Κλειδιά για επιτυχημένη επαγγελματική μάθηση

Κλειδιά για επιτυχημένη επαγγελματική μάθηση

Κλειδιά για επιτυχημένη επαγγελματική μάθηση Κλειδιά για επιτυχημένη επαγγελματική μάθηση   Για να λειτουργήσει η επαγγελματική μάθηση, πρέπει να είναι σχετική, έγκαιρη, εξατομικευμένη, ευέλικτη, πολυτροπική και κοινωνικά συνδεδεμένη.   Δύο χρόνια μετά την...