McKinsey: Αυτές είναι οι δεξιότητες που θα χρειαστείτε για το μέλλον της εργασίας

Η έρευνα του Παγκόσμιου Ινστιτούτου McKinsey διερεύνησε λεπτομερώς το μέλλον της εργασίας. 

  • Αυτή περιλαμβάνει το είδος των θέσεων εργασίας που θα χαθούν και θα δημιουργηθούν, καθώς τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει θέση. 
  • Η μελέτη δείχνει ότι ενώ η ανάγκη για χειρωνακτικές δεξιότητες θα μειωθεί, η ζήτηση για τεχνολογικές, κοινωνικές και υψηλότερες γνωστικές δεξιότητες θα αυξηθεί. 
  • Παρακάτω παρατίθενται 56 θεμελιώδεις δεξιότητες που σχετίζονται με υψηλότερη πιθανότητα απασχόλησης, υψηλότερα εισοδήματα και εργασιακή ικανοποίηση στον μελλοντικό κόσμο της εργασίας.

Για να γίνει διαχρονική η ικανότητα εργασίας των πολιτών, θα απαιτηθούν νέες δεξιότητες-αλλά ποιες; Μια έρευνα σε 18.000 άτομα από 15 χώρες υποδεικνύει εκείνες που οι κυβερνήσεις μπορεί να θέλουν να δώσουν προτεραιότητα.

Γνωρίζουμε ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μεταμορφώνουν τον κόσμο της εργασίας και ότι το σημερινό εργατικό δυναμικό θα πρέπει να μάθει νέες δεξιότητες και να μάθει να προσαρμόζεται συνεχώς καθώς αναδύονται νέα επαγγέλματα. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι η κρίση λόγω της COVID-19 έχει επιταχύνει αυτόν τον μετασχηματισμό. Είμαστε λιγότερο σίγουροι, ωστόσο, σχετικά με τις συγκεκριμένες δεξιότητες που θα απαιτήσουν οι αυριανοί εργαζόμενοι.

Η έρευνα από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο McKinsey εξέτασε το είδος των θέσεων εργασίας που θα χαθούν, καθώς και εκείνες που θα δημιουργηθούν, όσο η αυτοματοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική παίρνουν θέση. Και έχει εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τα είδη των δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου που θα γίνουν, συνεπώς, όλο και πιο σημαντικά. Η ανάγκη για χειρωνακτικές και φυσικές δεξιότητες, καθώς και βασικές γνωστικές, θα μειωθεί, αλλά η ζήτηση για τεχνολογικές, κοινωνικές και συναισθηματικές και υψηλότερες γνωστικές δεξιότητες θα αυξηθεί.

Οι κυβερνήσεις είναι πρόθυμες να βοηθήσουν τους πολίτες τους να αναπτυχθούν σε αυτούς τους τομείς, αλλά είναι δύσκολο να σχεδιαστούν προγράμματα σπουδών και καλύτερες στρατηγικές μάθησης χωρίς να είναι συγκεκριμένες οι δεξιότητες που χρειάζονται. Είναι δύσκολο να διδάξεις αυτό που δεν είναι καλά καθορισμένο.

Συνεπώς, πραγματοποιήθηκε έρευνα με την ελπίδα ότι θα βοηθήσει να διαμορφωθούν οι ορισμοί και ότι θα μπορούσε να συμβάλει στο να γίνουν διαχρονικές οι δεξιότητες των πολιτών για τον κόσμο της εργασίας. Η έρευνα εντόπισε ένα σύνολο 56 θεμελιωδών δεξιοτήτων που θα ωφελήσουν όλους τους πολίτες και έδειξε ότι η υψηλότερη επάρκεια σε αυτές σχετίζεται ήδη με μεγαλύτερη πιθανότητα απασχόλησης, υψηλότερα εισοδήματα και εργασιακή ικανοποίηση.

