Πώς λειτουργεί;

Δημοτικό

Ενδιάμεσο

STEAM, Επιστήμη

Αυτή η ενότητα εισάγει τους μαθητές στην Γεωεπιστήμη, την Βιολογία και τις Φυσικές Επιστήμες, τις οποίες θα εξερευνήσουν βοηθώντας την Μαρία, την Σοφί, τον Λέο και τον Ντάνιελ να ανακαλύψουν τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι και τα ζώα αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν το κόσμο γύρω τους.

 • Θα βιώσουν και θα μπορούν πλέον να εξηγήσουν πώς το φως ανακλάται από τα αντικείμενα και φτάνει στα μάτια μας επιτρέποντάς μας να τα βλέπουμε.
 • Θα ανακαλύψουν πώς τα ζώα εκμεταλεύονται το σώμα τους ώστε να ζήσουν, να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν.
 • Θα μάθουν σχετικά με την ενέργεια που προέρχεται από την ίδια την φύση, και το πώς η χρήση της από τους ανθρώπους επηρεάζει τελικά το περιβάλλον.
 • Θα αναζητήσουν τρόπους ώστε να μειώσουν το μέγεθος της επίδρασης των φυσικών δυνάμεων της Γης στην ζωή των ανθρώπων.
 • Τέλος, θα σχεδιάσουν και θα συγκρίνουν τρόπους που περιγράφουν τρόπους πως μπορεί να μεταφερθεί μια πληροφορία.

Οι μαθητές σας θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες, όπως η αυτοδιαχείρηση, η επιμονή, η ενσυναίσθηση, η αυτογνωσία και η ενσυνειδητότητα γύρω από τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι πρωταγωνιστές των ιστοριών

  Πριν ξεκινήσουν, σας προτείνουμε, για την υποστήριξη των κατασκευαστικών και προγραμματιστικών τους δεξιοτήτων και την προετοιμασία τους για τις προκλήσεις που θα ακολουθήσουν, τα εξής:

  • Συνδεθείτε στην εφαρμογή LEGO Education Spike ή εγκαταστήστε την στις ηλεκτρονικές συσκευές της τάξης.
  • Ολοκληρώστε τις εισαγωγικές δραστηριότητες (θα τις βρείτε επιλέγοντας “Έναρξη” στο μενού της εφαρμογής LEGO Education SPIKE)
  • Δοκιμάστε μια ή περισσότερες από τις ιστορίες – προκλήσεις της ενότητας “Φτιάχνουμε Απίθανα Παιχνίδια