ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΑΤΟΣ “O3”

 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Γενικές Πληροφορίες

Καλωσορίσατε στον διαδικτυακό τόπο www.o3.gr, στο οποίο διατίθενται προς πώληση τα προϊόντα της επιχείρησής μας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός Μας. Η επιχείρηση, τα προϊόντα ο διαδικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα ανήκουν στην εταιρία με την επωνυμία «Ο3 – OUT OF ORDINARY Εμπορική – Εκπαιδευτική Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «outofordinary – O3 Ι.Κ.Ε.», με έδρα την οδό Τσιμισκή 136, T.K 54621, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΑΦΜ 801069200, ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης, Αρ. ΓΕΜΗ 148363604000 τηλέφωνο +306944749523 ηλεκτρονική διεύθυνση www.o3.gr (εφεξής «Eμείς», «Εμάς», «Μας»).

Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί από Εμάς προκειμένου να παράσχει άμεση ενημέρωση για τα παραγόμενα προϊόντα Μας, δίνοντας την δυνατότητα για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας τους καθώς και διαδραστικής επικοινωνίας των επισκεπτών με Εμάς, μέσα από την εκδήλωση της προτίμησής τους σε συγκεκριμένα είδη.

Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά-αποθήκευση, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων Μας που προβάλλονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο καθώς και η ασφάλεια των συναλλαγών σας διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους σας καλούμε να αναγνώσετε πριν από την πλοήγηση σας στοn διαδικτυακό τόπο και την πραγματοποίηση των αγορών σας ηλεκτρονικό κατάστημα. Η πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο/ηλεκτρονικό κατάστημα καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με Εμάς σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξή σας για μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων μπορείτε να αποστέλλετε το σχετικό e-mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.o3.gr πριν την πλοήγησή σας ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους του διαδικτυακού τόπου (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) διαδικτυακού τόπου καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα, καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της κατάρτισης της Σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) είναι και οι εφαρμοστέοι.

Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους του διαδικτυακού τόπου να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ο χρήστης/καταναλωτής/καταναλωτής/μέλος του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους παρόντες Όρους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί Μας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας. Η Σύμβαση (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω) μπορεί να εκτελεσθεί, κατά την επιλογή σας, σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες στις οποίες οι Όροι είναι διαθέσιμοι σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.

 

 1. 2. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που Μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της Δήλωσής Μας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που Μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή.

 

 1. Η Χρήση του διαδικτυακού τόπου Μας

Χρησιμοποιώντας τον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτού, αναλαμβάνετε:

α. Να χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό τόπο μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες.

β. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.

γ. Να Μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.

Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Εάν δεν Μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να προωθήσουμε την παραγγελία σας.

Με την υποβολή παραγγελίας μέσω του διαδικτυακού τόπου, εγγυάστε ότι δεν τελείτε υπό δικαστική συμπαράσταση και είστε: α) είτε έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και ότι έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις σύμφωνα με τους ορισμούς του ελληνικού Αστικού Κώδικα β) είτε ότι έχετε συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας σας και τα ποσά που διαθέτετε για την αγορά προϊόντων Μας έχουν κερδηθεί από την προσωπική σας εργασία ή σας δόθηκαν για να τα χρησιμοποιείτε ή για να τα διαθέτετε ελεύθερα.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός Μας να αξιώσουμε από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τις απαιτήσεις Μας από τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

 

 1. Σύμβαση πώλησης – Παραγγελία προϊόντων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν συνιστούν πρόταση πώλησης, αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί σύμβαση ανάμεσα σε Εμάς και εσάς αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει ρητώς αποδεκτή από Εμάς. Αν δεν δεχτούμε την παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται ατόκως στο ακέραιο.