Καθορισμός θεμελιωδών δεξιοτήτων για τους πολίτες

Κάποιες εργασίες, φυσικά, θα είναι εξειδικευμένες. Όμως, σε μια αγορά εργασίας που είναι πιο αυτοματοποιημένη, ψηφιακή και δυναμική, όλοι οι πολίτες θα επωφεληθούν από μια σειρά βασικών δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να εκπληρώσουν τα ακόλουθα τρία κριτήρια, ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο εργάζονται ή το επάγγελμά τους:

  • Να ανεβάζουν την αξία περισσότερο από αυτό που μπορεί να γίνει από αυτοματοποιημένα συστήματα και έξυπνα μηχανήματα 
  • Να λειτουργούν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον 
  • Να προσαρμόζονται συνεχώς στους νέους τρόπους εργασίας και στα νέα επαγγέλματα

Χρησιμοποιήθηκε ακαδημαϊκή έρευνα και η εμπειρία του McKinsey στην εκπαίδευση ενηλίκων για να καθοριστούν ποιες μπορεί να είναι αυτές οι βασικές δεξιότητες (Έκθεση 1). Ξεκίνησαν από τέσσερις ευρείες κατηγορίες δεξιοτήτων – γνωστικές, ψηφιακές, διαπροσωπικές και αυτοκαθοδήγηση – και στη συνέχεια εντόπισαν 13 ξεχωριστές ομάδες δεξιοτήτων που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες. Η επικοινωνία και η νοητική ευελιξία είναι δύο ομάδες δεξιοτήτων που ανήκουν στη γνωστική κατηγορία, για παράδειγμα, ενώ η αποτελεσματικότητα ομαδικής εργασίας ανήκει στη διαπροσωπική κατηγορία.

Έκθεση 1

Ψάχνοντας για ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, εντόπισαν 56 ξεχωριστά στοιχεία ταλέντων (distinct elements of talent – DELTAs) που εμπίπτουν σε αυτές τις ομάδες δεξιοτήτων. Τα αποκάλεσαν DELTA και όχι δεξιότητες, επειδή είναι ένα μείγμα δεξιοτήτων και συμπεριφορών. Η «προσαρμοστικότητα» και η «διαχείριση της αβεβαιότητας» είναι συμπεριφορές, για παράδειγμα.

 

Επάρκεια στα DELTA και τα αποτελέσματα 

Από εδώ, πραγματοποίησαν δύο ακόμη κομμάτια έρευνας. Πρώτον, επιδίωξαν να μετρήσουν το επίπεδο επάρκειας στα 56 DELTA μεταξύ των σημερινών εργαζομένων σε σύγκριση με το επίπεδο που πιστεύουν ότι θα απαιτηθεί για την διαχρονική ικανότητα των πολιτών να εργάζονται. Δεύτερον, επιδίωξαν να μετρήσουν εάν η επάρκεια σε αυτά τα DELTA συνδέονταν ήδη με ορισμένα αποτελέσματα που σχετίζονται με την εργασία.

 

Επάρκεια

Για να εξακριβώσουν τα επίπεδα επάρκειας, όρισαν ένα επιθυμητό επίπεδο επάρκειας σε καθένα από τα 56 DELTA, και στη συνέχεια κατάρτισαν ένα ψυχομετρικό ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν την επάρκεια των ερωτηθέντων σε αυτό το επίπεδο. Δεκαοχτώ χιλιάδες άτομα από 15 χώρες συμπλήρωσαν το online ερωτηματολόγιο και τους δόθηκε μια βαθμολογία από το 0 έως το 100 για κάθε DELTA.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επάρκεια των ερωτηθέντων ήταν χαμηλότερη σε δύο ομάδες δεξιοτήτων στην κατηγορία των ψηφιακών – χρήση και ανάπτυξη λογισμικού και κατανόηση ψηφιακών συστημάτων. Η επάρκεια στις ομάδες δεξιοτήτων  «επικοινωνία» και  «προγραμματισμός και τρόποι εργασίας» – και οι δύο στη κατηγορία των γνωστικών – ήταν επίσης χαμηλότερη από το μέσο όρο (Έκθεση 2).

 

Έκθεση 2

Εξέτασαν, επίσης, εάν η επάρκεια συνδέονταν με την εκπαίδευση. Συνολικά, οι συμμετέχοντες στην έρευνα που είχαν πανεπιστημιακό πτυχίο είχαν υψηλότερες μέσες βαθμολογίες επάρκειας DELTA από αυτούς χωρίς, υποδηλώνοντας – ίσως και όχι απροσδόκητα – ότι οι συμμετέχοντες με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για αλλαγές στο χώρο εργασίας. Ωστόσο, ένα υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης δεν σχετίζεται με υψηλότερη επάρκεια σε όλα τα DELTA. Η συσχέτιση ισχύει για πολλά DELTA στις γνωστικές και ψηφιακές κατηγορίες. Όμως, για πολλά από τις κατηγορίες «αυτοηγεσίας» και τις «διαπροσωπικά», όπως «αυτοπεποίθηση», «διαχείριση της αβεβαιότητας», «θάρρος και ανάληψη ρίσκου», «ενσυναίσθηση», «καθοδήγηση» και «επίλυση συγκρούσεων», δεν υπήρχε καμία τέτοια συσχέτιση. Για ορισμένα DELTA, η περισσότερη εκπαίδευση συσχετιζόταν με χαμηλότερη επάρκεια, όπως για παράδειγμα η «μετριοφροσύνη». 

