργούμε την επεξεργασία σύμφωνα με τον νόμο και επανεξετάζοντας και επικαιροποιώντας τα εν λόγω μέτρα όταν κρίνεται απαραίτητο. Σε καμία περίπτωση δε θα λάβουμε από εσάς περισσότερα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τα απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό που τα συλλέγουμε. Θα διατηρούμε πάντα τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ασφαλή και θα συμμορφωνόμαστε με το εκάστοτε ισχύουν νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία τους.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρία με την επωνυμία «Ο3 – OUT OF ORDINARY Εμπορική – Εκπαιδευτική Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «outofordinary – O3 Ι.Κ.Ε.», με έδρα την οδό Ναυπάκτου αρ. 3, ΤΚ 56433, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΑΦΜ 801069200, ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης, Αρ. ΓΕΜΗ 148363604000 τηλέφωνο +306944749523 ηλεκτρονική διεύθυνση www.o3.gr (εφεξής «Eμείς», «Εμάς», «Μας»).

 1. Υποχρέωσή σας για ενημέρωσή Μας για αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Είναι σημαντικό τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για εσάς να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή. Παρακαλούμε να Μας ενημερώνετε το συντομότερο δυνατόν για αλλαγές σχετικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο διαρκεί η συναλλακτική σας σχέση μαζί Μας.

 1. Τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θεωρούνται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Εμείς συλλέγουμε εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που Μας παρέχετε στις εξής περιπτώσεις:

 • στο πλαίσιο της εγγραφής σας ως πελάτης στο ηλεκτρονικό Μας κατάστημα, είτε κατά την πραγματοποίηση αγοράς σας ως επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης στο ηλεκτρονικό Μας κατάστημα 
 • για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία ή άλλες ενημερώσεις, 
 • καθώς και τυχόν επιπλέον πληροφορίες που συμπληρώνετε για να ανανεώσετε ή επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες εγγραφής σας κατά καιρούς ή άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διενέργεια και ολοκλήρωση της όποιας συναλλαγής σας με Εμάς.
 • Στο πλαίσιο της εγγραφής σας στα εκπαιδευτικά προγράμματα Lego Education Academy μέσω της φόρμας εγγραφής ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 • Όταν μας στέλνετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας. 
 • Όταν μας στέλνετε μήνυμα μέσω της φόρμας τεχνικής υποστήριξης
 •  Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγουμε ή δημιουργούμε με ίδια μέσα ή λαμβάνουμε από τρίτα μέρη. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

α) Στοιχεία ταυτοποίησης όπως: ονοματεπώνυμο, τίτλος, όνομα χρήστη ή άλλο παρόμοιο αναγνωριστικό (π.χ. email). Για να εγγραφείτε ή να αγοράσετε από το ηλεκτρονικό Μας κατάστημα χρειαζόμαστε το email σας, το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας και τον τηλεφωνικό αριθμό σας.

β) Στοιχεία επικοινωνίας όπως: διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο και λοιπές πληροφορίες επικοινωνίας.

γ) Στοιχεία πληρωμής όπως: στοιχεία χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (τύπο κάρτας, αριθμό πιστωτικής κάρτας, όνομα που αναγράφεται στην κάρτα, ημερομηνία λήξης και κωδικό ασφαλείας), ή και αριθμό λογαριασμού σας, όταν απαιτηθεί στις περιπτώσεις που πραγματοποιείτε επιστροφή προϊόντος και πρέπει να σας επιστρέψουμε τα χρήματα που δώσατε. 

δ) Στοιχεία συναλλαγής όπως: στοιχεία των προϊόντων που αγοράσατε, στοιχεία που απαιτούνται σε περιπτώσεις αλλαγών ή επαναπίστωσης λογαριασμού όπως τραπεζικός λογαριασμός, όνομα δικαιούχου, IBAN, τραπεζικό ίδρυμα.

ε) Τεχνικά στοιχεία όπως: κανάλι – πηγή προέλευσης, συσκευή, διάρκεια παραμονής και περιήγηση στο ηλεκτρονικό Μας κατάστημα, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), τύπο και έκδοση πρόσθετου προγράμματος περιήγησης, ζώνη ώρας και τοποθεσία, λειτουργικό σύστημα – πλατφόρμα και άλλες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία της συσκευής που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα Μας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των cookies παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική Μας παρακάτω.