Για να κάνετε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της αγοράς

Η πραγματοποίηση παραγγελίας προϋποθέτει:

(α) τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας με την παράθεση των απαραίτητων στοιχείων για την σύναψη της σύμβασης πώλησης,

(β) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο ταχυμεταφορικής παράδοσης της παροχής,

(γ) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καταρτιζόμενης σύμβασης. Η αποδοχή των παραπάνω συντελείται με την ηλεκτρονική επιλογή «Ολοκλήρωση της Παραγγελίας» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, εφαρμοζομένου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ο καταναλωτής ενημερώνεται από Εμάς μέσω του διαδικτυακού τόπου πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του για:

(α) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή

(β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού,

(γ) την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,

(δ) τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης,

(ε) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής,

(στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Κατόπιν θα λάβετε ένα e-mail από Εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας (“Επιβεβαίωση Παραγγελίας”). Η λήψη του e-mail επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της παραγγελίας, την αποδοχή της από μέρους Μας και τις ημερομηνίες παραλαβής και επιβεβαίωση της παραγγελίας. Το e-mail περιλαμβάνει αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε, και στο οποίο περιλαμβάνονται οι παραπάνω (υπό 2.1.4. α-στ) πληροφορίες κι επιπλέον:

(i) η επωνυμία και η διεύθυνση του πιο προσιτού για τον καταναλωτή καταστήματός Μας,

(ii) τον τρόπο καταβολής του τιμήματος,

(iii) τους όρους και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 10 του Ν.2251/1994, μαζί με υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης,

(iv) πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις

 

 1. Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους. Σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε είτε τηλεφωνικώς στον αριθμό που έχετε δηλώσει είτε μέσω e-mail, σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε, καταβάλλοντας την τυχόν διαφορά τιμής. Εάν δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, θα σας επιστρέψουμε ατόκως και στο ακέραιο το ποσό που ενδεχομένως έχετε πληρώσει.

 

 1. Απόρριψη Παραγγελίας

Διατηρούμε το δικαίωμα οποτεδήποτε να αποσύρουμε από τον ιστότοπό Μας οποιοδήποτε προϊόν και/ή να απομακρύνουμε ή τροποποιήσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο. Αν και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες που Μας υποβάλλονται, είναι δυνατό να προκύψουν κατ’ εξαίρεση συνθήκες υπό τις οποίες ενδέχεται να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση παραγγελίας, ακόμα και αφού σας έχουμε αποστείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας, κάτι για το οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε οποτεδήποτε και κατ’ απόλυτη διακριτική Μας ευχέρεια.

Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας, αφότου σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

 

 1. Παράδοση.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του όρου 5 παραπάνω σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και με την επιφύλαξη να συντρέχουν εν προκειμένω εξαιρετικές περιστάσεις, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας για το/τα προϊόν/τα που αναγράφονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας έως την ημερομηνία παράδοσης που ορίζεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας ή, εάν δεν έχει οριστεί ημερομηνία παράδοσης, εντός του υπολογιζόμενου χρονικού διαστήματος που εμφαίνεται όταν διαλέγετε μέθοδο πληρωμής(για Ελλάδα είναι μεταξύ μίας και τριών εργάσιμων ημερών  (1-3) από την επόμενη ημέρα Επιβεβαίωσης Παραγγελίας), και σε κάθε πάντως περίπτωση εντός το αργότερο 30 ημερών από την ημερομηνία της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας. Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω του συνεργαζομένου με Εμάς μεταφορέα και ο χρόνος αποστολής τους σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μεταξύ τριών και είκοσι πέντε(3-25) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα Επιβεβαίωσης Παραγγελίας. Παραδόσεις τις ημέρες Σαββάτου ή Κυριακής πραγματοποιούνται κατόπιν συμφωνίας με τον μεταφορέα και με επιπλέον χρέωση.

Παρόλα αυτά, καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν σε περιπτώσεις που εξαρτώνται π.χ. από την περιοχή παράδοσης ή από απρόβλεπτες περιστάσεις.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στην ημερομηνία παράδοσης, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα σας προσφέρουμε την επιλογή είτε να συνεχίσετε την αγορά ορίζοντας από την πλευρά Μας νέα ημερομηνία παράδοσης, είτε να ακυρώσετε την παραγγελία με πλήρη επιστροφή των χρημάτων ατόκως.

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, η “παράδοση” θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ή η παραγγελία θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν εσείς ή κάποιο τρίτο πρόσωπο κατ’ εντολή σας, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, το οποίο θα αποδεικνύεται από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας στη συμφωνημένη διεύθυνση παράδοσης.

 

 1. Μη παράδοση.