Η έκθεση 3 παραθέτει τα DELTA των οποίων η επάρκεια έχει την υψηλότερη και τη χαμηλότερη συσχέτιση με το επίπεδο εκπαίδευσης. (Μερικοί έχουν αρνητικό συντελεστή.)

 

Έκθεση 3

Αποτελέσματα

Συνέχισαν για να ελέγξουν εάν η επάρκεια στα DELTA βοηθούσε ήδη τους ανθρώπους στον κόσμο της εργασίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ερωτηθέντες στην έρευνα με υψηλότερες επάρκειες DELTA ήταν, κατά μέσο όρο, πιο πιθανό να είναι αυτοί που απασχολούνταν με υψηλότερα εισοδήματα και υψηλότερη ικανοποίηση από την εργασία. Ωστόσο, διαφορετικά DELTA συνδέθηκαν πιο έντονα με αυτά τα τρία αποτελέσματα που σχετίζονται με την εργασία.

Διατηρώντας όλες τις μεταβλητές σταθερές – συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών μεταβλητών και της επάρκειας σε όλα τα άλλα στοιχεία – διαπίστωσαν ότι η εργασία συνδέεται στενότερα με την επάρκεια σε διάφορα DELTA στην κατηγορία «αυτοηγεσία», δηλαδή «προσαρμοστικότητα», διαχείριση της αβεβαιότητας», «σύνθεση μηνυμάτων». και «προσανατολισμό στην επιτυχία» (Έκθεση 4, μέρος 1).

Τα υψηλά εισοδήματα συνδέθηκαν πιο έντονα με την επάρκεια στις τέσσερις ομάδες δεξιοτήτων όπου τα συνολικά επίπεδα επάρκειας ήταν τα χαμηλότερα μεταξύ των ερωτηθέντων – συγκεκριμένα «κατανόηση ψηφιακών συστημάτων», «χρήση και ανάπτυξη λογισμικού», «προγραμματισμός και τρόποι εργασίας» και «επικοινωνία» (οι δύο πρώτες ανήκουν στην ψηφιακή κατηγορία και οι δύο τελευταίες στη γνωστική κατηγορία).

Η ψηφιακή επάρκεια φαίνεται να σχετίζεται ιδιαίτερα με υψηλότερα εισοδήματα: ένας ερωτώμενος με υψηλότερη ψηφιακή επάρκεια σε όλα τα ψηφιακά DELTA είχε 41 % περισσότερες πιθανότητες να βρίσκεται στο ανώτατο πεμπτημόριο στην κατανομή εισοδήματος από ότι οι ερωτηθέντες με χαμηλότερη ψηφιακή επάρκεια.9 Η ισοδύναμη σύγκριση ήταν 30 % για τα γνωστικά DELTA , 24 % για τα DELTA αυτοηγεσίας και 14 % για τα διαπροσωπικά DELTA.

Λέγοντας αυτό, τα τέσσερα DELTA που συνδέθηκαν πιο έντονα με υψηλά εισοδήματα ήταν η «ανάπτυξη σχεδίου εργασίας» και η διατύπωση των σωστών ερωτήσεων», και τα δύο στη κατηγορία των γνωστικών. Η «αυτοπεποίθηση», ένα DELTA στην κατηγορία της αυτοηγεσίας και «οργανωτική ευαισθητοποίηση», ένα DELTA στην κατηγορία των διαπροσωπικών (Έκθεση 4, μέρος 2).

Αυτές είναι οι 3 κορυφαίες δεξιότητες DELTA ανά αποτέλεσμα.

Πώς τα DELTA θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ενηλίκων 

Τα ευρήματα αυτά βοηθούν στον καθορισμό των ιδιαίτερων δεξιοτήτων που είναι πιθανό να απαιτούν οι πολίτες στον μελλοντικό κόσμο της εργασίας και προτείνουν πώς η επάρκειά τους μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την εργασία, δηλαδή την απασχόληση, το εισόδημα και την εργασιακή ικανοποίηση. Αυτό, με τη σειρά του, υποδηλώνει τρεις ενέργειες που μπορεί να επιθυμούν να λάβουν οι κυβερνήσεις. 

