Συνδεόμαστε με τον πραγματικό κόσμο μέσω της εκμάθησης STEM

Δημιουργήστε μια ισχυρή βάση για την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης και των δεξιοτήτων μηχανικής εντός ή μετά το ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα με το FIRST® LEGO® League Explore Class Pack ή School Pack.

Το FIRST® Class Pack παρέχει το πλαίσιο για τους εκπαιδευτικούς να καθοδηγήσουν τους μαθητές τους μέσα σε 12 συνεδρίες. Τα παιδιά, χρησιμοποιούν τα Εγχειρίδια Μηχανικής για να εξερευνήσουν τις βασικές αρχές της μηχανικής μέσα από ένα πραγματικό πρόβλημα, να μάθουν να σχεδιάζουν και να κωδικοποιούν και να δημιουργούν μοναδικές λύσεις σε μια μακέτα με τουβλάκια LEGO®. Η μακέτα αποκτά κίνηση με το LEGO® Education WeDo 2.0.

Οι πόροι που διατίθενται στους εκπαιδευτικούς, περιλαμβάνουν επιλογές και παραλλαγές,για να προσαρμόσετε τις δραστηριότητες και να επεκτείνετε τη μάθηση πέρα ​​από τις 10 συνεδρίες, χρησιμοποιώντας το υλικό υποστήριξης της FIRST και LEGO Education.

Για να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και αναπτύσσουν δεξιότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία τους, το FIRST LEGO League Explore Learning Progression μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την επικύρωση ή την αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών.

 

Φέρτε την εμπειρία του FIRST LEGO League Explore στους μαθητές σας

Οι επιλογές Class Pack και School Pack περιλαμβάνουν ψηφιακή πρόσβαση σε υλικό μέσω του Thinkscape της FIRST.

Για το θέμα της σεζόν ρομποτικής 2020-2021, FIRST® GAME CHANGERSSM, powered by Star Wars: Force for Change, θα προχωρήσουμε στον κόσμο του αθλητισμού, του παιχνιδιού και της φυσικής κατάστασης – κίνηση, συνεργασία, αθλητισμός και διασκέδαση.

Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να παίξουμε γύρω μας. Στη φετινή πρόκληση FIRST LEGO League Explore, PLAYMAKERS, οι μαθητές θα εξερευνήσουν τις δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε σε όλους τους διαφορετικούς χώρους και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα παιχνίδια και οι δραστηριότητές μας είναι διασκεδαστικά και προσβάσιμα για όλους τους εμπλεκόμενους.

Class Pack και School Pack περιλαμβάνουν:

 • Οδηγός φεστιβάλ Class Pack: Αυτός ο ψηφιακός οδηγός παρέχει οδηγίες, συμβουλές διαχείρισης και βέλτιστες πρακτικές για τον τρόπο υλοποίησης του FIRST LEGO League Explore στην τάξη και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης του δικού σας φεστιβάλ στην τάξη ή στο σχολείο σας.
 • Οδηγός Συναντήσεων Ομάδας:  Αυτός ο περιεκτικός οδηγός παρέχει στους εκπαιδευτικούς καθοδήγηση και σχέδια μαθήματος σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής 12 συνεδριών και την προετοιμασία για την τελική γιορτή. Περιλαμβάνει: συμβουλές, καθοδηγητικές ερωτήσεις, καθοδήγηση για το διαμοιρασμό των αρμοδιοτήτων, και οδηγίες για το συμάζεμα του εξοπλισμού . >Δείτε ένα δείγμα
 • Εγχειρίδιο Μηχανικής:Αυτά τα βιβλία εργασίας των μαθητών χρησιμοποιούνται για την καταγραφή ιδεών, σημειώσεων και σκίτσων. Παρέχουν μια καθοδηγούμενη εμπειρία 12 συνεδριών και περιλαμβάνουν εισαγωγικές δραστηριότητες, προκλήσεις και συμπεράσματα για το διαμοιρασμό όσων έμαθαν και πέτυχαν οι ομάδες. > Δείτε ένα δείγμα.
 • Σετ PLAYMAKERS Explore : Περιλαμβάνει 700+ στοιχεία LEGO® που θα τους βοηθήσουν να ζωντανέψουν τις ιδέες τους με το LEGO®Education WeDo 2.0. 

Βασικά στοιχεία προγράμματος 

(δεν περιλαμβάνονται στο Class Pack)

LEGO Education WeDo. 2.0 Core Set  

Το επαναχρησιμοποιήσιμο LEGO Education WeDo 2.0 Core Set είναι μια πρακτική λύση STEM που συνδυάζει το LEGO brick, ένα λογισμικό φιλικό για χρήση στην τάξη, Project που εμπλέκουν ενεργά και μια προσέγγιση που βασίζεται στην ανακάλυψη. Σχεδιασμένο με γνώμονα τη συνεργασία, κάθε Core Set υποστηρίζει την εισαγωγή των μαθητών σε υπολογιστικές αρχές και αρχές μηχανικής με διασκεδαστικό και ελκυστικό τρόπο. 

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία των μαθητών, συνιστούμε να έχετε τουλάχιστον μία ηλεκτρονική συσκευή με δυνατότητα Bluetooth (υπολογιστή / tablet) ανά τέσσερις μαθητές.

Προσαρμογές προτύπων

Το FIRST LEGO League EXPLORE σε συμφωνία με τα παρακάτω εκπαιδευτικά πρότυπα:

 • 21st Century Skills
 • Common Core State Standards Alignment (ELA; Math)
 • Computer Science Teachers Association (CSTA)
 • International Society for Technology Education (ISTE)
 • Next Generation Science Standards (NGSS)
 • Social and Emotional Learning Standards (SEL)
 • Standards for Technological Literacy (ITEEA)