Εάν καταστεί αδύνατη για τον μεταφορέα η παράδοση της παραγγελίας σας, θα σας αφήσει ένα σημείωμα που θα εξηγεί πού βρίσκεται η παραγγελία σας και τι θα πρέπει να κάνετε για να την παραλάβετε και θα επικοινωνήσει μαζί σας και τηλεφωνικώς. Εάν, μετά την πάροδο 10 ημερών από την στιγμή που η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη προς παράδοση, η εν λόγω παραγγελία δεν έχει ακόμη παραδοθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά Μας, θα θεωρήσουμε ότι επιθυμείτε να ακυρώσετε τη Σύμβαση και η Σύμβαση θα θεωρείται λήξασα. Σαν αποτέλεσμα της λήξης της Σύμβασης, θα σας επιστρέψουμε ατόκως κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς, πλην των εξόδων αποστολής, όσο το δυνατόν συντομότερα και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση έχει λήξει.

Σε περίπτωση απώλειας της παραγγελίας σας από σφάλμα του μεταφορέα, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα φροντίσουμε εφόσον εξακολουθείτε να επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας την αντικατάσταση και αποστολή εκ νέου σε εσάς των ιδίων προϊόντων, αλλιώς θα σας επιστρέψουμε ατόκως κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς.

 

 1. Μετάθεση Κινδύνου και Κυριότητα των Προϊόντων.

Η ευθύνη για τα προϊόντα μετατίθεται σε εσάς από τη στιγμή που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που ενεργεί κατ’ εντολή σας, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Η κυριότητα των προϊόντων μετατίθεται σε εσάς αφού ολοκληρωθούν η είσπραξη του τιμήματος της αγοράς, περιλαμβανομένων των εξόδων μεταφορά, και η παράδοση των προϊόντων σε εσάς.

 

 1. Τιμή και Πληρωμή.

Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στον διαδικτυακό τόπο Μας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος.

Φροντίζουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι όλες οι τιμές στον διαδικτυακό τόπο είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε στο ακέραιο κάθε ποσό που έχετε πληρώσει. Δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμή.

Οι τιμές στον διαδικτυακό τόπο Μας εμφανίζονται με Φ.Π.Α αλλά και χωρίς, αλλά όχι τα έξοδα αποστολής. Για τις αποστολές των προϊόντων συνεργαζόμαστε με την ACS, SPEEDEX & ΕΛΤΑ Σε περίπτωση που η περιοχή παράδοσης δεν εξυπηρετείται από το δίκτυο της ACS, SPEEDEX & ΕΛΤΑ, θα σας αποστείλουμε την παραγγελία σας με εναλλακτικό τρόπο κατόπιν ενημέρωσης και συμφωνίας σας. Διευκρινίζεται ότι τα έξοδα αποστολής δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, διότι εξαρτώνται από την απόσταση του τόπου παράδοσης, τις τιμές καυσίμων, την τιμολογιακή πολιτική του μεταφορέα κλπ. Θα ενημερώνεστε για το ακριβές κόστος αποστολής πριν την ολοκλήρωση της αγοράς. Σας ενημερώνουμε ότι κατά προσέγγιση τα έξοδα αποστολής εντός Ελλάδας είναι 15 ευρώ (15€) ανά 3,5 ογκομετρικά κιλά δέματος, τα έξοδα αποστολής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 20-40 ευρώ (20-40 €) ανά 3,5 ογκομετρικά κιλά δέματος και τα έξοδα αποστολής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 20-60 ευρώ (20-60€) ανά 3,5 ογκομετρικά κιλά δέματος. Για αποστολές άνω των 100 ευρώ( 100€) δεν υπάρχουν έξοδα μεταφοράς. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα αμέσως ανωτέρω αναφέρονται, ενδεχόμενες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες για τις οποίες σας έχει ήδη αποσταλεί Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

Από την στιγμή που έχετε επιλέξει όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε, αυτά θα έχουν προστεθεί στο καλάθι αγορών σας και το επόμενο βήμα είναι να προωθήσετε την παραγγελία και να πληρώσετε. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα της διαδικασίας αγοράς, συμπληρώνοντας ή επαληθεύοντας τις πληροφορίες που σας ζητούνται σε κάθε βήμα. Περαιτέρω, κατά τη διαδικασία αγοράς, πριν την πληρωμή, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Το αρχείο με όλες σας τις παραγγελίες είναι διαθέσιμο στο πεδίο “Ο Λογαριασμός μου”. Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω αντικαταβολής, με τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard και American Express και μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

