Εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά: Ένας πλήρης οδηγός

Ο κόσμος του σήμερα βάλλεται από μια συνεχή πρόοδο της τεχνολογίας, που είναι πιο έντονη από κάθε άλλη χρονική περίοδο. Γι’ αυτό και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και η διεύρυνση κατανόησης του συνεχώς αυτού μεταβαλλόμενου κόσμου, είναι πλέον κάτι παραπάνω από σημαντική.

Η μάθηση είναι εν γένει μια ασταμάτητη διαδικασία, η οποία όμως για να μπορεί να καλλιεργηθεί, πρέπει να υπάρχει ένα ουσιαστικό υπόβαθρο. Η διδασκαλία των παιδιών λοιπόν, οφείλει να προσαρμοστεί στις ανάγκες του σήμερα και να ακολουθήσει τους νέους δρόμους, έχοντας ως οδηγό τον ίδιο τον άνθρωπο, δηλαδή το παιδί. Η εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά είναι ένας τέτοιος δρόμος που δίνει την ελευθερία της εξερεύνησης με έναν ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, προσανατολίζοντας και αναδεικνύοντας την έμφυτη περιέργειά τους, έτσι ώστε να μπορούν να μάθουν πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω τους και να διαπρέψουν σε αυτόν.

Στην O3 Out of the Ordinary, πρεσβεύοντας μια ανανεωμένη εκπαιδευτική διαδικασία που στόχο έχει να αναδείξει τα έμφυτα ταλέντα των μαθητών και εφαρμόζοντας καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, συλλέξαμε τις πιο σημαντικές πληροφορίες που χρειάζεται να κατανοήσετε για να εισαχθείτε στον μαγικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά. Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε βασικά θέματα, όπως:

 

  • Τι είναι η εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά
  • Πώς βοηθάει & ποια τα οφέλη της
  • Σε ποιες ηλικίες μπορεί να εφαρμοστεί
  • Πώς να την εφαρμόσετε
  • Προηγμένα πακέτα εκπαιδευτικής ρομποτικής

Τι είναι η εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά;

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένας κλάδος που έχει σχεδιαστεί για να εισάγει μαθητές πολλών ηλικιών στην ρομποτική και τον προγραμματισμό, με έναν διαδραστικό τρόπο. Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό, “ρομποτική είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος της μηχανικής και της επιστήμης, που περιλαμβάνει μηχανολογία, ηλεκτρονική μηχανική, πληροφορική, επιστήμη υπολογιστών και άλλες επιστήμες. Ασχολείται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη χρήση ρομπότ, όπως και με συστήματα υπολογιστών για τον έλεγχό τους,  την αισθητηριακή τους ανατροφοδότηση και την επεξεργασία των πληροφοριών”.

Μπορεί να ακούγεται περίπλοκο, αλλά συγκεκριμένα η εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά είναι ο πιο αποτελεσματικός και διασκεδαστικός τρόπος STEM διδασκαλίας*, που διδάσκεται εξολοκλήρου μέσω hands-on πρακτικές.

*STEM διδασκαλία: Προέρχεται από τις λέξεις Science, Technology, Engineering, Math (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) και πρόκειται για μια διδακτική φιλοσοφία που ενσωματώνει όλες αυτές τις αρχές σε ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα διδασκαλίας με πρακτικές εφαρμογές, σε αντίθεση με τις ακαδημαϊκές θεωρητικές. Η εξέλιξη του STEM είναι το STEAM, που προέρχεται από τις λέξεις Science, Technology, Engineering, Arts, Math.

Στην πράξη, τα παιδιά, αντί να μαθαίνουν «παπαγαλία» ορισμούς, έννοιες και τύπους,  διδάσκονται πολλαπλές επιστήμες μέσα από το παιχνίδι, κατανοούν την εφαρμογή αυτών των αρχών στην ζωή και την καθημερινότητα, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν τις γνωστικές και νοητικές δεξιότητες έτσι ώστε να είναι σε θέση να δίνουν τα ίδια απαντήσεις σε προβλήματα και να λύνουν τις προκλήσεις που προκύπτουν.