Μεταρρύθμιση εκπαιδευτικών συστημάτων 

Η έρευνα υποδεικνύει ότι οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναθεώρησης και ενημέρωσης των προγραμμάτων σπουδών για να επικεντρωθούν περισσότερο στα DELTA. Δεδομένης της ασθενούς συσχέτισης μεταξύ της επάρκειας στα DELTAs στις κατηγορίες «αυτοηγεσία» και «διαπροσωπικά» και των υψηλότερων επιπέδων εκπαίδευσης, μια ισχυρή εστίαση στα προγράμματα σπουδών σε αυτά τα soft skills μπορεί να είναι κατάλληλη. 

Οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν, επίσης, να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ηγηθούν της περαιτέρω έρευνας. Πολλές κυβερνήσεις και ακαδημαϊκοί έχουν αρχίσει να ορίζουν τις ταξινομίες των δεξιοτήτων που θα απαιτήσουν οι πολίτες, αλλά λίγοι το έχουν κάνει στο επίπεδο που περιγράφεται εδώ. Επιπλέον, λίγες, αν υπάρχουν, έχουν πραγματοποιήσει τον σημαντικό όγκο έρευνας που απαιτείται για να προσδιορίσουν τον καλύτερο τρόπο ανάπτυξης και αξιολόγησης τέτοιων δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, για κάθε DELTA εντός του προγράμματος σπουδών, απαιτείται έρευνα για τον καθορισμό των επιπέδων προόδου και επάρκειας που μπορούν να επιτευχθούν σε διαφορετικές ηλικίες και για το σχεδιασμό και τη δοκιμή αναπτυξιακών στρατηγικών και μοντέλων αξιολόγησης. Οι λύσεις για διαφορετικά DELTA είναι πιθανό να διαφέρουν πολύ. Για παράδειγμα, οι λύσεις για την ανάπτυξη και αξιολόγηση της «αυτογνωσίας και αυτοδιαχείρισης» θα διαφέρουν από αυτές που απαιτούνται για την «ανάπτυξη σχεδίου εργασίας ή την «ανάλυση δεδομένων». 

Επιπλέον, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας ιδρυμάτων έρευνας και καινοτομίας στην εκπαίδευση για να χρηματοδοτήσουν την έρευνα, να διευκολύνουν την πρόσβαση των ερευνητών στα σχολεία για να δοκιμάσουν καινοτόμες λύσεις και να καθορίσουν ποιες μέθοδοι λειτουργούν για ποια DELTA. Θα μπορούσαν επίσης να διαθέσουν τα δεδομένα και τις γνώσεις που προκύπτουν σε ερευνητές και εκπαιδευτικούς στον ιδιωτικό τομέα. 

Μεταρρύθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων 

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων που ερευνήθηκαν — όπως και η πλειονότητα των ανθρώπων στην κοινωνία γενικότερα — δεν ήταν πλέον σε εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα. Συνεπώς, η βελτίωση της επάρκειας στα DELTAs θα απαιτούσε συνεχή εκπαίδευση ενηλίκων. Το γεγονός ότι η επάρκεια στα ψηφιακά DELTA – που φαίνεται να βελτιώνει τις πιθανότητες επίτευξης υψηλότερων εισοδημάτων – ήταν χαμηλότερη μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία ερωτηθέντων στην έρευνα που είχαν εγκαταλείψει το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα καταδεικνύει αυτό το σημείο. 

Τα προγράμματα σπουδών των μαθημάτων κατάρτισης ενηλίκων ενδέχεται επίσης να πρέπει να αλλάξουν. Για παράδειγμα, η έρευνα έδειξε ότι τα DELTA αυτοηγεσίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τα αποτελέσματα της απασχόλησης, ωστόσο αυτά δεν καλύπτονται συνήθως από προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων. Για παράδειγμα, σε μια διαδικτυακή σάρωση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, διαπιστώθηκε ότι τα μαθήματα ή οι ενότητες για την ανάπτυξη DELTA εντός των ομάδων δεξιοτήτων επίτευξης στόχου ή αυτογνωσίας και αυτοδιαχείρισης ήταν 20 φορές λιγότερο συνηθισμένα από εκείνα για την ανάπτυξη DELTA επικοινωνίας. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα επείγον χάσμα που πρέπει να καλυφθεί για να ανταποκρίνεται επαρκώς στο κύμα ανεργίας που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19. 

