Ανακαλύψτε πώς το στοχευμένο παιχνίδι αναπτύσσει και τις δύο πλευρές του εγκεφάλου

Η ανάπτυξη και των δύο πλευρών του εγκεφάλου ξεκινά με το στοχευμένο παιχνίδι


Ο κόσμος μας αλλάζει γρήγορα και μαζί του πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος που τα παιδιά μαθαίνουν. Η LEGO® Education βοηθά τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη του παιχνιδιού για να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές αναπτύσσουν τόσο γνωστικές όσο και δημιουργικές δεξιότητες, που είναι κρίσιμες για τη μελλοντική επιτυχία. Το ίδρυμα The LEGO Foundation ανέλυσε σχεδόν 400 μελέτες από όλο τον κόσμο για να κατανοήσει καλύτερα πόσο ισχυρή είναι αυτή η σύνδεση. Πήραμε αυτές τις πληροφορίες και δημιουργήσαμε ένα πληροφοριακό γράφημα για να απεικονίσουμε την ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στη μάθηση μέσα από το παιχνίδι και ένα ολιστικό σύνολο δεξιοτήτων έτοιμο για το μέλλον.  

 

Ενημερωθείτε για τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ρομποτικής και τις λύσεις της O3 Out of the Ordinary.

Δείτε τα αποτελέσματα και μάθετε πώς το στοχευμένο παιχνίδι με τη LEGO Education μπορεί να τροφοδοτήσει ζωτικής σημασίας γνωστική και δημιουργική ανάπτυξη και να εμπνεύσει μια δια βίου αγάπη για μάθηση.

Δωρεάν Συμβουλευτική

Κλείστε ραντεβού για να μάθετε περισσότερα για την Εκπαιδευτική Ρομποτική και το STEAM εδώ!