Πώς βοηθάει & ποια τα οφέλη της εκπαιδευτικής ρομποτικής;

Μέσα από τον διαδραστικό τρόπο μάθησης, η ρομποτική μετατρέπεται σε παιχνίδι, όπου η κατασκευή και ο μηχανισμός των ρομπότ βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν έναν από τους πιο σημαντικούς τρόπους σκέψης του σήμερα: τη συλλογική σκέψη.

Η συλλογική σκέψη είναι η ικανότητα πλήρους ανάπτυξης και ελέγχου της υπολογιστικής σκέψης, πρόκειται για το σύνολο των δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται για να λυθούν προβλήματα της καθημερινότητας της ζωής. Αυτό σημαίνει ότι για να λυθεί ένα θέμα, πρέπει πρώτα να κατανοηθεί το ίδιο το πρόβλημα και οι τρόποι επίλυσής του. Αυτός ο συλλογικός τρόπος σκέψης βοηθάει στην κατανόηση απλών, αλλά και πολύπλοκων προβλημάτων, στην επινόηση λύσεών τους μέσα από τακτικές και πράξεις, και στην ικανότητα να παρουσιαστούν κατανοητά αυτές οι λύσεις.

Ουσιαστικά, μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική τα παιδιά αναπτύσσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους, ενώ μπορούν να βελτιώσουν τη διάσπαση προσοχής τους και να ενισχύσουν τις ικανότητες ομαδικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, τα οφέλη είναι:

Μάθηση

Μέσα από αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας, μαθαίνουν έννοιες και κατανοούν φαινόμενα, που σε θεωρητικό επίπεδο δεν θα μπορούσαν να εμπεδώσουν. Πέρα από τις επιστημονικές γνώσεις που κατακτούν, οι γνωστικές τους δεξιότητες εξελίσσονται και μέσα από τα λάθη τους, τα οποία τους ωθούν να βρουν νέες λύσεις. Είναι επίσης έτσι σε θέση να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες τους και τα δυνατά τους στοιχεία, πού χρειάζονται βελτίωση και πού αριστεύουν.

Ομαδικότητα

Η ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος, η ενθάρρυνση της κοινωνικοποίησης, η συνεργασία, είναι από τα πιο σημαντικά προτερήματα που προσφέρει η εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά. Αυτό γιατί κάθε εργαλείο, project ή kit ρομποτικής απαιτεί τη συνεργασία μιας μικρής ομάδας για να μπορεί να αποδώσει, κι αυτό διότι χρειάζεται πολλαπλές δεξιότητες για να δουλέψει (αισθητήρες, μηχανική, προγραμματισμός). Τα παιδιά λοιπόν συνεργάζονται με άλλους συμμαθητές για να επιφέρουν την επιτυχία στο project τους, ενισχύοντας έτσι το ομαδικό τους πνεύμα.

Επικοινωνία

Αναπόφευκτα, μαζί με το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία, ένα ακόμα κομμάτι που αναπτύσσεται ραγδαία, είναι η επικοινωνία. Η ικανότητα δηλαδή ενός παιδιού να μπορεί να επικοινωνήσει κάποιο πρόβλημα, μία ιδέα ή μία λύση, αλλά και να κατανοήσει τις σκέψεις κάποιου συμμαθητή. Πέρα από αυτό, εξελίσσει και τη δεξιότητα να μπορεί να παρουσιάσει την εφεύρεσή του σε κάποιον άλλον ή σε κάποιο κοινό, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητά τα κατορθώματά του ή τα προβλήματά του.

