Η σημασία της δημιουργίας σχέσεων στην τάξη

Η δημιουργία και η διατήρηση μιας ισχυρής αίσθησης κοινότητας στην τάξη είναι απαραίτητη για την προώθηση θετικών σχέσεων, δέσμευσης και μάθησης. Ωστόσο, η δημιουργία και η διατήρηση μιας κοινότητας απαιτεί προσπάθεια και προθυμία από τους εκπαιδευτικούς. Στις συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς, τόνισαν τη σημασία της δημιουργίας σχέσεων και της φωνής και επιλογής των μαθητών.

Ενημερωθείτε για τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ρομποτικής και τις λύσεις
της
O3 Out of the Ordinary.

Ακολουθούν έξι τρόποι για τη δημιουργία και τη διατήρηση της κοινότητας στην τάξη:

  • Ξεκινήστε με δραστηριότητες που σπάνε τον πάγο και δημιουργούν ομάδες. Ξεκινήστε κάθε σχολική χρονιά ή εξάμηνο με δραστηριότητες που σπάνε τον πάγο και δημιουργούν ομάδες, οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές να γνωριστούν μεταξύ τους και να οικοδομήσουν σχέσεις. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι απλές, όπως το να μοιράζονται ενδιαφέροντα στοιχεία για τον εαυτό τους ή να παίζουν παιχνίδια που απαιτούν συνεργασία και επικοινωνία.
  • Δημιουργήστε ένα ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακό περιβάλλον. Καθιερώστε κανόνες στην τάξη που δίνουν έμφαση στο σεβασμό, τη συμπερίληψη και την ενσυναίσθηση. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να μοιράζονται ανοιχτά τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους και υποδείξτε την ενεργητική ακρόαση και τη θετική επικοινωνία. Αντιμετωπίστε άμεσα και αποφασιστικά κάθε περίπτωση εκφοβισμού ή αποκλεισμού.
  • Ενσωματώστε τη φωνή και την επιλογή των μαθητών. Παρέχετε ευκαιρίες στους μαθητές να έχουν λόγο στο περιβάλλον της τάξης και στις μαθησιακές εμπειρίες. Επιτρέψτε στους μαθητές να επιλέγουν θέματα για έρευνα ή εργασίες στην τάξη και ενθαρρύνετέ τους να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις ρουτίνες και τις διαδικασίες της τάξης. Αυτό όχι μόνο ενισχύει την αίσθηση της ιδιοκτησίας και της ενδυνάμωσης, αλλά βοηθά επίσης τους μαθητές να αισθάνονται ότι εκτιμώνται και ακούγονται.
  • Προωθήστε τη συνεργασία και την ομαδική εργασία. Ενθαρρύνετε τη συνεργασία και την ομαδική εργασία στην τάξη, σχεδιάζοντας μαθησιακές δραστηριότητες που απαιτούν από τους μαθητές να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να μοιράζονται τις δυνάμεις τους και να συνεργάζονται για να υποστηρίζουν ο ένας τη μάθηση του άλλου.

Δωρεάν Συμβουλευτική

Κλείστε ραντεβού για να μάθετε περισσότερα για την Εκπαιδευτική Ρομποτική και το STEAM εδώ!

 

  • Αποδειχτείτε τη διαφορετικότητα. Αγκαλιάστε και αποδειχτείτε τη διαφορετικότητα στην τάξη ενσωματώνοντας πολυπολιτισμικές προοπτικές και διαφορετικές φωνές στο πρόγραμμα σπουδών. Αναδείξτε και εκτιμήστε το μοναδικό υπόβαθρο, τις εμπειρίες και τα ταλέντα κάθε μαθητή και ενθαρρύνετέ τους να μοιραστούν τις πολιτιστικές τους παραδόσεις και ιστορίες.
  • Χτίστε και διατηρείτε συνεχώς σχέσεις. Διατηρήστε τακτική επικοινωνία με τους μαθητές σας και δημιουργήστε ευκαιρίες για προσωπικές αλληλεπιδράσεις. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον καθορισμό τακτικών συναντήσεων ή απλά να αφιερώνετε χρόνο για να ακούτε και να επικοινωνείτε με τους μαθητές κατά τη διάρκεια της τάξης.

Εν κατακλείδι, η δημιουργία και η διατήρηση μιας ισχυρής αίσθησης κοινότητας στην τάξη απαιτεί προσπάθεια και πρόθεση από τους εκπαιδευτικούς. Ενσωματώνοντας αυτές τις έξι στρατηγικές – ξεκινώντας με δραστηριότητες που σπάνε τον πάγο και δημιουργούν ομάδες, δημιουργώντας ένα ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακό περιβάλλον, ενσωματώνοντας τη φωνή και τις επιλογές των μαθητών, προωθώντας τη συνεργασία και την ομαδική εργασία, τιμώντας τη διαφορετικότητα και χτίζοντας και διατηρώντας συνεχώς σχέσεις – οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση θετικών σχέσεων, δέσμευσης και μάθησης στις τάξεις τους.

Λέξεις-κλειδιά: κοινότητα, οικοδόμηση σχέσεων, δέσμευση μαθητών, θετικό μαθησιακό περιβάλλον, αλληλεπίδραση καθηγητών-μαθητών