στ) Στοιχεία σχετικά με το λογαριασμό σας σε Εμάς, όπως: κωδικός πρόσβασης και email, αγορές ή παραγγελίες που βρίσκονται υπό εξέλιξη, εκκρεμούν ή έχετε πραγματοποιήσει με Εμάς, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα που παρέχουμε καθώς και σχόλια ή τυχόν απαντήσεις σας σε έρευνες που πραγματοποιούμε.

ζ) Στοιχεία χρήσης, όπως: πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα Μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

η) Στοιχεία μάρκετινγκ και επικοινωνίας μαζί σας: που περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη υλικού προωθητικών ενεργειών από Εμάς και τρίτους και τις προτιμήσεις σας για την επικοινωνία σας με Εμάς, εφόσον έχουμε τη σχετική σας συναίνεση, η γνώμη σας σχετικά με προϊόντα που αγοράσατε από Εμάς.

θ)στοιχεία που μας δίνετε για την τεχνική υποστήριξή σας ή την επίλυση κάποιου προβλήματος με την παραγγελία σας , όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και περιγραφή του προβλήματος.

Ειδικότερα, όταν εγγράφεστε στα εκπαιδευτικά προγράμματα Lego Education Academy: είναι απαραίτητο το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η πόλη σας, ο βαθμός εκπαίδευσής σας, η εκπαιδευτική σας εμπειρία και όσες άλλες πληροφορίες δίνετε στο πεδίο σχολίων για την παρουσίασή σας. Τα παραπάνω απαιτούνται για την δημιουργία τμημάτων, την ένταξή σας στο κατάλληλο τμήμα, την επικοινωνία μαζί σας και την παροχή εκ μέρους μας υπηρεσιών εκπαίδευσης που ζητήσατε. 

 1. Μη παροχή σε Εμάς δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Για να συνεχίσετε να είστε εγγεγραμμένος πελάτης και να αγοράσετε από το ηλεκτρονικό Μας κατάστημα χρειαζόμαστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (για να πραγματοποιείτε είσοδο στο λογαριασμό σας) και τα ανωτέρω αναφερόμενα απαραίτητα στοιχεία σας (για να υποβάλλετε παραγγελίες). Διαφορετικά δεν μπορείτε να αγοράσετε από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

 1. Αίτημά σας περί παύσης επεξεργασίας

Εάν ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε προνόμια ή διευκολύνσεις που σχετίζονται με την εγγραφή σας.

 1. Γιατί είναι νόμιμη η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς;

Ο Νόμος επιτρέπει τη χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο όταν υπάρχει ένας συγκεκριμένος νόμιμος λόγος από αυτούς που προβλέπει, όπως είναι η συγκατάθεση, η σύμβαση, το έννομο συμφέρον, ή η νομική υποχρέωση. Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν υπάρχει κάτι από αυτά:

α) Για την εκτέλεση της σύμβασης που ετοιμαζόμαστε να συνάψουμε ή έχουμε ήδη συνάψει με εσάς. Αυτό συμβαίνει όταν εγγράφεστε ως χρήστης, όταν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία ή μια συνεργασία μαζί μας, όταν πραγματοποιείτε πληρωμές προϊόντων που παραγγείλατε, όταν επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με παραγγελίες σας

β) Για την προστασία εννόμων συμφερόντων Μας (ή συμφερόντων τρίτου) και των συμφερόντων σας αν τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων. Αυτό για παράδειγμα ισχύει όταν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σας για τη διεύθυνση και προστασία της επιχείρησης και του διαδικτυακού Μας τόπου (συμπεριλαμβανομένων της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων, των δοκιμών, της συντήρησης του συστήματος, της υποστήριξης, της σύνταξης αναφορών και της τήρησης δεδομένων), ή για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων εξαπάτησης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, εφόσον τα συμφέροντά Μας δεν υπερτερούν των δικών σας συμφερόντων. Επίσης, για την παροχή σε εσάς πρόσβασης στον εξατομικευμένο σας λογαριασμό, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε τις συναλλαγές σας (προηγούμενες και εκκρεμείς αγορές σας με Εμάς), προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, λίστες επιθυμίας που έχετε δημιουργήσει, να ολοκληρώνετε ταχύτερα τις αγορές σας κλπ, εφόσον τα συμφέροντά Μας δεν υπερτερούν των δικών σας συμφερόντων. Τα στοιχεία και το περιεχόμενο του προφίλ χρήστη είναι ορατά σε εσάς ανά πάσα στιγμή. Επίσης, για τη συλλογή και ανάκτηση χρηματικών οφειλών προς Εμάς και την άσκηση νομικών μας αξιώσεων. 

