Συμβουλές για την καθοδήγηση των μαθητών να σκέφτονται δημιουργικά

Συμβουλές για την καθοδήγηση των μαθητών να σκέφτονται δημιουργικά

Συμβουλές για την καθοδήγηση των μαθητών να σκέφτονται δημιουργικά Αυτές οι απλές προκλήσεις δημιουργικότητας μπορούν να ενθαρρύνουν τους μαθητές να έχουν τη νοοτροπία ενός καλλιτέχνη, ενός σχεδιαστή και ενός δημιουργού αλλαγών. Από τον Jason Blair Ζούμε σε μια εποχή...
Ενίσχυση του ενδιαφέροντος για μάθηση με εστίαση τόσο στο περιεχόμενο όσο και στις ανάγκες των μαθητών

Ενίσχυση του ενδιαφέροντος για μάθηση με εστίαση τόσο στο περιεχόμενο όσο και στις ανάγκες των μαθητών

Ενίσχυση του ενδιαφέροντος για μάθηση με εστίαση τόσο στο περιεχόμενο όσο και στις ανάγκες των μαθητών Οι παιδαγωγοί της προσχολικής ηλικίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μοντελοποίηση και τα κοινά, καθημερινά περιστατικά για να επιδείξουν τη συνεπακόλουθη σκέψη. Από...
Διδάσκοντας στα μικρά παιδιά να κατανοούν τις συνέπειες

Διδάσκοντας στα μικρά παιδιά να κατανοούν τις συνέπειες

Διδάσκοντας στα μικρά παιδιά να κατανοούν τις συνέπειες Οι παιδαγωγοί της προσχολικής ηλικίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μοντελοποίηση και τα κοινά, καθημερινά περιστατικά για να επιδείξουν τη συνεπακόλουθη σκέψη. Από τον Maurice J. Elias Οι μαθητές σας...
Δημιουργικοί τρόποι επίδειξης της μάθησης

Δημιουργικοί τρόποι επίδειξης της μάθησης

Δημιουργικοί τρόποι επίδειξης της μάθησης Η αξιολόγηση με βάση τις ικανότητες επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν δημιουργικές εκφράσεις της μάθησής τους. Από τη Stephanie Farley Οι γονείς σχηματίζουν ουρά στο γραφείο του γυμνασίου, συλλέγοντας χειροποίητα εισιτήρια...
4 τρόποι διδασκαλίας του λεξιλογίου και της αναγνωστικής κατανόησης

4 τρόποι διδασκαλίας του λεξιλογίου και της αναγνωστικής κατανόησης

4 τρόποι διδασκαλίας του λεξιλογίου και της αναγνωστικής κατανόησης Η ταυτόχρονη διδασκαλία αυτών των στρατηγικών γραμματισμού μπορεί να εμπλέξει τους μαθητές σε ενεργή επεξεργασία, βελτιώνοντας τις επιδόσεις και στους δύο τομείς. Από την Dianne Stratford Ως...
Προώθηση της αλληλοεκτίμησης στην τάξη σας

Προώθηση της αλληλοεκτίμησης στην τάξη σας

Προώθηση της αλληλοεκτίμησης στην τάξη σας Η έκφραση εκτίμησης έχει πολλά οφέλη για τους μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τους δώσουν την ελευθερία να την εκφράσουν με διαφορετικούς τρόπους για να προωθήσουν την επιλογή των μαθητών. Από τη Lainie Rowell Οι...