Επιστήμη Που Δε Βλέπουμε

Δημοτικό

Ενδιάμεσο / Προχωρημένο

STEAM, Επιστήμη

Αυτή η ενότητα εισάγει τους μαθητές στην Φυσική, την επιστήμη του Διαστήματος και των βαρυτικών δυνάμεων της Γης. Θα ανακαλύψουν πώς η υλη δημιουργείται από εξαιρετικά μικρά σωματίδια, αδύνατο να τα δούμε με γυμνό μάτι! Θα μάθουν για τις βαρυτικές δυνάμεις που ασκούνται στην Γη, θα εξετάσουν το “γιατί” πίσω από τον διαφορετικό αριθμό ωρών μέρας και νύχτας κατά την διάρκεια του έτους, και θα ερευνήσουν τρόπους για να προσπαθήσουν να προστατέψουν το περιβάλλον του πλανήτη, χρησιμοποιώντας την επιστήμη. Τέλος, θα φτιάξουν ένα μοντέλο που θα φανερώνει ότι η ενέργεια στις τροφές των ζώων ήταν κάποτε ενέργεια που ήρθε από το ήλιο!

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, όπως ο αυτοέλεγχος, η επιμονή, η ενσυναίσθηση, η αυτογνωσία και η ενσυνειδητότητα, δίπλα στους πρωταγωνιστές της ιστορίας.

Πριν ξεκινήσουν οι μαθητές αυτήν την ενότητα, προτείνουμε, για την υποστήριξη των κατασκευαστικών και προγραμματιστικών τους δεξιοτήτων αλλά και την προετοιμασία τους για τις προκλήσεις που θα συναντήσουν, τα ακόλουθα:

  • Συνδεθείτε στην εφαρμογή LEGO Education Spike ή εγκαταστήστε την στις ηλεκτρονικές συσκευές της τάξης.
  • Ολοκληρώστε τις εισαγωγικές δραστηριότητες (θα τις βρείτε επιλέγοντας “Έναρξη” στο μενού της εφαρμογής LEGO Education SPIKE)
  • Δοκιμάστε ένα ή περισσότερα μαθήματα της ενότητας “Περίεργες Δημιουργίες”.