→ Να θυμάστε ότι σε όλες τις περιπτώσεις όπου ο νόμιμος λόγος χρήσης εκ μέρους μας των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτή τη χρήση, που θα πρέπει να θεμελιώνεται σε κάποια ιδιαίτερη κατάστασή σας, οπότε εάν το ασκήσετε και εφόσον το έννομο συμφέρον μας δεν υπερτερεί των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, θα είμαστε υποχρεωμένοι να πάψουμε τη χρήση των δεδομένων σας. 

γ) Για τη συμμόρφωσή Μας προς μια νομική υποχρέωση. Αυτό ισχύει πχ όταν χρησιμοποιούμε το ΑΦΜ σας προκειμένου να εκδώσουμε το τιμολόγιο που απαιτεί ο νόμος για τη συναλλαγή μας. 

δ) Όταν Μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας να το κάνουμε. Αυτό για παράδειγμα συμβαίνει όταν εγγράφεστε στο newsletter μας ή όταν δηλώνετε συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό ή κλήρωση στο πλαίσιο προωθητικών Μας ενεργειών, εφόσον αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής. Επίσης, όταν διαβιβάζουμε στοιχεία επικοινωνίας σας σε τρίτους προκειμένου να σας αποστέλλουν προωθητικές ενέργειές τους, για τους οποίους τρίτους μας έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση.

→ Να θυμάστε ότι μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, οπότε και θα είμαστε υποχρεωμένοι να σταματήσουμε τη χρήση των δεδομένων σας, που επεξεργαζόμασταν βάσει αυτής.

 1. Ειδικότερα όσον αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) της Ο3

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Επιλέγοντας να εγγραφείτε στο newsletter της Ο3:
–Τί κάνουμε με την ηλεκτρονική σας διεύθυνση:

Αποθηκεύουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στη λίστα παραληπτών, που παραλαμβάνουν ενημερωτικά μας μηνύματα και αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Τα μηνύματα αυτά θα αφορούν εκδηλώσεις, δράσεις, προσφορές προϊόντων μας ή υπηρεσιών μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

– Η εγγραφή στο newsletter μας, δεν αποτελεί προϋπόθεση για να αποκτήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία μας ή προϊόντα μας.

– Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι το μόνο στοιχείο που θα τηρηθεί από την Ο3 και θα διαφυλαχθεί με όλα τα μέτρα ασφαλείας που έχουμε λάβει για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

–Ποιοι θα έχουν πρόσβαση:

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν πρόκειται να διαβιβαστεί σε κανέναν τρίτο εκτός της Ο3. Πρόσβαση σε αυτήν μπορεί να έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες μας, που χρειάζεται να μας παρέχουν κάποια υπηρεσία αναγκαία για τη λειτουργία μας (πχ πάροχοι φιλοξενίας ιστοχώρου ή χώρου αποθήκευσης, πάροχοι αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πχ mailchimp), οι οποίοι έχουν δεσμευτεί εγγράφως έναντι της Ο3 για την προστασία των δεδομένων σας και δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσουν για κανένα άλλο λόγο. Δεν διαβιβάζουμε δεδομένα σας σε τρίτους εκτός του ΕΟΧ, εκτός αν βρίσκονται σε χώρα που παρέχει επαρκή προστασία προσωπικών δεδομένων, βάσει απόφασης της Κομισσιόν, ή εάν οι ίδιοι μας παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις που απαιτεί η νομοθεσία για την προστασία σας.

– Με ποια νομική βάση τηρούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση:
Την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα την αποθηκεύσουμε επειδή εσείς μας δίνετε την ελεύθερη συγκατάθεσή σας κατά την εγγραφή σας στο newsletter μας, πατώντας το πλήκτρο «εγγραφείτε». Θα τη διατηρήσουμε έως ότου επιλέξετε να απεγγραφείτε.

– Δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας Τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, πατώντας το πλήκτρο «απεγγραφή» ή «unsubscribe» που θα υπάρχει στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος που θα λαμβάνετε. Αυτομάτως, θα διαγράφεστε από τη λίστα παραληπτών και δεν θα μπορούμε να σας αποστείλουμε ξανά οποιαδήποτε επικοινωνία, εκτός αν εγγραφείτε εκ νέου.