Επαγγελματική ετοιμότητα (Δεξιότητες του 21ου αιώνα)

Μέσα από τη θεωρία εν δράση, τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες που θα τους είναι απαραίτητες σε όποια επαγγελματική σταδιοδρομία ακολουθήσουν. Μέσα από δοκιμές και λάθη με κατασκευές ρομποτικής, ξυπνά η επιθυμία για καινοτομία και η ικανότητα να ξεπερνούν εμπόδια για να κατορθώσουν αυτό που επιθυμούν, κατανοώντας την πηγή του προβλήματος. Αναπόφευκτα αναπτύσσεται επίσης μια ουσιώδης εξοικείωση με την τεχνολογία, που για τον 21ο αιώνα, είναι μια δεξιότητα παραπάνω από απαραίτητη. Όλα αυτά, που αποτελούν και συμβάλλουν στην επαγγελματική ετοιμότητα, σημαίνουν ότι οι μαθητές μαθαίνουν να λύνουν προβλήματα από μικρή ηλικία με τη βοήθεια της ομάδας, των ψηφιακών δεξιοτήτων και της προγενέστερης γνώσης τους. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι ουσιαστικά προετοιμάζονται για να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία και την αντίληψη ώστε να γίνουν “life long problem solvers” και να καινοτομούν. Η εκπαίδευση λοιπόν και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εφοδιάσουν το παιδί και να το προετοιμάσουν για επαγγέλματα που ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί, για τεχνολογίες που ακόμα δεν έχουν εφευρεθεί και για προβλήματα που ακόμα δεν έχουν αναδυθεί.

Ενδυνάμωση χαρακτήρα

Πέρα από τις γνώσεις και την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης, η εκπαιδευτική ρομποτική προωθεί και αναδεικνύει απαραίτητα θετικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα ενός παιδιού ή νέου. Η εξοικείωση με την τεχνολογία και τους αυτοματισμούς βοηθούν στην ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας, ενώ η επιτυχία σε μια κατασκευή ή λύση σε ένα πρόβλημα, αναπτερώνει την αυτοεκτίμησή τους. Μπορούν επίσης να αρχίσουν να αυτοαξιολογούνται βλέποντας άμεσα τα αποτελέσματα των πράξεών τους, αλλά και να βρίσκονται σε μια διαρκή προσπάθεια αυτοβελτίωσης. Τέλος, μαθαίνουν να σκέφτονται αυτόνομα και να φέρνουν εις πέρας ό,τι καταπιαστούν.

Σε ποιες ηλικίες μπορεί να εφαρμοστεί η εκπαιδευτική ρομποτική;

Η διδασκαλία εκπαιδευτικής ρομποτικής μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιών. Μάλιστα, σε όσο μικρότερη ηλικία εισαχθεί ένα παιδί σε αυτόν τον τρόπο εκπαίδευσης, τόσο το καλύτερο γι’ αυτό.

Έρευνες έχουν δείξει πως ακόμα και τα παιδιά πολύ μικρής ηλικίας μπορούν να μάθουν να προγραμματίζουν ή να κατασκευάζουν, διότι σε μικρές ηλικίες κυρίως “μαθαίνουν κάνοντας”.

Στην πράξη, τα παιδιά λαμβάνουν τα κατάλληλα εργαλεία που μπορούν να χειριστούν και δέχονται την πληροφορία που μπορούν να αντιληφθούν, ανάλογα με την ηλικία τους. Για παράδειγμα, στην προσχολική ηλικία, τα εργαλεία εκπαιδευτικής ρομποτικής χτίζουν την αυτοπεποίθησή τους και τις κοινωνικές τους δεξιότητες μέσα από απλές STEAM διδασκαλίες, ενώ στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση διατίθεται πιο προηγμένος εξοπλισμός με τον οποίο μπορούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις στους στις αρχές που εκφράζονται μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική (μαθηματικά, φυσική, βιολογία, τεχνολογία, μηχανική κλπ.).

Πώς εφαρμόζεται η εκπαιδευτική ρομποτική σε σχολεία και χώρους εκπαίδευσης;

Ο καλύτερος και πιο αποδοτικός τρόπος για να εισάγετε την εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά, είναι μέσα από εκπαιδευτικά kit ρομποτικής, κατάλληλα σχεδιασμένα για να παρέχουν τη δυνατότητα STEM μάθησης, χτίζοντας και προγραμματίζοντας κατασκευές, πάντα ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Απαραίτητη είναι φυσικά και η κατάλληλη τεχνογνωσία για τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού.