Για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τα στοιχεία της κάρτας σας θα κρυπτογραφηθούν στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας που θα οδηγηθείτε. Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προέγκριση της κάρτας σας για να βεβαιωθεί ότι υπάρχει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η κάρτα σας θα χρεωθεί μόνο εφόσον η παραγγελία σας αποσταλεί προς παράδοση. Εάν η πληρωμή γίνεται μέσω PayPal, το ποσό θα χρεωθεί με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

Την στιγμή που πατάτε το κουμπί «Ολοκλήρωση της Παραγγελίας» επιβεβαιώνετε ότι η πιστωτική κάρτα σας είναι έγκυρη και διαθέτει επαρκές υπόλοιπο. Οι πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας σας. Αν ο εκδότης της κάρτας σας δεν εγκρίνει την πληρωμή, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση και δεν θα μπορούμε να συνάψουμε Σύμβαση μαζί σας.

Για την αγορά, εκδίδουμε Απόδειξη λιανικής πώλησης ή Τιμολόγιο Πώλησης, αρκεί να καταχωρήσετε τα επαγγελματικά σας στοιχεία.

 

 1. Πολιτική Επιστροφών.

11.1 Δικαίωμα Υπαναχώρησης.

Αν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής, μπορείτε να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από τη Σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που ενεργεί κατ’ εντολή σας, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων ή, στην περίπτωση παραγγελίας με περισσότερα προϊόντα, μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που ενεργεί κατ’ εντολή σας, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο του τελευταίου τεμαχίου. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, οφείλετε να Μας ενημερώσετε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης (όρος 11.3), χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. Για να υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

11.2 Αποτελέσματα Υπαναχώρησης.

Αν υπαναχωρήσετε νόμιμα από τη Σύμβαση, οφείλετε να αποστείλετε πίσω τα αγαθά στην άνω διεύθυνσή μας μέσω μεταφορέα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Στην περίπτωση αυτή θα σας επιστρέψουμε ατόκως χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την υπαναχώρηση και την επιστροφή των προϊόντων σε Εμάς, όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, πλην των εξόδων αποστολής των προϊόντων σε εσάς. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, εσείς επιβαρύνεστε με την άμεση δαπάνη αυτής της επιστροφής των αγαθών. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω.

Ειδικότερα, στην περίπτωση αυτή η επιστροφή και παράδοση των προϊόντων σε Εμάς θα γίνεται μετά από επικοινωνία με Εμάς στον τηλεφωνικό αριθμό +306944749523 ή e-mail στο www.o3.gr Στη συνέχεια θα πρέπει να καλέσετε το συνεργαζόμενο με Εμάς μεταφορέα προκειμένου να παραλάβει τα προϊόντα από εσάς και να τα επιστρέψει στην έδρα Μας. Μετά την παραλαβή τους από Εμάς, θα σας επιστρέψουμε, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και πάντως εντός 14 ημερών το συνολικό ποσό των αγορών στη κάρτα σας (εκτός των μεταφορικών εξόδων) ή όποιο τρόπο πληρωμής είχατε επιλέξει και εφόσον τα προϊόντα είναι σε καλή κατάσταση.

Ευθύνεστε για κάθε απομείωση της αξίας των προϊόντων ως απόρροια τέτοιας μεταχείρισής τους που αλλοιώνει την φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους και που δεν ήταν απαραίτητη για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος είναι: Το/α προϊόντα να μην έχει χρησιμοποιηθεί ή πλυθεί και να μην έχουν αφαιρεθεί ταμπελάκι ή σημάνσεις (π.χ. αυτοκόλλητα, σήμανση μάρκας κλπ) που έχουν επάνω τους τα προϊόντα. Επίσης, θα πρέπει όλα τα είδη να επιστραφούν στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκαν χωρίς φθορές, χωρίς κανένα ελάττωμα (με την επιφύλαξη της επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος), πλήρη και εντός της συσκευασίας τους (για τα είδη που παραλαμβάνονται σε ειδική συσκευασία), ενώ θα πρέπει ακόμη να συνοδεύονται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά.