-Ποιος είναι υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:
Υπεύθυνη για την τήρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι η Ο3 («Ο3 – OUT OF ORDINARY Εμπορική – Εκπαιδευτική Ι.Κ.Ε.» διακριτικός τίτλος «outofordinary – O3 Ι.Κ.Ε.», οδός Ναυπάκτου αρ. 3, ΤΚ 56433, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, , Αρ. ΓΕΜΗ 148363604000 τηλέφωνο +306944749523 ηλεκτρονική διεύθυνση www.o3.gr, email: info@o3.gr).  

Τί δικαιώματα έχετε και πώς να τα ασκήσετε:
Στα στοιχεία επικοινωνίας της Ο3 μπορείτε να απευθύνεστε για να υποβάλλετε κάθε αίτημά σας σχετικό με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για:
1. Περαιτέρω ενημέρωση

2. Πρόσβαση (αν τηρούμε δεδομένα σας, ποια, για ποιο λόγο
κλπ) καθώς και για να λάβετε αντίγραφο αυτών.

3. Διόρθωση σε περίπτωση που είναι εσφαλμένα ή έχουν αλλάξει

4. Διαγραφή, εφόσον ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας

5. Περιορισμό της επεξεργασίας τους από εμάς

6. Μεταφορά τους σε άλλη εταιρία (φορητότητα).

Ενδέχεται να χρειαστούμε στοιχεία που να σας ταυτοποιούν πριν ικανοποιήσουμε τα ανωτέρω αιτήματά σας. Θα τα απαντήσουμε δωρεάν εντός 30 ημερών από την παραλαβή τους και την ταυτοποίησή σας, εκτός αν είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά (πχ λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους). Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων (ΑΠΔΠΧ,www.dpa.gr). Σε κάθε περίπτωση, ευελπιστούμε να απευθυνθείτε πρώτα σε μας για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί, το οποίο θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλυθεί.

Επιλέγοντας να εγγραφείτε στο newsletter της eduACT:

Εάν επιθυμείτε να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές του φιλεκπαιδευτικού σωματείου eduACT, https://eduact.org, σχετικά με προγράμματα εκπαίδευσης ρομποτικής, διαγωνισμούς και εκδηλώσεις, μπορείτε να το δηλώσετε ώστε να διαβιβάσουμε στην eduACT το email σας. Σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από
την eduACT, δείτε περισσότερα εδώ.

Μπορείτε να δηλώσετε την επιθυμία σας αυτή, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο που θα βρείτε στις φόρμες εγγραφής.

Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας προς την eduACT, πατώντας το πλήκτρο unsubscribe, που βρίσκεται στο τέλος κάθε μηνύματος, ή στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eduact.org . Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να ασκείτε το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας έναντι της eduACT.

 1. Χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές διαφορές, πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμβατικές απαιτήσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες και ιστορική αρχειοθέτηση.

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με Εμάς για παράδειγμα εάν λαμβάνετε email από Εμάς, μέχρι να κάνετε απεγγραφή. 

Εάν πραγματοποιήσατε αγορά από εμάς, το χρονικό διάστημα τήρησης των μη φορολογικών στοιχείων σας είναι  έξι  (6) έτη από το χρόνο της τελευταίας αγοράς που κάνατε δηλώνοντας τα στοιχεία σας.. Τα φορολογικά στοιχεία της κάθε αγοράς διατηρούνται υποχρεωτικά εκ του νόμου για δέκα (10) έτη από την ολοκλήρωση της αγοράς. 

Εάν Μας δηλώσετε, σε οποιαδήποτε στιγμή, ότι επιθυμείτε να διαγράψετε το λογαριασμό χρήστη σας, τα στοιχεία του λογαριασμού σας θα διαγραφούν από  τα αρχεία Mας.

 1. Τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα ενημέρωσης: Οφείλουμε να σας ενημερώνουμε για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλουμε τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα κρατάμε σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

 Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από Εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και στις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τους σκοπούς της επεξεργασίας,

β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,

δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,

ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,

ζ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους,

η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

θ) τις κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό

 Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από Εμάς τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας. Η διόρθωση θα ανακοινωθεί σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

 Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να Μας ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκτός και αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη:

α) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας,

β) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Η διαγραφή θα ανακοινωθεί σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από Εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από εσάς, για χρονικό διάστημα που Μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητείτε, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

γ) δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

δ) έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι Μας υπερισχύουν έναντι των λόγων σας.

Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα τα ανωτέρω, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους και θα ενημερωθείτε από Εμάς πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας. Ο περιορισμός επεξεργασίας θα ανακοινωθεί σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

 Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσουμε την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή σας.

Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από Εμάς να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα ζητήσετε από Εμάς να λάβετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να διαβιβαστούν σε άλλο πάροχο χωρίς αντίρρηση.

 1. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Για τη διευκόλυνσή σας για την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@o3.gr, ή της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας αυτής, καθώς και αυτοπροσώπως στα γραφεία μας, στην οδό Τσιμισκή 136,Θεσσαλονίκη, ή με ταχυδρομική σας επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση, οπότε θα χρειαστεί να συμπεριλάβετε και αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι πρόκειται για εσάς. 

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Απάντηση στα αιτήματά σας δίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από όταν λάβαμε το αίτημά σας, αλλά εάν το αίτημα απαιτεί περισσότερο χρόνο θα σας ενημερώσουμε σχετικά [εντός τριάντα (30) ημερών].

 Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +302106475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Θα εκτιμούσαμε ωστόσο αν Μας δινόταν η ευκαιρία να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας πριν προσεγγίσετε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί Μας αρχικά, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση.

 1. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε Εκτελούντες την επεξεργασία και Αποδέκτες

Είναι δυνατό να πρέπει να παραχωρήσουμε πρόσβαση σε δεδομένα σας  και πληροφορίες που συλλέγουμε για τους χρήστες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης σε τρίτους-εξωτερικούς μας συνεργάτες, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των συναλλαγών Μας με εσάς και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας Μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς και σας αφορούν, δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία,  άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα εξής:

α) Σε συνεργάτες  Μας που ενεργούν για λογαριασμό Μας, για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, παρέχοντάς Μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας, ή/και υπηρεσίες λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου μας και του ηλεκτρονικού Μας καταστήματος.

β) Σε αντιπροσώπους ή/και εργολάβους Μας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής Μας σχέσης με τους πελάτες μας (πχ μεταφορά προϊόντων, πιστωτικό έλεγχο, κτλ.).

γ) Σε τρίτα πρόσωπα/εργολάβους, συνεργάτες που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό Μας υπηρεσίες προώθησης και marketing, τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας, τεχνικής υποστήριξης, αποστολής Newsletters.

δ) Σε διαφημιστές και εν γένει παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών. Δεν αποκαλύπτουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τη συναίνεση των υποκειμένων. Ωστόσο, είναι δυνατό να μοιραζόμαστε με τους τρίτους παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών στατιστικές πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα που αγοράστηκαν, δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορητών συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση των Χρηστών στο ηλεκτρονικό Μας κατάστημα κτλ.

ε) Σε τρίτους που Μας παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως για παράδειγμα developers, data analysts, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών των υποκειμένων, αυστηρά για το σκοπό της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών τους προς Εμάς.

στ) Σε i-cloud service providers για τη φιλοξενία της βάσης δεδομένων των πελατών Μας, την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση.

ζ) Σε παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων.

η) Σε συμβούλους Μας (όπως οικονομικούς, νομικούς και λοιπούς συμβούλους) στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας Μας.

θ) Σε συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα για την διενέργεια και εκκαθάριση των συναλλαγών Mας.

ι) Σε διαδόχους: Σε περίπτωση που υποβληθούμε σε μια επιχειρηματική αλλαγή, όπως συγχώνευση, Joint Venture, εξαγορά από άλλη επιχείρηση, ή πώληση όλων ή μέρους των περιουσιακών Μας στοιχείων, μπορούμε να μεταφέρουμε όλες τις πληροφορίες και δεδομένα των Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο διάδοχο οργανισμό σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής. Εάν σημαντικές αλλαγές επέλθουν στις πρακτικές Μας προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής μετάβασης, θα σας ενημερώσουμε πριν από τη μεταφορά των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Σας ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πληροφοριών σας αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό Μας και εξασφαλίζεται το επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας μέσω γραπτής συμφωνίας.

