Κλειδιά για επιτυχημένη επαγγελματική μάθηση

Κλειδιά για επιτυχημένη επαγγελματική μάθηση

 

Για να λειτουργήσει η επαγγελματική μάθηση, πρέπει να είναι σχετική, έγκαιρη, εξατομικευμένη, ευέλικτη, πολυτροπική και κοινωνικά συνδεδεμένη.

 

Δύο χρόνια μετά την έναρξη μιας παγκόσμιας πανδημίας, οι εκπαιδευτικοί είναι εξαντλημένοι και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις. Ενώ η επαγγελματική μάθηση μπορεί να προσφέρει βοήθεια, πολλοί εκπαιδευτικοί τη θεωρούν επίσης ως άλλη μια αφαίμαξη πολύτιμου χρόνου. Καθώς οι ηγέτες σχεδιάζουν για την επερχόμενη σχολική χρονιά, τι μπορούν να κάνουν για να παρέχουν αποτελεσματικά και αποδοτικά στους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες επαγγελματικής μάθησης;

 

Οι καλά σχεδιασμένες εξατομικευμένες ευκαιρίες επαγγελματικής μάθησης μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ανάπτυξη των μαθητών, εάν είναι ευθυγραμμισμένες με πέντε βασικούς ερευνητικούς παράγοντες:

 

  1. Το περιεχόμενο είναι σχετικό, χρήσιμο και επίκαιρο.
  2. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την εξουσία και την αυτονομία όσον αφορά το πότε, πώς και με τι επιλέγουν να ασχοληθούν.
  3. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν χρόνο για πρακτική εξάσκηση, αναστοχασμό και προσαρμογή για σημαντικές χρονικές περιόδους.
  4. Οι διευκολυντές προωθούν την κοινωνική σύνδεση και την ενεργό μάθηση.
  5. Η εμπειρία βασίζεται σε ένα ποιοτικό πρόγραμμα που επιτρέπει και υποστηρίζει την εμπλοκή τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης.

 

Ενημερωθείτε για τα σεμινάρια και πακέτα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και STEAM από την O3 Out of the Ordinary 

 

ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Σχετικό, χρήσιμο και έγκαιρο περιεχόμενο: Η επαγγελματική ανάπτυξη πρέπει να επικεντρώνεται σε αυθεντικό, συναφές περιεχόμενο που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν τις πιο πιεστικές ανάγκες των μαθητών τους. Πριν από τον προσδιορισμό των θεμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης, οι επικεφαλής των περιφερειών θα πρέπει να αξιολογήσουν την τρέχουσα κατάσταση των μαθητών τους όσον αφορά τις ακαδημαϊκές και κοινωνικές τους ανάγκες. Με την προσεκτική εξέταση των δεδομένων, οι περιφέρειες μπορούν να εντοπίσουν πιθανούς τομείς για επαγγελματική ανάπτυξη. Ο συνδυασμός αυτών των πληροφοριών με τις γνώσεις των εκπαιδευτικών και του προσωπικού θα βοηθήσει περαιτέρω στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.

 

Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν το περιεχόμενο, το πρόγραμμα σπουδών και τα εργαλεία που μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα, που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες και που υποστηρίζουν τη μάθησή τους ως επαγγελματίες. Αντί για μια προσέγγιση που ταιριάζει σε όλους, οι περιφέρειες πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα δημογραφικά στοιχεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών τους. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί που είναι νέοι στον τομέα μπορεί να χρειάζονται θεμελιώδη υποστήριξη, ενώ οι έμπειροι επαγγελματίες θα επωφεληθούν από ποιοτικές ευκαιρίες μάθησης για να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους ως επαγγελματίες.

 

Αντιπροσώπευση και αυτονομία: Οι εκπαιδευτικοί -όπως και οι μαθητές- επιθυμούν αυτονομία όσον αφορά το πότε, πώς, πού και τι επιλέγουν να μάθουν. Όταν η επαγγελματική ανάπτυξη είναι εθελοντική και σχεδιασμένη ώστε να ταιριάζει στο πρόγραμμά τους, οι εκπαιδευτικοί συχνά παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης και ικανοποίησης.

 

Στην πρόσφατη εργασία μας με την ενοποιημένη σχολική περιφέρεια Lindsay στην Καλιφόρνια, διαπιστώσαμε ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούσαν ασύγχρονες επιλογές επαγγελματικής μάθησης λόγω της δυνατότητας να προσαρμόζουν το χρονοδιάγραμμα της εργασίας. Ακούσαμε επανειλημμένα ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν σε θέση να συμμετέχουν επειδή μπορούσαν να ολοκληρώσουν τις διαδικτυακές ευκαιρίες μάθησης όταν και όπου έβρισκαν χρόνο.