11.3 Υπόδειγμα Δήλωσης Υπαναχώρησης.

Για την υπαναχώρηση μπορείτε να χρησιμοποιείτε το παρακάτω υπόδειγμα:

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (άρθρου 4 Νόμου 2251/1994) 

ΠΡΟΣ:

Την εταιρία με την επωνυμία «Ο3 – OUT OF ORDINARY Εμπορική – Εκπαιδευτική Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «outofordinaryO3 Ι.Κ.Ε.», με έδρα την οδό Ναυπάκτου αρ. 3, ΤΚ 56433, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΑΦΜ 801069200, ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης, Αρ. ΓΕΜΗ 148363604000 τηλέφωνο +306944749523  ηλεκτρονική διεύθυνση www.o3.gr

 

Δηλώνω και γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή πώλησης των ακόλουθων αγαθών που παραγγέλθηκαν στις …………………………./και που παρελήφθησαν στις ………………..:

 1. ……………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ……………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………
 4. ………………………………………………………………………………………………………………
 5. ………………………………………………………………………………………………………………

Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Α) Ασκώ το σχετικό δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους.

Β) Τα προϊόντα βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή υποστεί οποιαδήποτε φθορά ή ζημία.

Επιθυμώ την επιστροφή των χρημάτων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους Όρους Χρήσης.

Ημερομηνία: …../ ……/ 20…

Ο (Η) Δηλών (ούσα ) και Υπαναχωρών (-ούσα)*

Όνομα …………….

Διεύθυνση………

——————————–

(Υπογραφή)»

 

 1. 1 Πολιτική επιστροφής ή/και αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων

Λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο ώστε όλα τα προϊόντα (ανεξαρτήτως είδους) να συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά προκειμένου να φθάσουν σε εσάς χωρίς φθορές. Σε πολύ σπάνιες, όμως, περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση κάποιο από τα προϊόντα αυτά να φθαρεί κατά την αποστολή του σε εσάς ή να παραλάβετε ένα προϊόν με κάποιο ελάττωμα. Για τον λόγο αυτό και ανεξαρτήτως του ως άνω δικαιώματός σας για υπαναχώρηση το οποίο δεν θίγεται, σας καλούμε να ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους.

Σε περίπτωση που παραλάβετε το προϊόν χωρίς να εκφράσετε κάποια συγκεκριμένη επιφύλαξη σημαίνει ότι έχετε παραλάβει ανεπιφύλακτα το προϊόν από Εμάς. Τότε, αν διαπιστώσετε ότι υπάρχουν φθορές ή/και κάποιο ελάττωμα στο προϊόν, τότε μπορείτε να Μας ενημερώσετε επικοινωνώντας μαζί Μας τηλεφωνικά στο www.o3.gr ή στο e-mail +306944749523 , δηλώνοντάς Μας αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί νέο προς αντικατάσταση ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας αποσταλεί νέο προϊόν προς αντικατάσταση, το νέο προϊόν θα σας σταλεί χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε είναι αποδεδειγμένα ελαττωματικό από την κατασκευή του, τότε μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάστασή του με το ίδιο ή με άλλο προϊόν της αρεσκείας σας ή την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου ή άτοκη επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί εφόσον δεν είναι διαθέσιμο το προϊόν που επιθυμείτε προς αντικατάσταση, υπό τον όρο ότι θα αποστείλετε την σχετική ηλεκτρονική εντολή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή, καταβάλλοντας την τυχόν διαφορά στην τιμή. Στη συνέχεια θα πρέπει να καλέσετε το συνεργαζόμενο με Εμάς μεταφορέα προκειμένου να παραλάβει τα προϊόντα από εσάς και να τα επιστρέψει στην έδρα Μας. Μετά την παραλαβή τους από Εμάς, θα σας επιστρέψουμε νέα εμπορεύματα της επιλογής σας, ίσης αξίας με αυτά που αντικαθίστανται. Προϋπόθεση αυτονόητη είναι τα προϊόντα που αντικαθίστανται να είναι σε καλή κατάσταση.

 

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία.