 1. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) – Διασυνοριακή διαβίβαση

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι χώρες αυτές παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που η τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαβιβαστούν στην εν λόγω χώρα μόνο εάν η προστασία δεδομένων προβλέπεται από κάποια συμφωνία διαβίβασης δεδομένων, η οποία εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ρητά η Ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία (π.χ εσείς ως το υποκείμενο των δεδομένων στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχετε συναινέσει ρητά στη διαβίβαση).

 1. Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα

Αν για την πληρωμή του(ων) προϊόντος(ων) που αγοράζετε από Εμάς, επιλέξετε την πιστωτική/χρεωστική κάρτα, θα πρέπει να Μας χορηγήσετε για το σκοπό της πληρωμής το είδος και τον αριθμό της κάρτας, την ημερομηνία λήξης της και τον Κωδικό Αριθμό Ασφαλείας (CCV), συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία στη (secure) φόρμα παραγγελίας. Δεχόμαστε πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες Visa και Mastercard. Οι συναλλαγές στο Ηλεκτρονικό Μας Κατάστημα μέσω κάρτας, προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας RSA Encryption, τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών στις περισσότερες μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου. Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία της κάρτας σας αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή για την αγορά των προϊόντων από το ηλεκτρονικό Μας κατάστημα. Δεν αποθηκεύεται ο αριθμός της κάρτας, επομένως για κάθε αγορά στο Ηλεκτρονικό Μας κατάστημα που επιθυμείτε να εξοφλήσετε μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, θα πρέπει να δηλώνετε εκ νέου τα στοιχεία της κάρτας σας. Τα στοιχεία των πιστωτικών/χρεωστικών σας καρτών διαχειρίζονται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών.

 1. Συνδέσεις τρίτων

Ο διαδικτυακός τόπος Μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσεις για διαδικτυακούς τόπους τρίτων, διακριτές ενσωματωμένες ιστοσελίδες (microsite), πρόσθετα και εφαρμογές. Αν επιλέξετε ή ενεργοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις παραχωρείτε το δικαίωμα σε τρίτους να επεξεργάζονται ή διαβιβάζουν δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Δεν ελέγχουμε τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δικές τους δηλώσεις απορρήτου, ενώ σε περίπτωση συμπληρωματικών υπηρεσιών που παρέχονται σε εσάς από τρίτους μέσω της διαδικασίας κράτησης, πρέπει να γνωρίζετε ότι ενδεχομένως να είμαστε μόνο οι εκτελούντες την επεξεργασία εκ μέρους αυτών των τρίτων. Επομένως, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτές τις συνδέσεις ή τα microsite ή όταν φεύγετε από τον διαδικτυακό τόπο Μας, προτείνουμε να διαβάζετε τη δήλωση απορρήτου αυτών των τρίτων.

 1. Απόρρητο ανηλίκων

Δεν συλλέγουμε εν γνώση Μας οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 16 ετών. Ο διαδικτυακός τόπος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες Mας απευθύνονται αποκλειστικά σε πρόσωπα που είναι τουλάχιστον 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μη χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο ή σε καμία ή μέσω καμίας από τις δυνατότητές του, μην εγγράφεστε στον διαδικτυακό τόπο, μην κάνετε καμία αγορά μέσω του διαδικτυακού τόπου και μη δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε Εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πρόσωπο κάτω των 16 ετών, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν έχει δοθεί συγκατάθεση από τον κηδεμόνα του προσώπου αυτού. Αν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα πρόσωπο κάτω των 16 ετών, επικοινωνήστε μαζί Μας.

 1. Τροποποίηση Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός Μας να τροποποιήσουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος. Αν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα δήλωση ή οι πρακτικές Μας αναφορικά με τις πληροφορίες μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στον διαδικτυακό τόπο Μας. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο Μας για τυχόν αλλαγές στην παρούσα δήλωση που τυχόν σας αφορούν.

 1. Πολιτική Cookies

H παρούσα Πολιτική Cookies αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και άρα και των Όρων Αγορών και Χρήσης του διαδικτυακού τόπου O3 και ενιαίο με αυτούς σύνολο. Ο διαδικτυακός τόπος Μας χρησιμοποιεί Cookies. Παρακάτω μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα Cookies που χρησιμοποιούμε, τον σκοπό που εξυπηρετούν καθώς και για τον τρόπο διαχείρισής τους. Διαβάστε αναλυτικά για τα cookies που χρησιμοποιούμε.