Στην O3 προωθούμε έναν ολιστικό τρόπο εκπαίδευσης, που εξαλείφει τα όρια και βοηθά στις δεξιότητες που είναι απαραίτητες στο σήμερα. Μέσα από ολοκληρωμένες λύσεις εκπαίδευσης, αναγνωρισμένα και δημοφιλή εργαλεία, και συμβουλευτική, μπορούμε να σας δείξουμε τον σίγουρο δρόμο για την πιο ποιοτική παιδεία, έτσι ώστε να καταφέρετε να ανοίξετε διάπλατα τις πόρτες της αστείρευτης γνώσης.

Επίσης, επανδρώνουμε κάθε σχολική τάξη ή χώρο μάθησης με τα απαραίτητα εργαλεία και εξοπλισμό για να μπορέσει να τελεστεί άψογα μια διδακτική ύλη εκπαιδευτικής ρομποτικής, που ξεπερνάει τα όρια ενός βαρετού και θεωρητικού μαθήματος. Διαμορφώνουμε χώρους έτσι ώστε να μετατραπούν σε κέντρα εκπαιδευτικής ρομποτικής, πλήρως εξοπλισμένα με τα απαραίτητα υλικά, καταρτισμένο προσωπικό και τεχνογνωσία λειτουργίας. 

“Χτίζουμε παιδιά με αυτοπεποίθηση, με καινοτόμα σκέψη, ετοιμάζουμε τους αυριανούς πολίτες του κόσμου.”

Μάθετε περισσότερα μέσα από ένα εξειδικευμένο σεμινάριο εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Η LEGO® Education στην εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά

Η άριστη τεχνογνωσία, η βαθιά γνώση της εκπαίδευσης και τα ανώτερης ποιότητας προϊόντα της LEGO® Education, της οποία η O3 είναι επίσημος αντιπρόσωπος, μπορούν να προσφέρουν μοναδικές και ουσιαστικές εμπειρίες μάθησης εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και χτίζουν τους πρωτοπόρους του αύριο.

 • Προσχολική ηλικία

Προετοιμάστε τα παιδιά για το σχολείο, αλλά και τη ζωή, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες, ενώ παράλληλα πυροδοτήστε το συναρπαστικό STEAM ταξίδι. Οι λύσεις και τα πακέτα ρομποτικής, εμπνέουν την έμφυτη περιέργεια των παιδιών και ενθαρρύνουν τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι. Τα πιο ιδανικά σετ για προσχολική ηλικία είναι:

LEGO® Education STEAM Park 

Πυροδοτήστε την περιέργεια και την επιθυμία για δημιουργία κι εξερεύνηση σε έναν κόσμο πρώιμης επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής, τέχνης και μαθηματικών (STEAM), μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι. Με ατελείωτες δυνατότητες για κατασκευές, με το LEGO® Education STEAM Park θα ανακαλύψουν δυναμικές κινούμενες βόλτες και διασκεδαστικά παιχνίδια μέσα από ειδικά τουβλάκια LEGO®. 

LEGO® Education Coding Express

Μικρά παιδιά μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι τις έννοιες της αλληλουχίας, της επανάληψης, της κωδικοποίησης και τον δεσμό αιτίας κι αποτελέσματος, μέσα από ένα τρενάκι του Coding Express που κάθε παιδί μπορεί να το προγραμματίσει για ό,τι θέλει: να σταματήσει, να αλλάξει κατεύθυνση, να πατήσει την κόρνα και πολλά ακόμα

 • Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Βρείτε κατάλληλα σχεδιασμένα και ιδανικά kit εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευσης και δώστε τους την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην υπολογιστική σκέψη. Οι δύο πιο δημοφιλείς επιλογές:

LEGO® Education WeDo 2.0 Core Set

Το LEGO® Education WeDo 2.0 Core Set πρόκειται για μια βραβευμένη ολοκληρωμένη λύση, βασισμένη στα πιο σύγχρονα επιστημονικά πρότυπα και προορισμένη να ενισχύσει την περιέργεια και τις δεξιότητες κάθε παιδιού. Το σετ περιλαμβάνει κάδο αποθήκευσης μαζί με δίσκους διαλογής, ετικέτες, εγκέφαλο (Smarthub), μεσαίο κινητήρα, αισθητήρα κίνησης, αισθητήρα κλίσης και επιπλέον υλικά αρκετά για δύο μαθητές. 