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δηλ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα, τα πάσης φύσεως αρχεία, σήματα/λογότυπα, η μορφή (layout) του O3 κλπ, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας Μας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου καθώς και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνισή τους και προβολή τους στον διαδικτυακό τόπο Μας να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους. Άρα, βάσει των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή Μας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας Μας και διατηρούμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι έχουμε τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε Εμείς είτε μέσω τρίτων) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται σε αυτή καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε κρίνουμε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών/καταναλωτών/επισκεπτών/μελών της.

 

 1. Προσωπικά Στοιχεία

α) Ορθή καταχώρηση προσωπικών στοιχείων

Επειδή τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε στον διαδικτυακό τόπο Μας είναι εξαιρετικά σημαντικά για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σας με Εμάς καθότι, όπως γνωρίζετε, αυτά αποτελούν, εκτός των άλλων, και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας Μας μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών Μας απέναντί σας καθώς και των παραγγελιών, θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι τα στοιχεία που Μας έχετε δώσει είναι απολύτως ορθά και επικαιροποιημένα (σε περίπτωση αλλαγών υποχρεούστε να Μας ενημερώσετε σχετικά). Λαμβάνουμε κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να λάβουμε από εσάς τα ορθά σας στοιχεία και για το λόγο αυτό σας ζητείται στο τέλος της συμπλήρωσης των στοιχείων σας να επανελέγξετε και να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία αυτά. Ως εκ τούτου δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις Μας δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής από εσάς λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο τηλέφωνο που θα Μας έχετε δώσει (λ.χ. για την έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντος κλπ) θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν Μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά). Το ίδιο ισχύει και για την διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων καθώς και για τους τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούστε να ενημερώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που αυτά αλλάζουν.

β) Εγγεγραμμένοι χρήστες

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών θα πρέπει να εγγραφείτε ως χρήστες στον διαδικτυακό τόπο Μας (log in) κατά την πρώτη σας αποστολή αιτήματος παραγγελίας προς την Εμάς. Τα στοιχεία που συμπληρώνετε στην ειδική φόρμα στον διαδικτυακό τόπο Μας παραμένουν στο σύστημά Μας. Ως εκ τούτου κατά την πρώτη σας αποστολή αιτήματος παραγγελίας επίσκεψη σας ζητείτε να ανοίξετε έναν λογαριασμό μαζί Μας και να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη (Ονοματεπώνυμο, φύλο και ημερομηνία γέννησης), με τη χρήση των δικών σας μοναδικών κωδικών ασφαλείας (username & password). Με τον τρόπο αυτό δημιουργείτε τη δική σας μοναδική σελίδα – σελίδα εγγεγραμμένου χρήστη- στην οποία καταγράφεται το ιστορικό των αγορών σας, μπορείτε να παρακολουθείτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται το τυχόν νέο αίτημά σας για παραγγελία, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αποστολή του προϊόντος που έχετε παραγγείλει, κλπ.

γ) Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα & Πολιτική Cookies

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σοβαρή για Εμάς και αντιμετωπίζεται ως ζήτημα μέγιστης προτεραιότητας. Για να πληροφορηθείτε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και την πολιτική μας ως προς τα Cookies, μεταβείτε στην ενότητα με τον τίτλο «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-COOKIES» του διαδικτυακού μας τόπου.

 

 1. Ασφάλεια δεδομένων και συναλλαγών

Αναγνωρίζουμε ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλισή τους. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό Mας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL-256 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Let’s Encrypt, Inc.), τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Ο διαδικτυακός τόπος προστατεύει τα μέλη του από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης στοιχείων. Κατά την περιήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία σας παραμένουν κρυπτογραφημένα και άρα μη ορατά από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα-στοιχείων από και προς τον διαδικτυακό τόπο Μας. Επίσης κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πληρωμών με πιστωτική κάρτα τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας προστατεύονται με την μέθοδο της κρυπτογράφησης. Τα στοιχεία παραμένουν κρυπτογραφημένα και δεν γνωστοποιούνται σε κανέναν τρίτο.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι α) ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και β) ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι, κάθε φορά που τους καταχωρείτε, σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορείτε να μεταβάλλετε τους ανωτέρω κωδικούς οποτεδήποτε και όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και της απόκρυψης τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας τους ή διαρροής τους θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση Μας, αλλιώς δεν ευθυνόμαστε για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του διαδικτυακού τόπου Μας θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών από τρίτους. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τους ως άνω κωδικούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, χρησιμοποιώντας όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για και τη δημιουργία των κωδικών σας. Επιφυλασσόμαστε για κάθε τυχόν ζημία Μας από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους του διαδικτυακού τόπου Μας.

