8 στρατηγικές για να βελτιώσετε τη συμμετοχή στην διαδικτυακή τάξη

8 στρατηγικές για να βελτιώσετε τη συμμετοχή στην διαδικτυακή τάξη

8 στρατηγικές για να βελτιώσετε τη συμμετοχή στην διαδικτυακή τάξη Καθώς ο Covid-19 κρατάει τους ανθρώπους στο σπίτι, οι εκπαιδευτικοί μοιράζονται τις καλύτερες σύγχρονες και ασύγχρονες στρατηγικές τους για να ενισχύσουν τη συμμετοχή των μαθητών. Από την Emelina...
Χρήση του ChatGPT στο σχεδιασμό μαθημάτων μαθηματικών

Χρήση του ChatGPT στο σχεδιασμό μαθημάτων μαθηματικών

Χρήση του ChatGPT στο σχεδιασμό μαθημάτων μαθηματικών Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι χρήσιμα και πέρα από τις γλωσσικές τέχνες. Οι καθηγητές μαθηματικών μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να εξοικονομήσουν χρόνο και να δημιουργήσουν ενδιαφέροντα μαθήματα. Από...
Συμβουλές για την καθοδήγηση των μαθητών να σκέφτονται δημιουργικά

Συμβουλές για την καθοδήγηση των μαθητών να σκέφτονται δημιουργικά

Συμβουλές για την καθοδήγηση των μαθητών να σκέφτονται δημιουργικά Αυτές οι απλές προκλήσεις δημιουργικότητας μπορούν να ενθαρρύνουν τους μαθητές να έχουν τη νοοτροπία ενός καλλιτέχνη, ενός σχεδιαστή και ενός δημιουργού αλλαγών. Από τον Jason Blair Ζούμε σε μια εποχή...
Ενίσχυση του ενδιαφέροντος για μάθηση με εστίαση τόσο στο περιεχόμενο όσο και στις ανάγκες των μαθητών

Ενίσχυση του ενδιαφέροντος για μάθηση με εστίαση τόσο στο περιεχόμενο όσο και στις ανάγκες των μαθητών

Ενίσχυση του ενδιαφέροντος για μάθηση με εστίαση τόσο στο περιεχόμενο όσο και στις ανάγκες των μαθητών Οι παιδαγωγοί της προσχολικής ηλικίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μοντελοποίηση και τα κοινά, καθημερινά περιστατικά για να επιδείξουν τη συνεπακόλουθη σκέψη. Από...
Διδάσκοντας στα μικρά παιδιά να κατανοούν τις συνέπειες

Διδάσκοντας στα μικρά παιδιά να κατανοούν τις συνέπειες

Διδάσκοντας στα μικρά παιδιά να κατανοούν τις συνέπειες Οι παιδαγωγοί της προσχολικής ηλικίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μοντελοποίηση και τα κοινά, καθημερινά περιστατικά για να επιδείξουν τη συνεπακόλουθη σκέψη. Από τον Maurice J. Elias Οι μαθητές σας...