Τι είναι τα cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεσθε τον διαδικτυακό τόπο Μας. Τα cookies βοηθούν Εμάς να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του διαδικτυακού τόπου Μας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο Μας δεν συλλέγει πληροφορίες που να σας ταυτοποιεί προσωπικά και δεν λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου Μας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του δικτυακού τόπου Μας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies, το τρόπο διαχείρισης και διαγραφής τους, μπορείτε να βρείτε στο www.aboutcookies.org

Είδη cookies

Στο www.O3.gr, χρησιμοποιούνται οι εξής κατηγορίες Cookies :

α) Παροδικά και επίμονα

Τα «παροδικά» Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στον διαδικτυακό τόπο και διαγράφονται με την έξοδό σας από αυτόν. Τα «επίμονα» Cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από εσάς. Για παράδειγμα, τα Cookies που είναι απαραίτητα για την παροχή εκ μέρους Μας των Υπηρεσιών Μας προς εσάς (Cookies που ευθύνονται για την απομνημόνευση των προϊόντων που αποθηκεύονται στο καλάθι σας και τα οποία παραμένουν στη μνήμη για 7 περίπου ημέρες), ή Cookies που καταγράφουν τις συμπεριφορές σας στον διαδικτυακό τόπο, όπως τις επιλογές σας, τα δημογραφικά σας στοιχεία, τα προϊόντα που επισκέπτεστε, και άλλα στοιχεία που συμβάλλον στη δημιουργία ενός ανώνυμου προφίλ.

β) Cookies Τρίτων (3dr Party Cookies)

Τρίτοι, όπως η Google Analytics, δύνανται να εγκαθιστούν τα Cookies που χρησιμοποιούμε. Στην περίπτωση που μέσω του διαδικτυακού τόπου Μας εισέρχεστε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, ενδεχομένως να εγκαθιστούν Cookies αμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο. Τα Cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου Μας και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Πρέπει να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές των διαδικτυακών τόπων τους, ώστε να δείτε πώς ακριβώς θα πρέπει να τα διαχειριστείτε.

Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies

Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει εργαλείο διαχείρισης των επιλογών σας όσον αφορά τα cookies. Μέσω του εργαλείου αυτού, είναι προεπιλεγμένα μόνο όσα είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Οι λοιπές κατηγορίες (στατιστικά/αναλυτικά και προωθητικά) ενεργοποιούνται μόνο με δική σας ενέργεια επιλογής του αντίστοιχου checkbox (τετραγωνιδίου συγκατάθεσης). Ακόμη και μετά την αρχική επιλογή σας, το εργαλείο είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή στο κουμπί «προτιμήσεις» στο κάτω μέρος της σελίδας, απ’ όπου μπορείτε να αλλάξετε τις αρχικές επιλογές σας. 

Επιπλέον τρόποι διαχείρισης των cookies παρέχονται από τα  μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν αναλόγως του προγράμματος περιήγησης. Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Help”, “Tools” ή “Edit” του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, στο www.youronlinechoices.com/gr  μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερή καθοδήγηση, όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης. Λάβετε υπόψη σας, ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα Cookies του διαδικτυακού Mας τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να χαθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μια κατηγορία Cookies, δεν διαγράφεται το Cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από εσάς, αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Αλλαγές στη χρήση των Cookies από Εμάς

Δυνάμεθα κατά καιρούς να τροποποιούμε την Πολιτική Cookies, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά Mας. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική ιστοσελίδα Μας, η οποία θα επισημαίνει την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο Μας και τις υπηρεσίες του και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματός Μας, αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών Μας που παρέχονται μέσω αυτού. Κάθε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται αμέσως εδώ.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί Μας στο +306944749523

 1. Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας Μας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. Αυθεντικό κείμενο των παρόντων όρων χρήσης και κανονισμού λειτουργίας είναι το πρωτότυπο κείμενο στην ελληνική γλώσσα. Στην ιστοσελίδα παρέχεται και επίσημη μετάφρασή του στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις, ακολουθείται η εκδοχή της ελληνικής μετάφρασης. Με την επιλογή γλώσσας, δηλώνετε αυτόματα ότι την κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση).