Και οι δύο εφαρμογές είναι διαθέσιμες στα app stores της Apple και της Google.

Οι εφαρμογές LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 & LEGO® Education WeDo 2.0 είναι διαθέσιμες στα app stores της Apple και της Google και θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες για λήψη τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο του 2024.

Υποστηρίζουμε την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη αξία των προϊόντων μας και υποστηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς που προσφέρουν πρακτικές μαθησιακές εμπειρίες στους μαθητές τους.

Η υποστήριξη για τα προϊόντα που αποσύρθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, είναι επίσης διαθέσιμη στα παρακάτω links

Πρόσθετη τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη εδώ.

Δωρεάν Συμβουλευτική

Κλείστε ραντεβού για να μάθετε περισσότερα για την Εκπαιδευτική Ρομποτική και το STEAM εδώ!