 

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του διαδικτυακού τόπου Μας αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμά Μας να διακόψουμε τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου και να διακόψουμε τη διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών κάθε φορά που θεωρούμε ότι παραβιάζονται από εκείνον (χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλος) οι παρόντες όροι ή που διενεργούνται ή υπάρχουν ενδείξεις ή/και καταγγελίες ότι διενεργούνται παράνομες πράξεις ή παραλείψεις από αυτόν. Επίσης δυνάμεθα να διακόψουμε, αναστείλουμε, τροποποιήσουμε τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου εν όλω ή εν μέρει, μόνιμα ή προσωρινά οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους της. Εμείς και οι συνεργάτες Μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές στον διαδικτυακό τόπο Μας να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθυνόμαστε, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού. Εκτός και αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, η ευθύνη Μας σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν που αγοράζεται μέσω του διαδικτυακού τόπου Μας περιορίζεται αυστηρά στο ποσό της τιμής αγοράς του εν λόγω προϊόντος.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η ευθύνη Μας δεν αποκλείεται ούτε περιορίζεται σε οποιαδήποτε περίπτωση όπου θα ήταν εκ μέρους Μας παράνομο ή αθέμιτο να αποκλείσουμε ή να περιορίσουμε, ή να αποπειραθούμε να αποκλείσουμε ή να περιορίσουμε, την ευθύνη Μας. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, και εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις ακόλουθες απώλειες, ανεξάρτητα από την αιτία που προέκυψαν:

α. Απώλεια εισοδήματος ή εσόδων

β. Απώλεια εμπορικής δραστηριότητας

γ. Απώλεια κερδών ή συμβάσεων

δ. Απώλεια προσδοκώμενων αποταμιεύσεων

ε. Απώλεια διαχείρισης χρόνου ή ωρών εργασίας.

Λόγω της ανοικτής φύσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου και της πιθανότητας σφαλμάτων κατά την αποθήκευση και μετάδοση των ψηφιακών πληροφοριών, δεν εγγυόμαστε, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, την ακρίβεια και την ασφάλεια των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην ή λαμβάνονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στον διαδικτυακό τόπο.

Όλες οι περιγραφές προϊόντων, οι πληροφορίες και η ύλη που αναρτώνται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο παρέχονται “ως έχουν” και χωρίς καμία περαιτέρω εγγύηση είτε ρητή είτε σιωπηρή, εκτός από τις εγγυήσεις που παρέχονται εκ της νομοθεσίας. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η αγορά ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ μέσω διαδικτύου παρουσιάζει διαφορετικότητα σε σχέση με την αγορά των ειδών αυτών εντός καταστήματος. Ως εκ τούτου τα χρώματα τα οποία εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο ενδέχεται να διαφέρουν ή να επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των ρυθμίσεων του υπολογιστή σας, καθώς επίσης και ότι όλα τα μεγέθη είναι κατά προσέγγιση. Υπό αυτό το πρίσμα, εάν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής ή ως χρήστης, είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε προϊόντα που είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τη στιγμή της παράδοσης. Θεωρείται ότι τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση όταν: α) συμφωνούν με την περιγραφή και την ποιότητα που έχει περιγραφεί από Εμάς σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, β) είναι κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται κανονικά προϊόντα του είδους αυτού, και γ) έχουν την ποιότητα και την απόδοση που είναι κανονική σε προϊόντα του ίδιου είδους και η οποία είναι ευλόγως αναμενόμενη. Στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό σύμφωνα με το νόμο αποποιούμαστε κάθε εγγύηση, εκτός από αυτές υπέρ των καταναλωτών και των χρηστών που δεν μπορούν νομίμως να αποκλειστούν. Εκτός και αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, ευθυνόμαστε για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 και τα άρθρα 534επ. του ελληνικού Αστικού Κώδικα. Όσα προβλέπονται στον όρο αυτόν δεν θίγουν τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή ή Χρήστη, ούτε το δικαίωμά σας περί υπαναχώρησης.