 

Κύκλοι μάθησης: Τα μονοσήμαντα, μεμονωμένα εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης δεν δημιουργούν ουσιαστική αλλαγή ή υποστήριξη. Οι εκπαιδευτικοί ωφελούνται από κύκλους μάθησης, πρακτικής, προβληματισμού και προσαρμογής σε σημαντικές χρονικές περιόδους για την οικοδόμηση δεξιοτήτων. Πολλαπλές μορφές περιεχομένου (π.χ. βιβλία, βίντεο, διαλέξεις, διαδικτυακά μαθήματα) παρέχουν επίσης περισσότερες ευκαιρίες για βαθιά ενασχόληση με ένα θέμα από ό,τι μια απλή, μονοήμερη συνάντηση. Ακούσαμε επίσης από εκπαιδευτικούς, ωστόσο, ότι κάθε στοιχείο πρέπει να είναι τόσο πολύτιμο από μόνο του όσο και να ενσωματώνεται διεξοδικά στο ευρύτερο πρόγραμμα σπουδών, ώστε να είναι συνεκτικό και πολύτιμο και όχι “ένα ακόμη πράγμα που πρέπει να κάνουμε”.

 

Κοινωνική σύνδεση και ενεργός μάθηση: Όλοι αναγνωρίζουν ότι οι μαθητές επωφελούνται από την ενεργητική μάθηση και τη σύνδεση με τους συνομηλίκους τους, αλλά όταν πρόκειται για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, αυτό το στοιχείο συχνά παραμελείται. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται την ευκαιρία να μαθαίνουν μαζί με τους συναδέλφους τους, οπότε η επαγγελματική μάθηση θα πρέπει να ενσωματώνει κοινωνικές συνδέσεις και ενεργητική μάθηση για την εμβάθυνση της κατανόησης.

 

Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν βαθιά τις στιγμές που έχουν την ευκαιρία και τον χώρο να επιλύουν προβλήματα, να σχεδιάζουν και να συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στην εφαρμογή ή τους τρόπους προσαρμογής του περιεχομένου στους μαθητές τους και στο πλαίσιο. Η στρατηγική εστίαση στη δημιουργία κοινότητας και στην ενεργό μάθηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιγραμμική επαγγελματική μάθηση, η οποία διαφορετικά μπορεί να μοιάζει απομονωτική ή να στερείται δέσμευσης.

 

Ποιοτικό, ενισχυμένο πρόγραμμα: Η επαγγελματική ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε ένα ποιοτικό πρόγραμμα που επιτρέπει και υποστηρίζει την εμπλοκή. Τα τεχνολογικά στοιχεία θα πρέπει να είναι εύκολα πλοηγήσιμα και να έχουν διαισθητικό περιβάλλον εργασίας, ώστε να ενισχύουν -και όχι να μειώνουν- την εμπειρία. Ιδανικά, η επαγγελματική ανάπτυξη θα πρέπει να χρησιμοποιεί την ίδια πλατφόρμα ή τα ίδια εργαλεία που οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν καθημερινά στις τάξεις τους. Αυτό επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να έχουν ένα μαθησιακό περιβάλλον παρόμοιο με αυτό των μαθητών τους. Ο ρητός αναστοχασμός μπορεί επίσης να φέρει στην επιφάνεια ιδέες σχετικά με το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία για τους μαθητές τους στο μέλλον.

 

Εξατομικευμένη, ευέλικτη και πολυτροπική: Η ανάγκη για επαγγελματική μάθηση δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη, καθώς οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ανταποκριθούν στις μοναδικές ανάγκες των μαθητών τους. Ωστόσο, αντί για την παραδοσιακή, μονοσήμαντη επαγγελματική μάθηση, διαπιστώσαμε μέσω της βιβλιογραφίας και των δικών μας παρατηρήσεων ότι τα επιτυχημένα προγράμματα είναι εξατομικευμένα, ευέλικτα και πολυτροπικά.

 

Καθώς οι περιφέρειες σχεδιάζουν μια νέα χρονιά επαγγελματικής μάθησης, τις ενθαρρύνουμε να ενσωματώσουν αυτούς τους ποιοτικούς μοχλούς ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των εκπαιδευτικών τους.

Κλείστε ραντεβού για να μάθετε περισσότερα

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού με έναν LEGO Education Expert για να μάθετε περισσότερα για την Εκπαιδευτική Ρομποτική και το STEAM.