5 βήματα για να διατηρήσετε την συμμετοχή των μαθητών σε υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μάθησης μέσω Project

Η συνεκτίμηση των ενδιαφερόντων των μαθητών κατά το σχεδιασμό της διαδικασίας μάθησης με βάση project βοηθά να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν αφοσιωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ενότητας.

Ως καθηγητής μάθησης με βάση το έργο/project (PBL), πάντα έψαχνα για πιο αποδοτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους για να κρατήσω τους μαθητές μου να ασχοληθούν με το περιεχόμενο από την αρχή μέχρι το τέλος των έργων. Δεν είναι μυστικό ότι η πρόκληση και η διατήρηση της εμπλοκής των μαθητών αποτελεί μείζον ζήτημα.

Το δύσκολο κομμάτι είναι διττό: (1) ο σχεδιασμός ενός project που επιτρέπει σε κάθε μαθητή της τάξης να δει τα ενδιαφέροντά του να αντικατοπτρίζονται στο πρόγραμμα σπουδών και (2) η εφαρμογή μιας απλής διαδικασίας στην οποία κάθε μαθητής μπορεί να δει με σαφήνεια να πλοηγείται.

Όλοι γνωρίζουμε ότι οι μαθητές μας δεν σκέφτονται πάντα με τον ίδιο τρόπο ή δεν μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα. Γι’ αυτό ενθαρρύνω τους εκπαιδευτικούς να δώσουν χώρο για τουλάχιστον ένα πρόγραμμα ενδιαφερόντων (ανά εξάμηνο για δύο έως τρεις εβδομάδες το πολύ), επιτρέποντας στους μαθητές να εμβαθύνουν σε ένα θέμα της επιλογής τους. Μια διαδικασία πέντε βημάτων που εξισορροπεί την αυστηρότητα με την εμπλοκή μπορεί να εξομαλύνει το δρόμο.

Για παράδειγμα, οι μαθητές που ενδιαφέρονται για το τοπικό τους περιβάλλον μπορεί να εμπλακούν σε εργασίες που διερευνούν τα αίτια ενός προβλήματος και να συνεργαστούν με άλλους για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων (π.χ. αποκατάσταση γης ή διατήρηση οικοτόπων). Ομοίως, τα παιδιά που ενδιαφέρονται για τα παιχνίδια, τη μουσική, τις τέχνες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή έναν κοινωνικό σκοπό μπορούν επίσης να ασχοληθούν με το περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει μέσω μιας διαδικασίας που τους ωθεί να βελτιώσουν τις συνθήκες για τους ίδιους και τους άλλους.

Ακολουθεί μια διαδικασία εμπλοκής πέντε βημάτων και ένας σχεδιασμός που οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να καταγράψουν σχετικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια των έργων.

 

Ενημερωθείτε για τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ρομποτικής και τις λύσεις
της
O3 Out of the Ordinary.

5 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΟ PBL

Βήμα 1: Ξεκινήστε με ένα συναρπαστικό μήνυμα. Ένα συναρπαστικό μήνυμα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένο για να κεντρίσει το ενδιαφέρον και τη δέσμευση των μαθητών στην αρχή των έργων και να παράγει τα ακόλουθα παραδοτέα:

 1. Δημιουργήστε σύνδεση(-εις) μεταξύ των μαθητών και της εργασίας που θα κάνουν. Η παρουσίαση ενός προσκεκλημένου ομιλητή, των δεδομένων αντίκτυπου, των στατιστικών στοιχείων και η εξερεύνηση του θέματος που τους ενδιαφέρει εξυπηρετεί καλά το σκοπό αυτό.
 2. Ξεδιαλύνετε το ερώτημα οδήγησης (DQ). Τα DQ υπενθυμίζουν στους μαθητές τι επιδιώκουν να επιτύχουν στο έργο. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αφιερώσουν λίγο χρόνο για να τους βοηθήσουν να ξεδιπλώσουν τι σημαίνει το DQ και τι επιδιώκουν να επιτύχουν απαντώντας σε αυτό. Για παράδειγμα: Πώς μπορούμε, ως ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη, να αναπτύξουμε μια λύση με τεχνητή νοημοσύνη που να ανταποκρίνεται στις μοναδικές ανάγκες ενός πελάτη ή πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τα πολυμέσα για να παρουσιάσουμε το ρόλο της φωτοσύνθεσης στην υγεία των φυτών; Τα παιδιά μπορούν να βοηθήσουν στη σύνταξη των δικών τους ερωτήσεων DQ με αυτά τα βοηθήματα: Πώς, ως _____, δημιουργούμε _____ για _____; Πώς μπορούμε, ως _____, να σχεδιάσουμε _____ για το _____;
 3. Δημιουργήστε ένα σύνολο ερωτήσεων που δημιουργούνται από τους μαθητές. Συνήθως, οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν σύνολα βασικών ερωτήσεων για να απαντήσουν οι μαθητές στα σχέδια της ενότητάς τους – στην PBL, οι μαθητές δημιουργούν έναν κατάλογο ερωτήσεων που θέλουν να απαντήσουν.
 4. Σχηματίστε ομάδες. Οι ομαδικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται με δομή και σκοπό, ώστε να προετοιμάζονται οι μαθητές για επιτυχή συνεργασία.

Βήμα 2: Εξερευνήστε τη βασική έννοια(-ες). Σε αυτό το βήμα, οι μαθητές πρέπει να είναι ξεκάθαροι σχετικά με την έννοια (ή τις έννοιες) στο πλαίσιο του επιλεγμένου θέματος που θα εξερευνήσουν – βοηθάει όταν τους περιγράφονται τα βήματα της εξερεύνησης.

Η εξερεύνηση σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει την κατανόηση των προβλημάτων. Οι μαθητές θα ασχοληθούν με τη δημιουργία μιας ή περισσότερων λύσεων σε τουλάχιστον ένα από αυτά τα προβλήματα αργότερα στο βήμα 4. Ακολουθεί μια απλή διαδικασία διερεύνησης σε δύο βήματα, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν οι μαθητές.

Προσδιορίστε τις κύριες έννοιες στην ερώτηση DQ επιλέγοντας ουσιαστικά που είναι απαραίτητα για την έννοια και την απάντηση της ερώτησης (π.χ. φωτοσύνθεση, λύση που τροφοδοτείται από ΑΙ).

Μάθετε τις κύριες έννοιες μέσα και έξω και τα προβλήματα που βοηθούν στην επίλυση. Επίσης, εντοπίστε τους παράγοντες που μπορεί να εμποδίσουν την επιτυχία. Με δεδομένη τη νέα γνώση τους για την έννοια, οι μαθητές μπορούν στη συνέχεια να εντοπίσουν ένα πρόβλημα ή μια οντότητα που χρειάζεται βοήθεια. 

Βήμα 3: Μάθετε από έναν εμπειρογνώμονα. Τώρα που οι μαθητές γνωρίζουν το πρόβλημα που θέλουν να λύσουν, μπορούν να μάθουν από ειδικούς στον τομέα. Οι μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν εντοπίζοντας εμπειρογνώμονες από την τοπική τους κοινότητα που συνδέονται με οργανισμούς ή επιχειρήσεις που ασχολούνται με την επίλυση παρόμοιων προβλημάτων. Αφού εντοπίσουν τις πιθανές προοπτικές, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ελέγξουν τις επιλογές τους, στη συνέχεια να κάνουν την αρχική επαφή με τους εμπειρογνώμονες και να τους προσκαλέσουν στην τάξη. H ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι μια εξαιρετική επιλογή εάν η εύρεση τοπικών εμπειρογνωμόνων αποδειχθεί δύσκολη.

Βήμα 4: Αναπτύξτε μια λύση που έχει σημασία. Με τη βοήθεια των εμπειρογνωμόνων, οι μαθητές μπορούν τώρα να αρχίσουν να επινοούν λύσεις για το πρόβλημα που θέλουν να λύσουν. Είναι σημαντικό να ενισχύσετε σε αυτό το βήμα ότι οι λύσεις τους πρέπει να έχουν σημασία για τους ίδιους και, επομένως, για άλλους που θέλουν να πετύχουν κάτι παρόμοιο. 

Η αξιοποίηση των γνώσεων των εμπειρογνωμόνων εξοικειώνει τους μαθητές στα συστήματα, τα εργαλεία και τα πλαίσια που χρησιμοποιούν στη δουλειά τους. Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν ότι κάποιος άλλος θα πρέπει να εμπνευστεί από τις λύσεις τους και να είναι σε θέση να τις αναπαράγει.

Παραδείγματα για το πώς να κάνουν τις λύσεις τους προσιτές σε άλλους μπορεί να έρθουν στο προϊόν που δημιουργούν – όπως βίντεο με οδηγίες χρήσης, βήμα προς βήμα οδηγίες και να κάνουν τη λύση σημαντική μέσω μιας πρόσκλησης προς δράση (CTA). Ένα CTA μπορεί να στηρίζει μια ομιλία ή ένα γραπτό κείμενο ή να εμπεριέχεται σε ένα σύνθημα που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση για ένα πρόβλημα ή ένα σημαντικό σκοπό. Ορισμένα παραδείγματα λύσεων που μπορούν να αναπτύξουν τα παιδιά και να σχεδιάσουν για άλλους μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Περιγραφή της διαδικασίας κώδικα κατά την ανάπτυξη εφαρμογών
 • Δημιουργία σχεδίων γευμάτων και προγραμμάτων προπόνησης
 • Πρόσκληση άλλων για ανακύκλωση
 • Μείωση του ψηφιακού αποτυπώματος
 • Χρήση της τεχνολογίας blockchain
 • Διεξαγωγή σύνθεσης τραγουδιών
 • Παίζοντας ένα όργανο
 • Σχεδιασμό ενός ρούχου
 • Ανάπτυξη εκστρατείας μάρκετινγκ

Βήμα 5: Εξηγήστε δημόσια τη λύση. Σε αυτό το βήμα, ήρθε πλέον η ώρα οι μαθητές να μεταδώσουν ένα μήνυμα σε ένα αυθεντικό ακροατήριο εξηγώντας τις λύσεις τους μέσω ενός δημόσιου προϊόντος. Το δημόσιο προϊόν είναι η κορυφαία εκδήλωση στο τέλος ενός έργου που χρησιμεύει ως ευκαιρία για τους μαθητές να παρουσιάσουν τη μάθησή τους.

Οι λύσεις πρέπει να έχουν σημασία για άλλους, γι’ αυτό επιλέξτε προσεκτικά το κοινό – όπως μέλη της κοινότητας, άλλους νέους (συμμαθητές, φοιτητές κ.λπ.), ειδικούς του κλάδου, τοπικούς πολιτικούς, γονείς και διευθυντές σχολείων και περιφερειών. Αυτό το βήμα είναι ένα ισχυρό αποκορύφωμα της διαδικασίας εμπλοκής στην PBL, επειδή οι μαθητές παρακινούνται να βάλουν τον καλύτερο εαυτό τους στην εργασία που ξέρουν ότι θα δουν και άλλοι και, το σημαντικότερο, θα επωφεληθούν από αυτήν.

Το σημαντικό για τους μαθητές σας είναι να σκεφτούν σκόπιμα τι θέλουν να μοιραστούν σχετικά με τη μάθησή τους, ώστε το κοινό να το κατανοήσει και να το εισπράξει σωστά.

Δωρεάν Συμβουλευτική

Κλείστε ραντεβού για να μάθετε περισσότερα για την Εκπαιδευτική Ρομποτική και το STEAM εδώ!