 

 1. Σύνδεσμοι – Links με άλλες ιστοσελίδες.

Ο διαδικτυακός τόπος Μας ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρουμε, ούτε εγγυόμαστε για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Συνεπώς, για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδεχόμαστε ή υιοθετούμε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπουμε ή ότι συνδεόμαστε με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως websites αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής/ιδιοκτήτης του website αυτού.

 

 1. Εξυπηρέτηση καταναλωτών

Διαθέτουμε κατάλληλους μηχανισμούς (μέσω τηλεφώνου ή/και e-mail) και επαρκές προσωπικό το οποίο ασχολείται με την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, καταβάλλοντας εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση τους σχετικά με τα αιτήματά τους εντός των νομίμων χρονικών ορίων ανά περίπτωση. Όταν η επικοινωνία γίνεται μέσω διαδικτυακής φόρμας επικοινωνίας ή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η απάντησή μας αποστέλλεται σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη λήψη του σχετικού αιτήματος σας.

 

 1. Λοιποί όροι.

α) Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών – Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο: Κάθε διαφορά που αφορά εμπορεύματα ή υπηρεσίες που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό κατάστημά Μας δύναται να επιλυθεί ηλεκτρονικά και χωρίς την προσφυγή σας σε δικαστήριο, με την διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution), όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 και την ΚΥΑ 70330οικ/2015, με την οποία προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία συμμορφούμενη στην Οδηγία 2013/11/ΕΚ. Εφόσον επιθυμείτε την ηλεκτρονική επίλυσης της διαφοράς σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/) και να ακολουθήσετε τις εκεί παρεχόμενες οδηγίες. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγκεκριμένοι από το κράτος Μας Φορείς Επίλυσης Διαφορών που δύναται να επιλύσουν την διαφορά που τυχόν ανακύψει είναι η Ανεξάρτητη Αρχή “Ο Συνήγορος του Καταναλωτή” (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr). Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του site, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του διαδικτυακού τόπου Μας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. Αυθεντικό κείμενο των παρόντων όρων χρήσης και κανονισμού λειτουργίας είναι το πρωτότυπο κείμενο στην ελληνική γλώσσα. Στον διαδικτυακό τόπο παρέχεται και επίσημη μετάφρασή του στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις, ακολουθείται η εκδοχή της ελληνικής μετάφρασης. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στο νόμισμα του ευρώ (€), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Με την επιλογή γλώσσας, δηλώνετε αυτόματα ότι την κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση).

β) Ακυρότητα όρου: Αν ένας από τους προαναφερθέντες όρους είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι της παρούσης Συμβάσεως δεν θα θίγονται.

γ) Τροποποίηση όρων χρήσης: Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από Εμάς με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει με την ανάρτησή τους στον διαδικτυακό τόπο Μας. Οι χρήστες/μέλη Μας υποχρεούνται να ενημερωθούν οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποιήσεων/αλλαγών στους όρους.

δ) Ερμηνευτικός όρος: Σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων ή/και η πίστωση αυτών στον πελάτη, αυτή εννοείται πάντοτε ως άτοκη.

ε) Επικεφαλίδες: Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης τίθενται προς διευκόλυνση της παραπομπής σε όρους της και δεν αποτελούν βοηθήματα ερμηνείας της Σύμβασης.

στ) Καθυστέρηση άσκησης δικαιώματος: Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (Εμάς και καταναλωτή) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και κατ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

ζ) Κώδικες Δεοντολογίας: Δεσμευόμαστε από τον Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Υ.Α. Οικονομίας και Ανάπτυξης 31619οικ/2017 ΦΕΚ Β 969/2017 link) και τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 10/2017 ΦΕΚ Α 23/2017)

η) Αποδοχή όρων: Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του διαδικτυακού τόπου δηλώνει ότι ανέγνωσε τους παρόντες όρους τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους και ότι αναγνωρίζει ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτήν καθ’ όλη τη διάρκεια της πλοήγησής του στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή/και της συναλλαγής του μέσω αυτής.