Ρωτήστε μας για το πώς να αξιοποιήσετε τον ήδη υπάρχων εξοπλισμό σας.  

LEGO® Education BricQ Motion Essential Set

Μια συναρπαστική εισαγωγή στο STEAM με hands-on λύσεις κι εφαρμογές, που ενθαρρύνει τους μαθητές να δουν εν δράσει τις περίπλοκες έννοιες της φυσικής. Με αυτό το BricQ Motion Essential σετ, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την ανάλυση δεδομένων, με αρχές μηχανικής και επικοινωνίας, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και το ομαδικό πνεύμα.

LEGO® Education SPIKE Essential

Το SPIKE™ Essential είναι μια εξελιγμένη hands-on λύση εκπαιδευτικής ρομποτικής, σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω, που χρησιμοποιεί minifigures από πολυδιάστατους χαρακτήρες και εξοπλισμό για να δημιουργηθούν προγράμματα διδασκαλίας που καλύπτουν αρχές της επιστήμης, της μηχανικής, του προγραμματισμού και της επιστήμης των υπολογιστών, αλλά και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην εκπαίδευση της γλώσσας και των μαθηματικών.

Αν έχετε κι άλλες απορίες για την ολοκαίνουργια αυτή λύση, βρείτε απαντήσεις σε 10 FAQs για το LEGO® Education SPIKE™ Essential.

LEGO® Education SPIKE™ Prime

Συνδυάζοντας όλα τα LEGO® στοιχεία με εύχρηστο hardware και μια διαισθητική γλώσσα προγραμματισμού, το LEGO Education SPIKE™ Prime χτίζει την ιδανική αυτοπεποίθηση για μια STEAM διδασκαλία σε μαθητές γυμνασίου που καταφέρνουν να επιλύουν περίπλοκα προβλήματα, ανεξάρτητα από το μαθησιακό τους επίπεδο.

LEGO® Education BricQ Motion Prime

Το ενδιαφέρον των μαθητών αναζωπυρώνεται με το LEGO® Education BricQ Motion Prime καθώς πειραματίζονται με δυνάμεις, κίνηση και αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο του αθλητισμού. Αυτό το σετ προσφέρει εύκολες hands-on εμπειρίες μάθησης μέσα από STEAM διδασκαλίες.

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Core Set

Μια πρακτική και πολυθεματική STEM λύση που ελκύει τους μαθητές με μέσα για σχεδιασμό, δημιουργία και προγραμματισμό, έτσι ώστε να κατασκευάσουν τις δημιουργίες τους και να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η συνεργασία και η επικοινωνία. Τα αναβαθμισμένα πακέτα Mindstorms EV3 περιλαμβάνουν πλήρη υποστήριξη των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου του διδακτικού υλικού STEM και υπολογιστών, καθώς και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα eLearning.

Ρωτήστε μας για το πώς να αξιοποιήσετε τον ήδη υπάρχων εξοπλισμό σας.

Αν θέλετε κι εσείς να ενσωματώσετε την εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά, κλείστε online σεμινάρια που θα σας βοηθήσουν να εισάγετε έναν αποτελεσματικό τρόπο διδασκαλίας της ρομποτικής, μαζί με τα ανώτερα και παγκοσμίως αναγνωρισμένα εργαλεία της LEGO®.

Δωρεάν Συμβουλευτική

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού με έναν LEGO Education Expert και βρείτε STEAM λύσεις
με τα πιο εξελιγμένα και παγκοσμίως αγαπημένα LEGO σετ!