Η Ο3 συμμετέχει στο 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM!

Η Ο3 συμμετέχει στο 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM!

Η Ο3 συμμετέχει στο 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM! O3 Out of the Ordinary: Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix Εμπνέοντας το μέλλον της εκπαίδευσης STEM: Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών μέσω του STEM και της...