Συγκεκριμένες ενέργειες που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τη σχετική εκπαίδευση ενηλίκων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

  • Δημιουργία ενός φορέα συγκέντρωσης προγραμμάτων κατάρτισης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για να προσελκύσει ενήλικες μαθητές και να ενθαρρύνει τη δια βίου μάθηση. Οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν τους χρήστες σχετικά με το εάν πρέπει να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ή να επανεκπαιδευτούν για ένα νέο επάγγελμα και να επιλέξουν σχετικά προγράμματα κατάρτισης. Για να αναπτυχθούν ακριβείς αλγόριθμοι, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συλλέγουν και να οργανώνουν δεδομένα σχετικά με τη ζήτηση της αγοράς εργασίας και τις δεξιότητες, καθώς και δεδομένα για προγράμματα κατάρτισης. Στα καταγεγραμμένα προγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνονται εκείνα που διδάσκουν DELTA που σχετίζονται με αποτελέσματα που αφορούν την εργασία. Τα DELTA αυτοηγεσίας θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σημαντικά δεδομένης της σχέσης τους με την απασχόληση. 
  • Εισαγωγή ενός συστήματος πιστοποίησης που βασίζεται στις δεξιότητες. Τα προσόντα βάσει επαγγελμάτων κινδυνεύουν να ξεπεραστούν άμεσα καθώς εμφανίζονται επαγγέλματα που απαιτούν νέες δεξιότητες. Ως εκ τούτου, η διαπίστευση βάσει δεξιοτήτων μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες των εργοδοτών. Οι πάροχοι θα μπορούσαν να αναπτύξουν προγράμματα που καλύπτουν τις πρακτικές δεξιότητες και τα DELTA που απαιτούνται για την άσκηση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος, αλλά να προσθέτουν νέα στοιχεία ή να αφαιρούν τα παλιά καθώς αυτά τα επαγγέλματα εξελίσσονται. Αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης έχουν αναπτύξει αλγόριθμους ικανούς να εντοπίζουν και να ενημερώνουν τα σύνολα δεξιοτήτων που απαιτούνται για διαφορετικά επαγγέλματα. Οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να τους προσαρμόσουν για να ενεργοποιήσουν ένα δυναμικό σύστημα πιστοποίησης βασισμένο σε δεξιότητες. 
  • Μηχανισμοί χρηματοδότησης που ενθαρρύνουν μεγαλύτερη εστίαση στα DELTA. Ορισμένες κυβερνήσεις χορηγούν επιχορηγήσεις δια βίου μάθησης στους πολίτες τους, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν σε προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο ενός εθνικού συστήματος συγκέντρωσης. Για να βοηθήσουν τους πολίτες να εξοπλιστούν για τον μελλοντικό κόσμο της εργασίας, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να διοχετεύσουν κεφάλαια προς προγράμματα που περιλαμβάνουν τα DELTA που σχετίζονται με την απασχόληση. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να προσφερθούν στους εκπαιδευόμενους κουπόνια δαπανών για συγκεκριμένα προγράμματα μόνο, ενώ η χρηματοδότηση σε παρόχους προγραμμάτων θα μπορούσε να εξαρτάται από τα αποτελέσματα της απασχόλησης ή την παροχή εκπαιδευτικών ενοτήτων που περιλαμβάνουν ορισμένα DELTA.

Διασφάλιση οικονομικής προσιτότητας της δια βίου εκπαίδευσης 

Τα περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά δεν είναι όλες υψηλής ποιότητας και η νηπιακή εκπαίδευση για τους πολύ νέους – η καλύτερη ηλικία για να αναπτύξουν ορισμένες νοοτροπίες και συμπεριφορές – δεν είναι οικονομικά προσιτή για τους περισσότερους ανθρώπους στις περισσότερες χώρες. Επιπλέον, πολύ λίγες χώρες έχουν διαμορφώσει ένα σύστημα που να παρέχει οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση ενηλίκων. 

Ως εκ τούτου, ακριβώς όπως η Βιομηχανική Επανάσταση τον 19ο αιώνα οδήγησε σε επέκταση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, η σημερινή τεχνολογική επανάσταση θα πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω επέκταση για να εξασφαλίσει καθολική, υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτή πρόσβαση στην εκπαίδευση από την πρώιμη παιδική ηλικία έως τη συνταξιοδότηση και να διασφαλίσει ότι τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν DELTAs που θα κάνουν τις δεξιότητες των πολιτών διαχρονικές για τον κόσμο της εργασίας.