4 τρόποι διδασκαλίας του λεξιλογίου και της αναγνωστικής κατανόησης

4 τρόποι διδασκαλίας του λεξιλογίου και της αναγνωστικής κατανόησης

4 τρόποι διδασκαλίας του λεξιλογίου και της αναγνωστικής κατανόησης Η ταυτόχρονη διδασκαλία αυτών των στρατηγικών γραμματισμού μπορεί να εμπλέξει τους μαθητές σε ενεργή επεξεργασία, βελτιώνοντας τις επιδόσεις και στους δύο τομείς. Από την Dianne Stratford Ως...
Προώθηση της αλληλοεκτίμησης στην τάξη σας

Προώθηση της αλληλοεκτίμησης στην τάξη σας

Προώθηση της αλληλοεκτίμησης στην τάξη σας Η έκφραση εκτίμησης έχει πολλά οφέλη για τους μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τους δώσουν την ελευθερία να την εκφράσουν με διαφορετικούς τρόπους για να προωθήσουν την επιλογή των μαθητών. Από τη Lainie Rowell Οι...
Βοηθώντας τους μαθητές να μάθουν πώς να διαβάζουν καλύτερα στις ψηφιακές συσκευές

Βοηθώντας τους μαθητές να μάθουν πώς να διαβάζουν καλύτερα στις ψηφιακές συσκευές

Βοηθώντας τους μαθητές να μάθουν πώς να διαβάζουν καλύτερα στις ψηφιακές συσκευές Συμβουλές για το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαμορφώσουν τη διδασκαλία έτσι ώστε οι μαθητές να είναι έμπειροι στην ανάγνωση κειμένων σε ψηφιακές συσκευές. Από την Jennifer Wood Ο...
Συμβουλές για το σχεδιασμό ενός μαθήματος από την αρχή

Συμβουλές για το σχεδιασμό ενός μαθήματος από την αρχή

Συμβουλές για το σχεδιασμό ενός μαθήματος από την αρχή Μια ματιά στη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσει ένας καθηγητής για το σχεδιασμό ενός νέου μαθήματος, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής μαθησιακών στόχων, του καθορισμού του πεδίου και της επιλογής υλικών....
Υποστήριξη της δέσμευσης των μαθητών με την τεχνολογία

Υποστήριξη της δέσμευσης των μαθητών με την τεχνολογία

Υποστήριξη της δέσμευσης των μαθητών με την τεχνολογία Οι μαθητές εμπλέκονται βαθιά στην τάξη όταν τα τεχνολογικά εργαλεία τους ενθαρρύνουν να κατασκευάσουν ιδέες, να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους και να δημιουργήσουν μοναδικά έργα. Από την Sunaina Sharma Κατά...
3 κοινοί μύθοι για τη μάθηση – και τι μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί αντ’ αυτού

3 κοινοί μύθοι για τη μάθηση – και τι μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί αντ’ αυτού

3 κοινοί μύθοι για τη μάθηση – και τι μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί αντ’ αυτού Με μια σταθερή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται τις πληροφορίες, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές που βασίζονται σε...